• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Lesmaterialen online pesten

Cyberpesten of digitaal pesten - leermiddelen voor het onderwijs

Lesmaterialen online pesten, cyberpesten of digitaal pesten

Op deze pagina een overzicht van de lesmaterialen online pesten.

  • Naast de lesmaterialen zijn er ook nog de posters en de polsbandjes over online pesten, cyberpesten en social media.
  • Ook zijn er de lessen van Selfie (Selfie-methode) over mediawijsheid. 

Lesmaterialen online pesten zijn speciaal gemaakt voor het onderwijs. Omdat de gevolgen van pesten en cyberpesten enorm zijn is het goed om er zowel in het basisonderwijs, als in het voortgezet onderwijs regelmatig aandacht aan te besteden. De rijk geïllustreerde lesmaterialen waarbij gebruik gemaakt is van emoticons, spreken de leerlingen erg aan. 

Les met uitleg over cyberpesten

Vooral het lespakket 'Cyberpesten' met de grote posters met sms-afkortingen in het Nederland en in het Engels maken de les erg leuk en leerzaam voor leerlingen vanaf ongeveer elf jaar. In de les wordt uitgelegd wat cyberpesten is en hoe je jezelf kunt beschermen tegen cyberpesters. Met de les kan online pesten bespreekbaar gemaakt worden. UIt onderzoek blijkt dat leerlingen vaak niet uit zichzelf vertellen dat zij met pesten te maken hebben en dus is het goed om er tijdens een les naar te vragen. Met posters, een werkboekje, PowerPoint-presentatie, moraal verhaal en een oefening worden de leerlingen zich bewust van de impact van cyberpesten en kunnen ze ook met verhalen naar buiten komen.