online pesten

Online pesten wordt ook wel cyberpesten genoemd

Online pesten of cyberpesten

Online pesten is een moderne manier van pesten, waarbij pestkoppen gebruikmaken van digitale middelen en virtuele ruimtes zoals chatrooms, forums, prikborden en sociale media om anderen lastig te vallen. De lesmaterialen over online pesten op deze website zijn origineel, uniek en nergens anders verkrijgbaar. Ze helpen bij het voorkomen en aanpakken van online pesten. Online pesten bespreekbaar maken is een belangrijke stap naar het voorkomen van digipesten.

Bekijk alle lesmaterialen over online pesten

Wat is online pesten of cyberpesten?

Bij online pesten stuurt iemand opzettelijk lelijke teksten, foto’s of filmpjes naar jou. Stop online pesten altijd zo snel mogelijk. Hoe langer het door kan gaan, hoe lastiger het ook weer is om het te laten stoppen.

Voorbeelden van online pesten

Dit kan het plaatsen van gemene berichten, het uploaden van bedreigende of gênante video's, het versturen van mishandelingen via berichten of social media of het verzenden van persoonlijke informatie over het slachtoffer zijn zonder hun toestemming. Het kan ook gaan om het opzettelijk uitsluiten van iemand van een online groep of het verspreiden van roddels en geruchten over hen. Het komt steeds vaker voor in onze digitale wereld en kan ernstige gevolgen hebben als het niet wordt aangepakt. 

Gevolgen van online pesten

Digitaal pesten, digipesten, online pesten of cyberpesten is pesten via digitale media en komt steeds vaker voor. Het gebeurt via social media op internet of mobiele telefoon (smartphone). Cyberpesten gebeurt meestal opzettelijk, maar soms ook onopzettelijk. In beide gevallen kan het verwoestende emotionele en psychologische gevolgen hebben voor de slachtoffers, het kan relaties beschadigen en een vijandige online omgeving creëren. Waar offline pesten meteen door anderen opgemerkt kan worden, is het online mogelijk om anoniem te blijven, of met een valse identiteit te handelen. Online pesten is een veel voorkomend fenomeen met vaak ernstige en langdurige gevolgen. Intimiderende of kwetsende berichten kunnen snel en ver door verspreid worden, waardoor het effect op mensen groter kan zijn dan offline pesten. Bestanden op internet zijn moeilijk te verwijderen en de verspreiding ervan blijft daardoor langer doorgaan dan in de offline wereld. Omdat onlinebestanden niet gemakkelijk verwijderd kunnen worden, kan online pestgedrag vaak ingrijpende en lange-termijngevolgen hebben. Zelfs als het pestgedrag is afgelopen, kunnen berichten hierover nog steeds op internet teruggevonden worden, wat invloed kan hebben op de herinneringen en het welbevinden van de slachtoffers.

De gevolgen van online pesten kun je nooit meer helemaal ongedaan maken. De gepeste zal er altijd last van blijven houden. Neem eens een papiertje. Zet hier je naam op. Frommel dit papiertje in elkaar tot een zo klein mogelijk bolletje. Leg het voor je op de tafel en sla het plat met je hand en vuist! Je mag er zelfs op bijten! Gooi het naast je op de grond. Je mag er op gaan staan, springen en stampen. Leg nu het propje papier voor je op de tafel. Haal het voorzichtig uit elkaar en vouw het helemaal los. Tot het weer helemaal plat is. Strijk, met je hand, het papiertje zo vlak mogelijk en probeer elke kreukel er weer uit te halen! Kijk nu naar je naam op het papiertje en bedenk wat ermee gebeurd is. Het is verfrommeld en klein gemaakt! Het is gestompt en geslagen. Er is op gestaan, gestampt en gesprongen. Dit gebeurt ook met iemand die gepest is! Lees het hele verhaal: Kreukelpapier

Op school les geven over online pesten is belangrijk!

Kinderen en jongeren zijn bijzonder kwetsbaar voor online pesten vanwege hun frequente gebruik van digitale communicatienetwerken. Daarom is het belangrijk dat docenten zich bewust zijn van de gevaren van cyberpesten en dat ze leerlingen de nodige middelen en ondersteuning bieden om hen te helpen online veilig en gezond te blijven. Via social media zoals Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, What’s app en chatrooms kun je eenvoudig iemand uitschelden, kwetsende, bedreigende of valse berichten sturen of foute filmpjes plaatsen. Op school kan er bijvoorbeeld tijdens de mentorles of burgerschapsonderwijs aandacht zijn voor online pesten of cyberpesten. 

Les cyberpesten op school

Middels de leuke en eigentijdse lespakket ‘cyberpesten’ wordt het thema bespreekbaar in de groep/klas. De les start met de kreukeloefening en draagt bij aan de bewustwording bij jongeren over de impact van online pesten. Bij deze les horen ook werkbladen over cyberpesten. Na het lezen van de tekst over cyberpesten staan er ook nog vragen die de leerlingen kunnen beantwoorden aan de hand van het lesmateriaal. 

Discussie over online pesten of cyberpesten

Met de discussieplaat cyberpesten - haatmail kunt u met de leerlingen het gesprek aangaan over bijvoorbeeld haatmailtjes. Aan de hand van het verhaal 'Varken of engel' en andere tekstjes wordt online pesten en de impact daarvan bespreekbaar gemaakt. Hoe ga je om met lelijke opmerkingen van anderen? Als iemand lelijke tekst stuurt zegt dit meer over diegene zelf, dan over diegene naar wie hij of zij het schrijft, maar hoe ga je om met een haatmailbericht op je smartphone? De discussieplaat draagt bij aan de bewustwording over de gevolgen van cyberpesten.

Stop online pesten

Online pesten is moeilijk te stoppen Online pesten of cyberpesten gebeurt vaak anoniem. De daders voelen zich veilig, onbereikbaar en onbekenbaar en durven daarom meer. Deze vorm van pesten is dan ook veel moeilijker om te laten stoppen. De ander kan zich als iemand anders voordoen en het stopt niet als je niet meer op school of je werk bent. Het kan je 24 uur per dag, en overal waar je bent, achtervolgen.

Zoek altijd hulp bij online pesten

Bij online pesten kun je je hulpeloos voelen, maar er zijn altijd stappen die je kunt nemen om jezelf te beschermen tegen online pesten en hulp te zoeken. Wat je niet moet doen is jezelf afsluiten en het alleen zelf willen oplossen. Ook al ben je het slachtoffer en doelwit van online pesten, neem vooral nooit een slachtofferrol aan en geef nooit op!

Online pesten negeren en blokkeren

Als je online gepest wordt doordat iemand lelijke teksten naar je schrijft, dan kun je dit het beste negeren of de afzender blokkeren. Online een reactie terug sturen is juist wat de cyberpestkop verder uitlokt en wat hem/haar voldoening geeft. Je gaat op zijn/haar ’spelletje’ in. Verlaag jezelf niet tot het niveau van de online pestkop door lelijk terug te gaan doen! Je bent dan niet alleen meer slachtoffer van cyberpesten, maar daardoor wordt je zelf ook een cyberpester en het zal moeilijk worden om het dan nog te stoppen. Je moedigt de online pestkop daarmee ook alleen maar aan om te reageren met nog meer lelijke taal. Het is jammer van je tijd die je beter kunt steken in het beschermen van jezelf tegen online pesten.

Is online pesten strafbaar?

In sommige gevallen is cyberpesten, online pesten, digitaal pesten of digipesten zelfs strafbaar. Veel slachtoffers van cyberpesten melden dit niet terwijl het uiten van bedreigingen via social media ook strafbaar kan zijn.

Het verspreiden van naaktfoto's of blootfilmpjes van personen onder de 18 jaar is een zedenmisdrijf en dus strafbaar! Het gevolg is dat je op jonge leeftijd al een strafblad hebt, wat bepalend kan zijn voor de rest van je leven! Over sexting zijn verschillende posters en een les gemaakt. Bekijk de les 'Sexting' en de les over grooming. Posters en lessen voor jongeren om ze er bewust te maken dat het verspreiden van naaktfoto's of blootfilmpjes strafbaar kan zijn. 

De week tegen pesten

Ook tijdens de week tegen pesten kunnen de lesmaterialen goed ingezet worden.