Pesten

Maak pesten bespreekbaar en verbeter de sfeer!

Pesten

Pesten is een vorm van agressie die erop gericht is om iemand steeds pijn te doen. Het kan zowel fysiek, als mentaal of online plaatsvinden en meestal bevinden zich meerdere personen in de situatie: de pester, de gepeste en de omstanders. Degene die gepest wordt staat meestal in een minder sterke sociale positie dan degene die pest. Pestgedrag kan stress, angst, eenzaamheid en verlies aan vertrouwen veroorzaken. Het is daarom belangrijk om hulp in te schakelen bij het voorkomen van pestgedrag door op te treden wanneer dit plaatsvindt en de gepeste persoon te ondersteunen.

Speciale dagen over pesten:

Bekijk hier alle lesmaterialen over pesten die al sinds 1998 ingezet op alle scholen. Ze helpen pesten bespreekbaar te maken en dragen bij aan het verbeteren van de groepssfeer. Gebruik ook de gratis moraal verhalen over pesten om het bespreekbaar te maken.

Wat kun je doen tegen pesten?

Als professional in het onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen of kinderopvang ben je mogelijk betrokken bij pestgedrag. Het is van belang om dit te helpen voorkomen door positieve interacties tussen kinderen te stimuleren en pestgedrag op tijd te signaleren. Ook moet er steun aan gepeste kinderen worden geboden. Op deze pagina vind je tips voor wat jij kunt doen om pesten aan te pakken en wat daar precies voor nodig is. Pesten is een vorm van intimidatie die niet altijd opgemerkt wordt. Als je vermoedt dat een kind of jongere iets als pesten ervaart, neem de signalen dan serieus en ga met het kind of de jongere in gesprek. Moedig hen aan om hun gevoelens te uiten en soms die stap naar jou toe te komen. Door verstandig te observeren en luisteren, kan je samen mogelijkheden zoeken om pestgedrag weg te nemen of te voorkomen.

Praten over pesten

De gevolgen van pesten zijn vaak heel ernstig en juist daarom is het zo belangrijk om pesten bespreekbaar te maken. Dat is een eerste stap in het voorkomen van pesten. Als pesten niet openlijk afgekeurd wordt, dan kan het pesten jarenlang plaatsvinden terwijl de gepeste, de pestkop en omstanders blijven zwijgen. Die stilte doorbreken wordt juist moeilijker naarmate het pesten langer kan aanhouden. Maar alle partijen hebben er last van en de onderlinge sfeer wordt slechter. Pesten direct herkennen, benoemen, bespreekbaar maken en bijsturen is het doel van de vele lesmaterialen die wij maken. Als iedereen meehelpt kan er veel leed door pesten voorkomen worden. De lesmaterialen helpen om erover te praten met de leerlingen en om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en praten over pesten kan ook enorm opluchten.

Houd je spreekbeurt over pesten

Bij pesten is het ene kind altijd sterker dan het andere. De ene heeft meer kracht, een grotere mond of meer invloed op de ander. De ene is dus altijd de winnaar, de andere altijd de verliezer. De verliezer kan zich op den duur niet meer goed verdedigen tegen al dat geweld van de winnaar. Jij kunt ook op school iets doen tegen pesten. Hou een spreekbeurt over pesten met het leuke armbandje tegen pesten. Tip voor je spreekbeurt en meer info over de polsbandjes vind je bij sreekbeurt over pesten. Ook al wordt je niet zelf gepest, door er een spreekbeurt over te houden steun je kinderen die wel gepest worden en door het houden van een spreekbeurt help je mee aan het verbeteren van de sfeer in jullie klas.

Alles wat je aandacht geeft groeit?

Maar praten over pesten als er gepest is de klas of op school is eigenlijk ook net te laat!! Het pesten heeft al kunnen gebeuren. DUS: onderneem altijd acties tegen pesten, maar dan het liefst vóóraf. Soms horen we het argument 'Alles wat je aandacht geeft groeit'. Met andere woorden; als je over pesten praat en acties tegen pesten organiseert dan zou het pesten juist toenemen. Maar dat is zeker niet waar en we geven juist aandacht aan het voorkomen van pesten! Hoe meer dat groeit, des te meer zijn leerlingen zich bewust van de ernst van de gevolgen die het slachtoffer nog tot in zijn volwassenheid meedraagt en soms nooit helemaal meer overheen komt. Dus dat is zeker geen goede reden om er dan maar niet over te praten. 

Niets doen tegen pesten is geen optie

Pesten negeren en het niet serieus nemen kan een signaal afgeven dat pesten toegestaan is. Niets doen is dus geen optie als het gaat om pesten. Het is belangrijk dat ouders, professionals, en andere kinderen of jongeren stelling nemen tegen het pestgedrag. We moeten kinderen aansporen elkaar te helpen en steunen en ervoor zorgen dat de gevolgen van pesten serieus worden genomen. Door pestgedrag worden onderwijsresultaten, mentale gezondheid, en zelfs de ontwikkeling van het brein beïnvloed van zowel gepeste als pestende kinderen.

Anti pestcoördinator

Veel originele, leuke en leerzame lesmaterialen voor de anti pestcoördinator van de school! De anti pestcoördinator is het aanspreekpunt bij pesten en zij coördineren het anti-pestbeleid op school. Lees ook meer hierover op de pagina pesten op school.

Vertellen dat is gepest wordt is niet klikken

Daarvoor is het veel te erg. Bij pesten is het ene kind altijd sterker of heeft een grotere mond dan het andere kind. Pesten is nooit lief bedoeld. Pesten is niet leuk voor het kind dat gepest wordt. Pesten kan op heel veel manieren. Bijvoorbeeld: duwen, trekken, knijpen, slaan of stompen. Maar ook gemene dingen zeggen of schelden. Het kunnen kleine dingen zijn, die steeds weer gebeuren. Vaak durf het kind zelf niets te zeggen of te doen als je gepest wordt. Maar als je merkt dat iemand aan het pesten is, kun je er beter wel wat van zeggen. Je mag zeggen dat de ander moet ophouden. Vertel dat er gepest wordt, want dan kan meester of juf er wat aan doen. Erover praten met je vader of moeder kan ook helpen. Ook als je zelf gepest hebt kun je dit maar beter vertellen, dan kun je er samen over praten en dat voelt goed voor iedereen. Wees niet bang om te praten over pesten, want door er samen over te praten is het waarschijnlijk op te lossen. Als je gepest hebt, voel je je misschien ook wel verdrietig en heb je spijt.

Pesten is nooit goed bedoeld

Pesten is niet leuk voor degene die gepest wordt. Pesten kan op allerlei manieren: duwen, trekken, knijpen, slaan en/of stompen. Maar ook boekentassen verstoppen, een broodtrommel in de vuilnisbak gooien, tekeningen kapot maken, kwetsende dingen zeggen en/of schelden. Ook bedreigen en geld afpersen, zijn manieren om iemand te pesten. Je kan dus iemand heel diep raken zonder diegene 'aan te raken'. Het kunnen heel kleine dingen zijn, die steeds weer opnieuw gebeuren. Cyberpestkoppen beledigen, misleiden of bedreigen via e-mail of internet. Zij verspreiden of misbruiken ongewenst jouw persoonlijke informatie. Wil je meer weten over online pesten klik dan hier.

Hoe kun je pesten voorkomen?

Nou, niet door te doen alsof het er niet is. Als je net doet alsof pesten niet voorkomt, dan komt het slachtoffer van pesten in een isolement. En die eenzaamheid maakt het nog veel erger. Er wordt niet over pesten gesproken, en dus is de drempel om er zelf over te gaan praten, heel hoog voor zowel het slachtoffer, de pestkop (die zich er vaak ook niet goed bij voelt), als de omstanders. De stilte rondom pesten doorbreken en er open over mogen praten geeft ruimte om te begrijpen waarom het pesten gebeurd en wat er vervolgens aan gedaan kan worden. Er over mogen praten is een eerste stap. Praat met het slachtoffer, de pestkop en de omstanders. Gehoord worden helpt al heel erg bij een slachtoffer van pesten. Doorbreek de stilte voor de slachtoffers van pesten. 

Iedereen kan helpen pesten te stoppen

Iedereen kan helpen het pesten te stoppen. De gepeste of de pestkop zelf, de meelopers of de toeschouwers, maar ook ouders of meester of juf. Als je gepest wordt vertel het dan aan iemand die je vertrouwt. Vertel hem of haar wat er aan de hand is en vraag of diegene jou kan helpen. Lukt het niet direct? Geef dan niet op, maar zoek iemand anders. Op school kunnen meester of juf ook helpen. Vertellen dat er gepest wordt is geen klikken, daarvoor is pesten veel te erg. Probeer altijd iemand te vinden die jou wil helpen en ga samen een plan maken. Neem kleine stapjes en verbreek de stilte en het zwijgen erover. 

Digitaal lesmateriaal

Lidmaatschap Pesten

Kleuters en jonge kinderen

Kijk voor kleuters en jonge kinderen ook op de website van Beertje Anders Beertje Anders legt met filmpjes uit wat het verschil is tussen plagen en pesten en maakt vijf afspraken om pesten te voorkomen. Hier vindt u ook de bekende liedjes over pesten. Deze liedjes zijn ook heel leuk voor de al iets oudere leerlingen van het basisonderwijs.

10 tips voor originele acties tegen pesten op school

Zorg voor een positief groepsklimaat. Zie alle tips om hieraan te werken en het groepsgevoel versterken

  1. Doe mee met de dag tegen pesten of de week tegen pesten
  2. Maak een muur tegen pesten Een zinvol project waar iedereen aan mee kan doen. 
  3. Geef leerlingen de mogelijkheid om pesten anoniem te melden met het lespakket 'Meld pesten'
  4. Met het lespakket cyberpesten kan dit thema in de klas besproken worden.
  5. Lees een moraal verhaal over pesten voor zoals bijvoorbeeld: Varken of engel? en Kreukelpapier
  6. Maak gebruik van de posters over pesten
  7. Werk met de lesmaterialen over respect
  8. Pak het pesten schoolbreed aan met de schoolbrede aanpak
  9. Is er niet zoveel tijd om iets voor te bereiden, dan is het ophangen van een posters over pesten of het uitdelen van polsbandjes misschien een goed idee om toch aandacht te besteden aan het voorkomen en bespreekbaar maken van pesten.

De gevolgen van pesten en cyberpesten

De gevolgen van pesten en cyberpesten kun je nooit meer helemaal ongedaan maken. De gepeste zal er altijd last van blijven houden. De impact van pesten is dus erg groot. Neem eens een papiertje. Zet hier je naam op. Frommel dit papiertje in elkaar tot een zo klein mogelijk bolletje. Leg het voor je op de tafel en sla het plat met je hand en vuist! Je mag er zelfs op bijten! Gooi het naast je op de grond. Je mag er op gaan staan, springen en stampen. Leg nu het propje papier voor je op de tafel. Haal het voorzichtig uit elkaar en vouw het helemaal los. Tot het weer helemaal plat is. Strijk, met je hand, het papiertje zo vlak mogelijk en probeer elke kreukel er weer uit te halen! Kijk nu naar je naam op het papiertje en bedenk wat ermee gebeurd is. Het is verfrommeld en klein gemaakt! Het is gestompt en geslagen. Er is op gestaan, gestampt en gesprongen. Dit gebeurt ook met iemand die gepest is! Aan de hand van dit verhaal kun je heel goed begrijpen dat de gevolgen van pesten en cyberpesten heel ernstig zijn. De oefening van het kreukelpapiertje maakt bewuster van de impact van pesten en cyberpesten. Het kan een echte eye-opener zijn! 

De gevolgen van pesten en cyberpesten

Als je erg veel gepest wordt, herken je dit!

Je hebt geen zin om naar school te gaan, veel kinderen worden gepest op school. Je voelt je vaak ziek; buikpijn, hoofdpijn en andere klachten. Je bent bang/boos/verdrietig en je weet niet goed waarom. Je hebt bijna geen vriendjes en vriendinnetjes. Je denkt vaak: ‘Wat moet ik eraan doen?' Als je gepest wordt op school heb je veel verdriet, je voelt je vaak heel ongelukkig. Je weet niet meer wat je wel of niet moet doen, wat je wel of juist niet moet zeggen. Je weet wel dat je er niet bij hoort en dat je machteloos staat. Het is erg moeilijk om het pesten te laten stoppen. Vaak durf je niets tegen meester of juf te vertellen uit angst om nog meer gepest te worden. Maar als een leerkracht het op een goede manier aanpakt, zal hij/zij proberen je te helpen en hoef je niet bang te zijn om het te vertellen.

Meelopers en toeschouwers

Bij pesten heeft vaak één kind de leiding, de anderen noemen we de meelopers. Voor hen is het heel wat gemakkelijker om er iets aan te doen, dan voor de pesters en de gepeste kinderen. Meelopers doen soms mee, omdat ze bang zijn om zelf gepest te worden. Als de meelopers niet meedoen, staat de pester alleen. Als die alleen staat en ziet dat er niemand meedoet, dan gaat de lol in pesten redelijk snel over.

Maak de kinderen die pesten of die meedoen heel duidelijk dat het erg is en dat je het niet grappig vindt. Als iedereen steeds zegt: “Hou op, dit is niet grappig! Als je zo sterk bent doe er dan iets leuks mee ga op karate of judo of zo. Als je zo graag de baas speelt organiseer dan leuke dingen”, dan geef je duidelijk steun aan het gepeste kind, die zich zo meer begrepen voelt. Je zegt ook heel duidelijk tegen de pester dat er iets gebeurt wat niet goed is.

Gelukkig vinden de meeste kinderen pesten niet goed! Tegen je juf, meester of een van je ouders kun je zeggen dat andere kinderen gekwetst, getrapt, geslagen of vernederd worden. Dat is niet klikken. Zowel pesters als gepesten krijgen vroeg of laat last van het pesten. Ook de kinderen die het pesten zien gebeuren, hebben er last van. De sfeer van een groep waarin gepest wordt, is alles behalve gezellig. Hoe langer het pesten kans krijgt, hoe slechter de sfeer wordt.

Daarom moet het pesten op school stoppen. Dat is niet gemakkelijk. Het vraagt de inspanning van iedereen. De beloning is een groep waar best wel eens geplaagd en gelachen mag worden, maar waar je wel graag naar toe gaat. Een groep waar iedereen luistert en respect heeft voor de ander in dezelfde mate als de ander respect heeft voor jou.

Pesten, er is altijd wat aan te doen

Niemand heeft het recht jou te pesten. Niemand!!! Als je gepest wordt is dat nooit je eigen schuld, alhoewel je dat misschien wel denkt. Maar je doet misschien wel iets wat pesters aantrekt. Als je bijvoorbeeld op pestgedrag reageert door te huilen, verdrietig of bang wegloopt of heel kwaad te wordt, hebben de pesters een reden meer om je te pesten. Want ze vinden dit 'lollig'. Dit kun je veranderen, maar de pester is verantwoordelijk voor wat hij doet. Hij moet gewoon stoppen.

In het begin is het negeren van pestkoppen een sterk wapen tegen pesters. Als het pesten doorgaat kun je niet meer doen alsof het niet bestaat. Je hebt er hulp bij nodig, omdat het je alleen niet lukt. Misschien is er wel een volwassene met wie je erover kunt praten. Hun hulp kun je gebruiken om het pesten te stoppen. Bijvoorbeeld je ouders of je opa of oma. Misschien hebben ze wel goede ideeën, zij hebben ook op school gezeten en ze weten wat er allemaal kan gebeuren. Of heb je een vriend of een vriendin die begrijpt hoeveel verdriet je hebt.

Alle scholen hebben een pestprotocol. Daarin staat hoe er moet worden omgegaan met pestgedrag. Samen met alle kinderen in de klas/groep kun je een afspraken vastleggen waaraan iedereen zich moet houden. Dit protocol wordt ook door iedereen in de groep ondertekend met naam of handtekening.

 

Leerlingen in actie tegen pesten

Als je tegen pesten op school bent, hoef je niet te wachten tot de landelijke Dag tegen Pesten om in actie te komen vinden leerlingen van TalentStad Praktijkonderwijs te Zwolle. Ook op hun school wordt gepest en toen ze dat ontdekten, besloten ze zelf een week tegen pesten te organiseren. Als je gepest wordt durf je niet meer naar school toe te gaan. De leerlingen organiseerden een week te pesten met polsbandjes, posters en een pact dat ondertekend moest worden.

De leerlingen vinden het belangrijk om bij pesten de verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen als er iets gebeurt wat niet kan. Ze namen het initiatief toen ze zagen dat een meisje hier op school werd uitgescholden. Ze vinden het heel belangrijk dat er aandacht is voor pesten. Eén van de leerlingen geeft ook aan zelf gepest te zijn toen zij nog op de basisschool zat. Ze werd veel gepest. Duwen, slaan, opwachten na schooltijd en op social media was heel erg. De leerlingen, docenten en andere medewerkers dragen allemaal ons polsbandje tegen pesten.

Voorlichting over pesten en cyberpesten

De lesmaterialen kunnen goed ingezet worden tijdens een workshop, ouderavond of gastlessen.