• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

De Zilveren weken

Voor een fijne sfeer in de groep

De zilveren weken zijn belangrijk voor de groepsvorming

De eerste twee weken na de kerstvakantie noemen we ook wel de zilveren weken. De zilveren weken zijn een tweede, belangrijke periode voor groepsvorming. Een goed moment om stil te staan bij de sfeer in een groep of in de klas. Welk gedrag zie je bij de leerlingen na de vakantie? Misschien kun je daar op inspelen? Hoe gaan we met elkaar om? Dit is een nieuwe kans om de sfeer in de groep positief te laten starten door aandacht te besteden aan groepsvormende activiteiten. De eerste weken van een nieuw schooljaar worden de gouden weken genoemd.

Activiteiten voor de zilveren weken

  • Goede Voornemens Schrift

    Goede voornemens is doelen stellen! Bijvoorbeeld voor een betere sfeer in de klas/groep. Bespreek met de hele groep een paar goede voornemens voor de rest van het schooljaar, schrijf ze in dit schrift en werk daar samen naartoe. Met het Goede Voornemens Schrift kunnen doelen voor de hele groep en individueel gemaakt worden. Meer informatie over het Goede Voornemens Schrift

De zilveren weken

Posters voor de zilveren weken

  • Posters voor de zilveren weken - posters bekijken
    De eerste dagen na de kerstvakantie is het verstandig om de regels en afspraken die aan het begin van het schooljaar zijn vastgesteld en besproken te herhalen. Wanneer gedurende het schooljaar gebleken is dat een aantal regels of afspraken moeten worden aangepast is daarvoor nu, zo na de kerstvakantie, ook een heel geschikt moment. Daarnaast is het super belangrijk om doelen te halen. Dit geldt voor iedereen persoonlijk, maar uiteraard ook voor een groep. De posters kunnen hierbij helpen. Een poster met de tekst: 'Stop niet wanneer je moe bent, stop wanneer je klaar bent' kan je net even dat extra's geven om door te zetten. Bekijk ook 'Leerlingen motiveren' voor tips en ideeën.
  • Raamposters 'Goede voornemens' - bekijk de posters

Eenvoudig bestellen voor de zilveren weken

Wat zijn de zilveren weken?

De zilveren weken is een periode na de kerstvakantie die gericht is op het verbeteren en versterken van een positieve en warme groepsdynamiek omdat dit het onderwijs ten goede komt. Een veilig groepsgevoel en goede relatie tussen leeraar en leerlingen en de leerlingen onderling zijn belangrijke voorwaarden om goed te kunnen leren. Daarom wordt er op veel scholen in de eerste twee weken na de kerstvakantie tijd vrijgemaakt voor activiteiten die het groepsgevoel versterken. 

De zilveren weken en de groepsdynamiek

Na de kerstvakantie volgt er een tweede belangrijke fase in de groepsvorming: de Zilveren weken. Tijdens de Gouden weken, aan het begin van het schooljaar, heb is er normaal gesproken ook al gewerkt aan de groepsdynamiek. De zilveren weken is het moment om de groepsregels en -normen nog eens opnieuw te bevestigen. Het zo zijn dat er een nieuwe leerling in de groep is gekomen, of dat er een leerling is verhuisd. Dit zorgt direct voor een nieuwe dynamiek in de groep, waardoor de groep opnieuw door alle fasen van groepsvorming moet gaan. 

 

De zilveren weken zijn een belangrijke aanloopperiode naar het tweede deel van het schooljaar. Leerlingen hebben tijdens de kerstvakantie weer van alles meegemaakt. Als leerkracht is het belangrijk om alert te zijn op de verhalen die de leerlingen meebrengen over hun vakantie-ervaringen. Daarom is het goed om bij binnenkomst elke leerling persoonlijk te begroeten. De eerste schooldag kun je dit bijvoorbeeld doen met een handdruk en het uitspreken van mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Er zijn verschillende manieren om de leerlingen te verwelkomen, variërend van een high five of knuffel tot boksen of dansen. Kies een begroeting die bij jou en je leerling past, belangrijker is er te staan om aan te geven dat je er nog steeds voor ze bent en ze bij jou terecht kunnen met hun verhalen. Let ook op leerlingen die misschien iets negatiefs hebben meegekregen uit de vakantie of hun digitale wereld, en laat ze weten dat ze je steun krijgen.

 

In de zilveren weken, die beginnen na de kerstvakantie, worden veel groepsvormende activiteiten georganiseerd voor een goede start na de kerstvakantie. Er zijn energizers waarmee je actief aan het werk kunt gaan, maar ook spannende reactiespellen die jouw en je groep lekker in beweging houden. Daarnaast kun je ook activiteiten doen die bijdragen aan de samenhorigheid en gelijk ruimte bieden om elkaars vakantieverhalen te delen. Voor een goede start is het belangrijk om de eerste dagen wat extra tijd te investeren in groepsvormende activiteiten. De daarop volgende dagen is een kwartiertje per dag voldoende om de groepsvorming te ondersteunen.

 

De zilveren weken worden traditioneel gebruikt om de regels nog eens aan te scherpen of afspraken bij te stellen die gemaakt zijn aan het begin van het schooljaar. Het is belangrijk om deze regels en afspraken regelmatig opnieuw te bespreken en om er vervolgens voor te zorgen dat ze ook worden nageleefd. Wat zijn jouw plannen voor deze zilveren weken?

Groepsvorming

Zo besteed je welbewust aandacht aan de zilveren weken