• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Afspraken posters

posters met afspraken voor in de klas of groep

Afspraken posters in het onderwijs

Posters worden in het onderwijs veel gebruikt. Met posters kun je het schoolgebouw of het klaslokaal gezellig maken, maar veel van de posters die gebruikt worden zijn ook functioneel. Een poster met het alfabet erop ziet er heel leuk uit, maar tegelijkertijd helpt de poster ook bij het leren van alle letters. Maak je afspraken met de leerlingen, dan kan de afspraak ondersteund worden middels een poster. De poster brengt de gemaakte afspraak telkens weer even onder de aandacht. Vooral de Gouden weken aan het begin van het nieuwe schooljaar en de Zilveren weken direct na de kerstvakantie zijn momenten om afspraken posters op te hangen in de klas of op school. 

Afspraken posters

Afspraken maken met leerlingen kan worden bevorderd door de onderstaande posters te gebuiken op school of in het klaslokaal. Deze posters kunnen helpen uw leerlingen te informeren over specifieke regels in de klas en wat er wordt verwacht van iedereen om een gezonde, veilige en plezierige leersituatie te creëren.

Afspraken maken met leerlingen

Om een goede sfeer en orde in de klas te behouden is het belangrijk duidelijke afspraken met leerlingen te maken. Dit kan buiten de algemene schoolregels omgaan, zodat je duidelijk weet wat er gevraagd wordt van leerlingen binnen je klas. Afspraken maken met leerlingen is een effectieve manier om ervoor te zorgen dat er gezamenlijk begrip is over wat er verwacht wordt in de klas. Lees ook het moraal verhaal 'Een goede regel is er niet voor niets'

Met afspraken creëer je een positieve leeromgeving

Als leraar is het belangrijk om afspraken te maken met leerlingen over drie gebieden: hoe je met elkaar praat en omgaat, de manier waarop je je gedraagt en welke consequenties er volgen als een regel overtreden wordt. Bedenk eerst wat jij belangrijk vindt en schrijf dat op. Zorg ervoor dat dit duidelijk is voor alle betrokken partijen. Door heldere afspraken te maken creëer je een positieve leeromgeving waarin het voor iedereen plezierig is om te leren. Door het ophangen van afspraken posters zorg je voor nog meer duidelijkeid over de regels die gelden.

creëer draagvlak voor jouw afspraken

Een draagvlak creëren voor jouw afspraken doe je door leerlingen te betrekken bij het maken van afspraken. Begin met hen te vragen waarom afspraken belangrijk zijn. Laat de leerlingen daarna hun eigen afspraken bedenken en verwoord deze in jouw woorden. Door de woorden van de leerlingen te herhalen, laten we zien dat hun mening belangrijk is en creëren we bevestiging dat ze hun eigen afspraken kunnen respecteren.