Respect

Respect geven en respect krijgen!

Respect verbind mensen op een positieve manier

Respect is een essentieel onderdeel van elke succesvolle menselijke interactie. Respect betekent rekening houden met elkaars meningen, waarde, rechten en het anders zijn. Respect bevordert begrip, harmonie en empathie tussen mensen en draagt bij aan een ​​veilige omgeving voor iedereen. Door respect voor elkaar te tonen, kunnen we laten zien dat we rekening houden met elkaars behoeften en elkaar met waardigheid behandelen. Respect voor mens, dier en natuur zorgt ervoor dat we rekening met elkaar houden en de planeet met zorg te behandelen. Respect voor het milieu, de natuur en dieren helpt onze wereld levend en gezond te houden. Lees meer: Wat is respect

Lesmaterialen over respect

Ben je op zoek naar lesmateriaal over respect voor je leerlingen? Kijk dan eens op de pagina: lesmateriaal over respect! We bieden lesmaterialen aan voor leerlingen in basis- en middelbaar onderwijs. Door middel van dit materiaal help je de leerlingen beter begrijpen wát respect precies is en waarom het zo belangrijk is om goede verhoudingen te behouden en een veilige omgeving op school te creëren. De lesmateriaal kunnen ingezet worden tijdens een dag of week van respect, maar ook in een les als onderdeel van burgerschapsonderwijs op jouw school. Veel scholen organiseren elk schooljaar een project over respect en daarvoor wordt veel gebruik gemaakt van de respect armbandjes.

Respect is ...

 • Respect is ....... De ander de ruimte geven, maar ook zelf die ruimte mogen innemen. Dat betekent dat je open staat voor de ander, hoe anders hij of zij ook is. Zelfrespect is belangrijk, want hoe wil je zelf behandeld worden? Bekijk hiervoor ook het thema: diversiteit
 • Respect is ....... Niet discrimineren; op geloof, op ras, op geslacht, op handicap, op leeftijd, op seksuele geaardheid. We zijn allemaal gelijkwaardig en willen zelf ook als gelijkwaardig gezien worden. 
 • Respect is ....... Aardig en beleefd zijn. Wanneer je op een open en vriendelijke manier met de ander omgaat, zul je merken dat je meestal zelf ook zo wordt behandeld.
 • Respect is ....... Goed zijn voor natuur en milieu. We proberen met elkaar verantwoord om te gaan met ons milieu. We zijn zuinig met water en elektriciteit, we zorgen voor de dieren, we respecteren de natuur oftewel we gooien geen rommel in de natuur en pakken vaker de fiets, we gebruiken niet teveel plastic zakken. 

De mening van een ander respecteren

Respect betekent niet dat je het met elkaar eens moet zijn. Je kunt het oneens zijn, maar elkaars mening respecteren. Mensen denken dat als ze respect hebben voor iemands mening dat meteen betekent dat ze deze persoon ‘gelijk’ geven. Ze zijn bang dat als ze respect tonen, hun mening zal ‘verdwijnen’ en dat zijzelf dus niet meer gerespecteerd worden in hun mening. Maar iemands mening respecteren is niet hetzelfde als hem daarin gelijk geven. Wij respecteren jullie standpunt, maar wij zien het anders! Zijn jullie het niet met ons eens? Dat mag! Maar kunnen jullie ons standpunt respecteren? Bekijk de posters over respect

Spontaan respect

Respect is een vorm van bewondering en eerbied die op verschillende manieren wordt getoond, afhankelijk van de cultuur en context. Respect kent vele vormen, waaronder het herkennen van grenzen, compassie hebben voor anderen, diversiteit waarderen, iemand de ruimte geven wanneer die nodig is en goed luisteren naar verschillende perspectieven. Respectvol gedrag is essentieel voor het aangaan van zinvolle relaties met familieleden, vrienden, collega's en vreemden. Spontaan respect is een vorm van respect die op natuurlijke wijze wordt getoond in de vorm van kleine gebaren en uitdrukkingen, zoals het erkennen van iemands prestaties of het tonen van waardering voor hun werk. Het houdt ook in dat je anderen respecteert zonder iets terug te verwachten, zoals 'dankjewel' en 'alsjeblieft' zeggen. Respectvol gedrag kan helpen harmonieuze relaties tussen mensen te bevorderen en positief te definiëren hoe we met elkaar omgaan. Spontane uitingen van respect zorgen ervoor dat we op elkaar letten en laten zien dat we elkaar waarderen als individuen.

Waarom is respect belangrijk?

Respect is essentieel voor het creëren en onderhouden van positieve relaties met anderen. Het moedigt mensen aan om rekening te houden met elkaars gevoelens, wensen, waarden en rechten. Respect stelt ons in staat elkaar vriendelijk, beleefd en attent te behandelen en gezonde, productieve relaties op te bouwen. Respect tonen voor anderen kan helpen om sterke relaties te creëren, begrip en samenwerking te bevorderen, vertrouwen te kweken en conflicten te voorkomen. Respect is van onschatbare waarde in ons dagelijks leven.

Respect staat aan de basis van elke gezonde relatie

Respect is een belangrijk onderdeel van elke succesvolle relatie. Het betekent elkaar als gelijken zien en zorg, waardering en aandacht voor elkaar tonen. Respect kan op meerdere manieren worden getoond, zoals op een respectvolle manier met elkaar praten of ieders mening met waarde behandelen. Respect is essentieel bij het opbouwen van sterke verbindingen tussen mensen en zou altijd de basis moeten zijn van elke relatie.

Waar komt het woord respect vandaan?

Het woord respect komt van het Latijnse woord re-spicere, wat 'terugkijken' of 'omkijken' betekent en stamt uit de Romeinse tijd. Als een Romein in Athene was een gevaarlijke plek voor de Romeinen. Ze konden elk moment aangevallen worden en daarom keken ze, uit ontzag, voortdurend over hun schouder of er rovers of ander onverlaten hun zouden kunnen aanvallen. Je kunt het woord ook zien als re-spect, ofwel het 'nog eens (beter) kijken'. Dan kijk je met meer belangstelling en interesse naar de ander en kun je de ander beter begrijpen (respecteren). 

Hoe krijg je meer respect?

Respect neemt toe naarmate we elkaar meer als gelijke behandelen. Iedereen is anders, maar wel gelijkwaardig. Meer berip en dus respect voor een ander kan toenemen als we meer van elkaar zouden afweten. Als je bekend bent met een andere cultuur, religie, sexuele geaardheid, etc. zal er meer onderling begrip komen. Het is dus ook heel belangrijk als hier op school veel aandacht voor is. 

Wat is respectloos zijn?

Als je respectloos bent, dan heb je geen ontzag voor de ander en kwets je de ander opzettelijk om zijn/haar mening, religie, geaardheid of cultuur. Op social media en in nieuwsapps neemt respectloosheid enorm toe. Als iemand zijn mening over iets geeft, komen er snel hele respectloze, negatieve en afbrekende reacties op. Waarom laten we de ander niet in zijn/haar waarde? Het is verstandig dit niet persoonlijk op te vatten. Alles wat je tenslotte over een ander zegt, zegt iets over jezelf! 

Welke woorden horen bij respect?

Woorden die bij respect horen zijn: aanzien, bewondering, eerbied, ontzag, waardering, achting, etc.

Slogans over respect:

Respect, je krijgt er nooit genoeg van.

Respect, je kunt niet zonder.

Respect: een topprestatie...

Respect: een gezonde zaak!

Respect is als water: onmisbaar!

Respect? Ja, natuurlijk!

Respect krijg je als je het al hebt.

Respect maakt je soepel.

Groot of klein, respectvol moet je zijn.

Als respect niet werkt, wat dan wel?

Waar respect is, is begrip.

Laat respect jouw doen en laten beheersen.

Groot of klein respectvol moet je zijn
Posters over respect

 

 • Respect voor je ouders
 • Respect voor alle mensen, ongeacht religie of huidskleur
 • Respect voor de hulpverlening
 • Respect in de sport
 • Respect voor andermans spullen
 • Respect voor een moedige daad
 • Respect voor ouderen
 • Respect voor autoriteit
 • Respect voor jezelf
 • Respect voor de natuur en de dieren
 • Respect voor een andere mening