Pesten schoolbreed aanpakken

Voor een betere sfeer op de basisschool

Pesten schoolbreed aanpakken

Wil je schoolbreed pesten aanpakken? Met deze lespakketten kunnen leerlingen op een leuke en leerzame manier meer te weten komen over pestersgedrag om aldus het voorkómen van pesten te stimuleren. Docenten hoeven niet veel extra tijd te investeren in het project tegen pesten, terwijl er toch positieve resultaten behaald worden.

Bestel de drie lespakketten om pesten schoolbreed aan te pakken:

Schoolbreed het pesten bij u op de basisschool aanpakken kan met de drie lespakketten:

  1. 'Pesten en samenwerken' voor 4 t/m 6 jarigen - meer info
  2. 'Pesten en gedrag' voor 7 t/m 10 jarigen - meer info
  3. 'Pesten en iedereen is anders' voor 9 t/m 12 jarigen - meer info

Pesten schoolbreed aanpakken tijden project, dag of week tegen pesten

Pesten is niet leuk en er een les over geven, tijdens de dag of week tegen pesten, wordt vaak gezien als extra belasting van een docent, maar met deze lespakketten willen we graag laten zien dat een project tegen pesten leuk én leerzaam kan zijn, zonder dat u als docent daar veel extra tijd in hoeft te steken. Pesten is niet leuk, maar een les over pesten mag wel leuk zijn! Speciale momenten om extra aandacht te besteden aan pesten zijn de Vlaamse Week tegen pesten, de Dag tegen pesten en de Week tegen pesten in Nederland. 

Schoolbrede aanpak en iedereen erbij betrekken helpt

Voor het voorkomen en terugdringen van pesten blijkt vooral een schoolbrede aanpak goede resultaten op te leveren! De meest effectieve manier om pestgedrag op school te voorkomen en te bestrijden is een brede aanpak. Door samen te werken met alle betrokkenen, zoals leerlingen, leraren, directie en ouders kunnen de verschillende vormen van pestgedrag sterk teruggedrongen worden. Het aanpakken van pesten op school moet een van de prioriteiten zijn voor leerkrachten en ouders. 

Pesten effectief aanpakken

Er is gelukkig steeds meer aandacht binnen het onderwijs om pesten op school te voorkomen. Er worden verschillende acties georganiseerd, zoals speciale lessen en dagen of weken van educatie over dit probleem. Docenten krijgen hierbij extra opleiding en informatie om te weten hoe ze pesten effectief moeten aanpakken.Pesten is een probleem waar veel scholen wereldwijd mee te maken hebben. Het is belangrijk dat scholen actief stappen ondernemen om pestgedrag aan te pakken, en het is belangrijk dat leraren hun steun tonen voor dergelijke initiatieven. Door het plannen van lessen tegen pesten gedurende de dag of week, kunnen docenten een standpunt innemen tegen pestgedrag en meer bewustzijn creëren over hoe het kan worden bestreden. Pesten is niet acceptabel en moet worden aangepakt op school. Daarom hebben wij lessen ontwikkeld tegen pesten, waarmee docenten op een leuke en leerzame manier aandacht kunnen besteden aan dit belangrijke onderwerp. Docenten hoeven hierbij geen extra moeite te doen, omdat alles al in het lespakket zit.

Pesten schoolbreed aanpakken