• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering
Home » Thema » Pesten » Pesten schoolbreed aanpakken

Pesten schoolbreed aanpakken

Lesmaterialen pesten schoolbreed aanpakken voor een betere sfeer op school

Een schoolbrede aanpak

In het uitklapmenu staan drie lessen over pesten en één les over online pesten of cyberpesten. Aan de hand van de lessen kun je het pesten schoolbreed aanpakken. Pesten is niet leuk en er een les over geven, tijdens de dag of week tegen pesten, wordt vaak gezien als extra belasting voor de docent. Met dit project 'Pesten schoolbrede aanpak' willen we graag laten zien dat een project over pesten leuk én leerzaam kan zijn, zonder dat u als docent daar veel extra tijd in hoeft te steken. Pesten is niet leuk, maar een les over pesten mag wel leuk zijn! Voor het voorkomen en terugdringen blijkt vooral een pesten schoolbrede aanpak goede resultaten op te leveren. 

Bekijk de vier lespakketten

 1. Pesten en samenwerken - 4 t/m 6 jarigen
  Voor de jongste leerlingen in het basisonderwijs zijn er drie verschillende manieren om het pesten bespreekbaar te maken. 1 het lespakket ‘Pesten en samenwerken’, De muur tegen pesten en de lesmethode van Beertje Anders. Klik op het tabblad voor meer informatie.
 2.  Pesten en gedrag - 7 t/m 10 jarigen
  Op dit tabblad staat een stuk tekstje uit het lespakket en een overzicht van alle andere lesmaterialen die voor deze leeftijdsgroep geschikt zijn. 
 3. Pesten en iedereen is anders - 9 t/m 12 jarigen
  Een lespakket voor de oudste leerlingen van het basisonderwijs. Lees op deze pagina een stukje uit het werkboekje voor de leerlingen en bekijk het overzicht van alle andere lesmaterialen die geschikt zijn voor leerlingen vanaf ongeveer 9 jaar. 
 4. Cyberpesten - 11 jaar en ouder
  Een leuk lespakket voor de oudste leerlingen van het basisonderwijs over cyberpesten als voorbereiding op het middelbaar onderwijs.

Pesten schoolbreed aanpakken: de onderbouw

 

Voor de allerjongste leerlingen zal het besef van pesten de komende jaren meer en meer betekenis krijgen. Een goede reden om tijdig uit te leggen wat pesten is, dat het niet leuk is als het in de groep gebeurt en dat je er erg verdrietig van kunt worden. Maar nog belangrijker is om in te zetten op een goede onderlinge samenwerking. Met dit project willen we daar graag een bijdrage aan leveren.
Het project is zo opgezet dat de kinderen in tweetallen werken aan beide werkboekjes. Daarbij ligt de nadruk op het samenwerken, lief zijn voor elkaar en lieve woorden zeggen (complimenten maken).

Werkwijze: 

De PowerPoint-presentatie met uitleg over pesten

Start met de PowerPoint-presentatie, met op de eerste zes dia’s uitleg over pesten. Op deze dia’s staat wat pesten is, dat andere kinderen er verdrietig van worden en dat we daarom in een werkboekje vijf opdrachten gaan doen met telkens een ander kindje. We gaan samenwerken en terwijl we samenwerken zijn we lief voor elkaar en helpen we elkaar. Tijdens het maken van de opdrachten geven de leerlingen goede woorden en geven ze elkaar complimentjes. De powerpoint-presentatie is te downloaden via de website.

Pesten schoolbreed aanpakken onderbouw

Het werkboekje

Vanaf de zevende dia kan de powerpoint-presentatie gebruikt worden als ondersteuning tijdens het werken in het werkboekje. In het werkboekje staan vijf opdrachten. Elke opdracht wordt met een ander kind uit de groep/klas gemaakt. Zo werken de leerlingen dus samen met vijf verschillende kinderen. De bedoeling is dat de kinderen samen in de beide boekjes gaan kleuren, hierbij elkaar goed helpen en lief zijn voor elkaar. Tijdens het samenwerken zeggen de kinderen goede woorden en geven ze elkaar complimentjes. Is dit goed gelukt dan krijgen ze van juf of meester de eerste stempel in hun boekje vijf. De docenten-stempelset krijgt u meegeleverd in het pakket.

De opdrachten
Opdracht 1 (PPP dia 10) - Samen kleuren. Help elkaar. Als het gelukt is krijgen ze een eerste stempel in hun werkboekje.
Opdracht 2 (PPP dia 12) - Hierbij kunnen de kinderen goede woorden tegen elkaar zeggen. Ze kunnen elkaar tijdens het kleuren een complimentje geven over het kleuren. Als het gelukt is krijgen ze de tweede stempel in hun boekje.
Opdracht 3 (PPP dia 14) - Bij deze opdracht kiezen de leerlingen samen een puzzel uit en gaan ze die samen maken. Ook mogen de letters op de bladzijde natuurlijk nog weer samen ingekleurd worden. Als het lukt krijgen ze de derde stempel.
Opdracht 4 (PPP dia 16) - Bij opdracht vier moeten de poppetjes gekleurd worden in de kleurtjes van de potloden die erbij staan.
Opdracht 5 (PPP dia 18) - Bij deze opdracht kleuren de leerlingen de polsbandjes die vervolgens uitgeknipt en uitgedeeld kunnen worden. Ze kunnen zelf een armbandje omdoen maar ook een bandje weggeven aan een ander kindje. Bij het omdoen van de armbandjes hebben ze een beetje hulp nodig van juf of meester. Meer over het werkboekje 'Pesten' voor de onderbouw.

Pesten schoolbreed aanpakken: de middenbouw

 

Doelstellingen:

- Leren wat gewenst en ongewenst gedrag is.
- Dat pesten altijd ongewenst gedrag is.
- Oorzaak en gevolg van pesten beter leren begrijpen.
- Leren wat een wel gemeend excuus werkelijk inhoudt.
- Leren hoe belangrijk het is pesten te melden en dat dit geen klikken is.
- Leren hoe je voor jezelf kunt opkomen bij pesten.
- Pesten voorkomen door er samen over te praten en afspraken te maken.

De leerlingen zullen door het gehele project meer inzicht krijgen in welk gedrag bij een pester hoort. Dat pesten ongewenst gedrag is en dat je, zowel als toeschouwer, als slachtoffer hier de pester op mag aanspreken. Het zal de onderlinge sfeer in de groep verbeteren.

Pesten schoolbreed aanpakken middenbouw

Werkwijze:

Het werkboekje (tot en met blz. 5)

De leerlingen starten met de eerste vijf bladzijden uit hun werkboekje. Er wordt op deze pagina’s uitgelegd wat gedrag is en dat anderen jouw gedrag als gewenst of ongewest beschouwen. Aan de hand van deze uitleg wordt duidelijk gemaakt dat pesten altijd ongewenst gedrag is! Na deze eerste vijf bladzijden start de eerste PowerPoint-presentatie.

De eerste PowerPoint-presentatie

Het onderwerp van de eerste zeven dia’s gaan over: ‘Een pestkop pest als hij/zij:’. Het legt de leerlingen uit bij welk gedrag we van ongewenst ‘pestgedrag’ spreken. In het tweede onderwerp ‘Wist je dat’ wordt uitgelegd dat een pestkop zelf vaak niet eens doorheeft dat hij pest en zich er niet schuldig over voelt. Ook wordt vermeld dat pesten overal gebeurd en niet alleen bij kinderen.

De PowerPoint-presentatie staat ook als PDF-bestand op de meegeleverde piano-usb stick.

Het werkboekje  (verder vanaf blz. 5)

De leerlingen gaan nu verder werken in hun werkboekje. Voor de antwoorden op de vragen die in het boekje staan kunnen de kinderen kijken op de posters, die vooraf, opgehangen zijn in de klas. Op bladzijde 13 van het werkboekje kleuren de leerlingen vier verschillende armbandjes. Deze armbandjes kunnen aan het eind van het project uitgeknipt en omgedaan worden bij henzelf maar er kan ook een bandje weggegeven worden. Op bladzijde 14 maken de leerlingen zoveel mogelijk verschillende woorden met de letters van het woord ‘Stop pesten’. Op pagina 15 staat de tekst van het liedje uit de derde PowerPoint-presentatie. 

De tweede PowerPoint-presentatie

Nadat het werkboekje helemaal doorgewerkt is, kunt u met de tweede PowerPoint-presentatie tonen. In de tweede presentatie worden op de eerste dia’s nog eens herhaalt wanneer een pestkop pest, dat een pestkop zelf vaak niet eens door heeft dat hij/zij pest en zich hier dan ook niet schuldig over voelt.
Hierna worden de teksten en de vragen uit het werkboekje besproken, zodat deze nu klassikaal besproken kunnen worden. Tevens worden de mogelijkheden, die de leerlingen zelf hebben om het pesten te voorkomen, besproken. Ook wordt uitgelegd dat ‘sorry zeggen’ alleen soms niet voldoende is.

U sluit het project af door samen met de leerlingen nog een goede afspraak te bespreken om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. En als iemand zich niet aan deze afspraak houdt dan weten de leerlingen dat diegene hierop mogen aanspreken of ze nu een toeschouwer of de gepeste zelf zijn!

De derde PowerPoint

Deze powerpoint bevat de tekst en de melodie van het liedje: ‘Vrienden’. Het liedje start direct op als de PowerPoint-presentatie vertoont wordt en de leerlingen kunnen dan de tekst meelezen en zingen. Aan het eind van het liedje staat ook de instrumentale versie. Met dit liedje kan uiteraard op elk willekeurig moment begonnen worden. De tekst van het liedje staat ook op de laatste bladzijde van het werkboekje.

Pesten schoolbreed aanpakken: de bovenbouw

Werkwijze:

Middels de PowerPoint-presentatie maakt u het onderwerp bespreekbaar. Hierin worden een aantal feiten over pesten benoemd en middels de grappige afbeeldingen van smileys is de presentatie aantrekkelijk voor uw leerlingen. Aan het eind van de presentatie staat een oefening  waarmee u de gevolgen van pesten heel duidelijk kunt overbrengen op uw leerlingen.

Na deze inleidende presentatie kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met het werkboekje en de vijf posters. Op de posters kunnen de leerlingen de antwoorden vinden op de vragen uit het werkboekje.

Nadat het werkboekje helemaal doorgewerkt is, kunt u met de tweede PowerPoint-presentatie tonen. U sluit het project af door samen met de leerlingen de bedachte afspraken door te nemen en deze, middels een A4’tje, op de daarvoor bestemde poster te plakken.

Pesten schoolbreed aanpakken bovenbouw

Doelstellingen:

- De gevolgen van pesten beter leren begrijpen.
- Leren wat een wel gemeend excuus werkelijk inhoudt.
- Inzicht krijgen in de invloed van toeschouwers bij pesten en leren hoe je als toeschouwer  het beste op   de situatie kunt reageren.
- Leren hoe belangrijk het is pesten te melden en dat dit geen klikken is.
- Leren hoe je voor jezelf kunt opkomen bij pesten.
- Samen afspraken maken om zo het pesten te voorkomen.

Tijdens de eerste PowerPoint-presentatie doen de leerlingen de ‘kreukel-oefening’. Deze  oefening is heel simpel, maar een eye-opener om de ernst en de gevolgen van pesten te begrijpen.

De leerlingen zullen door het gehele project meer inzicht krijgen in de vaak ernstige en onherstelbare gevolgen van pesten. Hierdoor zullen de leerlingen meer gemotiveerd raken om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Het zal de onderlinge sfeer in de groep verbeteren en dit zal weer ten goede komen aan de leerprestaties.

Aan het eind van dit project zijn er goede afspraken gemaakt om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen. En wordt er toch nog eens gepest, dan kunnen de leerlingen hier beter mee omgaan of ze nu de pestkop, een toeschouwer of de gepeste zelf zijn!

 


Meer informatie over de week tegen pesten