Posters cyberpesten

posters over online pesten voor het onderwijs

Posters cyberpesten

De posters zijn gemaakt voor scholen, bilbliotheken, bedrijven of gewoon thuis. De posters helpen om cyberpesten of online pesten laagdrempelig te melden en bespreekbaar te maken. Ook zijn ze een signaal naar pestkoppen dat cyberpesten niet geaccepteerd wordt. De A3-formaat posters hebben een luxe uitstraling en zijn gedrukt op stevig 400 grams glanslaminaat. De posters passen in een wissellijst en posterstandaard.

Cyberpesten moet stoppen

Cyberpesten komt veel voor en dat moet stoppen! Iedere dag worden kinderen, jongeren en volwassenen online gepest. Met de posters cyberpesten willen we hier graag iets tegen doen en bijdragen aan de bewustwording van de grote gevolgen van cyberpesten, maar de posters geven ook steun aan diegene die gepest wordt. De posters zijn gemakkelijk online op factuur te bestellen en worden snel geleverd.

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten is een vorm van pesten, waarbij mensen gebruik maken van digitale technologieën zoals chatrooms, forums, prikborden en sociale media om anderen lastig te vallen. De lesmaterialen over cyberpesten op deze website zijn uniek en kunnen helpen bij het voorkomen en aanpakken van online pestgedrag. Bespreekbaar maken van cyberpesten is een eerste essentiële stap naar het stoppen van digipesten.

Voorbeelden van cyberpesten

Cyberpesten is een veel voorkomend kwaad in onze digitale wereld. Voorbeelden van cyberpesten zijn het plaatsen van gemene berichten, het verspreiden van bedreigende video's of mishandeling via berichten of social media, bewust uitsluiten van iemand van een online groep en/of verspreiden van roddels en geruchten over hen. Het kan ook de verstrekking zijn persoonlijke informatie over het slachtoffer zonder hun toestemming. Het cyberpesten kan ernstige psychische effecten hebben bij het slachtoffer als er geen maatregelen worden genomen om het te voorkomen.

Lesgeven over online pesten is heel belangrijk!

Om kinderen en jongeren te beschermen tegen online pesten, is het van essentieel belang dat op school lessen worden gegeven over cyberpesten. Docenten moeten zich bewust zijn van de gevaren ervan én leerlingen de nodige ondersteuning bieden om veilig en gezond online te kunnen blijven. Social media zoals Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, What’s app en chatrooms vormen hierbij een goede bron waarop docenten hun les kunnen baseren. Lesstof kan aangeboden worden tijdens mentorles of burgerschapsonderwijs op school om cyberpestengedrag te voorkomen en op te sporen. De posters over cyberpesten kunnen hierbij ook een goede ondersteuning bieden.

Teksten op de posters

Poster 'Stop cyberpesten'

Een rode poster over online appen met de tekst: 'Appen is alleen fijn, als we samen happy zijn'. Berichten versturen met kwetsende teksten is pesten, maar ook iemand buitensluiten in een appgroep kan pesten zijn. Het continu sturen van allemaal emoticons kan onder cyberpesten vallen. Pesterijen zullen nooit helemaal verdwijnen, maar de poster appen is alleen fijn als we samen happy zijn geeft wel heel duidelijk de boodschap dat dit niet leuk is. Het is een ondersteuning voor leerlingen die met online pesten te maken krijgen en hiervoor hulp zoeken. Het beste is om niet op de kwetsende mails, berichtjes of filmpjes te reageren. Blokkeer degene die je lastig valt en doe eventueel aangifte. Maak met leerlingen ook goede afspraken over wat zij doen op internet. 

Poster cyberpesten

Naast deze poster over pesten zijn er nog ruim 50 andere posters over pesten en cyberpesten of online pesten. Er zit dus zeker altijd wel een geschikte poster bij! 

Poster 'Cyberpesten, denk na!'

De poster waarschuwt kinderen en jongeren dat online berichten niet meer zomaar ongedaan gemaakt kunnen worden. De poster komt uit een serie van negen posters over smart online! De tekst op de poster 'Cyberpesten, denk na!':

  • Cyberpesten
  • Denk na voordat je iets verstuurt!
  • Denk na voordat je klikt!
  • Als het eenmaal online staat, kun je het niet meer ongedaan maken.
  • Smart online!

Poster 'Online pesten'

Een poster 'online pesten' voor op school of in het klaslokaal. De poster 'online pesten' waarschuwt de leerlingen om niet mee te gaan met online pesten, maar hier juist iets tegen te doen. Online pesten is minder zichtbaar omdat het via internet of de smartphone gebeurt. De gevolgen zijn vaak groter en het is ook lastger om je er tegen te verdedigen. Vaak kan iedereen kan het bericht lezen en het is moeilijk om weer van internet te verwijderen. De tekst op de poster 'online pesten':

  • Online pesten
  • Doe er niet aan mee!

Poster 'Stop online pesten' A3

Poster 'Stop online pesten' is een poster met een smartphone. Op de smartphone staat: 'Stop online pesten'. Online pesten, cyberpesten en digitaal pesten zijn allemaal termen die we gebruiken voor pestgedrag via sociale media. Online pesten gaat veel verder dan andere vormen van pesten omdat online pesten anoniem kan. Het bericht, foto of filmpje waarmee online gepest wordt kan door iedereen verder verpreid worden. Digitaal pesten kan op veel manieren zoals het buitensluiten in Whatsapp-groepen, misbruiken van iemands privégegevens, dreigmail, haatmail of het verspreiden van sexueel getinte foto's of filmpjes.

Poster 'Samen tegen online pesten'

Zorgen dat er online niet gepest wordt is iets wat je alleen samen kunt voorkomen. Deze poster komt uit een serie van vijf posters die aandacht vragen voor online pesten of cyberpesten.

Poster 'Ons netwerk zonder pesten'

Een poster voor op school of op het werk over ons netwerk zonder pesten. Dit berichtje over pesten komt via de smartphone ;)