• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering

Respect

Respect geven en respect krijgen!

Door middel van de lesmaterialen met elkaar in gesprek gaan over respect voor een respectvolle school, samenleving en wereld. 

 

Doelstellingen van de lesmaterialen over respect:

 • Beter inzicht krijgen in de verschillen in beleving en elkaar daardoor beter begrijpen.
 • Openstaan voor elkaar en het ‘anders zijn' en dit leren waarderen en respecteren.
 • Begrip kweken voor het feit dat je het oneens kunt zijn, maar elkaars mening wel respecteert.
 • Respectvoller omgaan met de verschillen in mening; iedereen is anders.

Een respectmuur maken

Een respectmuur maak je samen als groep, klas of met de hele school. In het begin hangt er alleen een voorbeeldposter. Alle leerlingen en docenten ontvangen een 'baksteen' en schrijven of tekenen hier iets op met betrekking tot respect. Deze kaarten worden rondom de voorbeeldposter opgehangen en zo groeit de muur van respect op school. Het is een actief en leerzaam project over respect en kan bijvoorbeeld ingezet worden tijdens de 'week van respect' of 'de gouden weken' aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Posters over respect

Alle posters over respect bevatten een duidelijke boodschap door de tekst en de afbeelding! Hoe gaan we met elkaar om? Respect is heel veelzijdig en voor iedereen anders, maar enorm belangrijk voor een veilig en positief schoolklimaat en voor een fijne samenleving.

Polsbandjes over respect

Er zijn verschillende armbandjes over respect verkrijgbaar. Het geweven of silliconen polsbandje met de opdruk: 'Ik draag bij aan een respectvolle wereld!'. De respectbandjes worden veel gebruikt voor een project of week over respect. Ook zijn er nog de silliconen armbandjes met de opdruk: 100% respect - stop pesten - delete cyberpesten. Deze polsbandjes worden vooral gebruikt voor een project over pesten. Pesten is respectloos gedrag. Alle polsbandjes over respect zijn verkrijgbaar voor € 0,55 per stuk. De geweven bandjes zijn er in één maat. Door de schuifkraal worden deze armbandjes breder of smaller gemaakt. De silliconen bandjes zijn er in drie maten Small voor de allerjongste leerlingen, medium voor leerlingen uit het basisonderwijs en large voor leerlingen vanaf 14 jaar en volwassenen.

Respect

- is het begrijpen en accepteren van de onderlinge verschillen tussen mensen;
- is het openstaan voor het ‘anders’ zijn en het waarderen van de verschillen in de mens.
Respect betekent niet dat je het met elkaar eens moet zijn. Je kunt het oneens zijn, maar elkaars mening respecteren. Mensen denken dat als ze respect hebben voor iemands mening dat meteen betekent dat ze deze persoon ‘gelijk’ geven. Ze zijn bang dat als ze respect tonen, hun mening zal ‘verdwijnen’ en dat zijzelf dus niet meer gerespecteerd worden in hun mening. Maar iemands mening respecteren is niet hetzelfde als hem daarin gelijk geven. Wij respecteren jullie standpunt, maar wij zien het anders! Zijn jullie het niet met ons eens? Dat mag! Maar kunnen jullie ons standpunt respecteren?

Wat is respect

Respect houdt in dat je begrijpt, accepteert en respecteert dat er verschillen zijn tussen mensen. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op opvoeding, cultuur, seksualiteit of religie. Respect is het openstaan voor en het accepteren van het 'anders' zijn van anderen. Juist het waarderen en respecteren van verschillen in de mens is respectvol en geeft dat je gewoon beleefd bent tegen anderen. Het discrimineren van minderheidsgroepen past daar dus niet bij. 

Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn

Respect houdt niet in dat je het dus altijd met elkaar eens moet zijn. Je kunt het over dingen oneens zijn. Je verschilt bijvoorbeeld van elkaar van mening over iets, maar je respecteert de mening van de ander. Vaak denken mensen dat als ze respect hebben voor iemands mening dit ook betekent dat ze deze persoon 'gelijk' geven. Ze zijn bang dat zijzelf met hun mening niet meer gerespecteerd worden. Respect is wat we allemaal nodig zijn. We willen allemaal gezien en gewaardeerd worden. Wie een ander respecteert kan de ander aanvaarden in wie hij of zij is als mens, ongeacht de standpunten, religie of politieke keuzes die de ander heeft. Maar iemands mening respecteren is niet hetzelfde als hem daarin gelijk geven. Jouw mening blijft, naast de mening van de ander, gewoon even belangrijk. Je respecteert het dat een ander anders denkt dan jijzelf.

Vormen van respect

We onderscheiden drie vormen van respect. Gedwongen respect, aangeleerd respect en spontaan respect. Respect houdt ook in dat je respectvol omgaat met de natuur en de dieren. Uitbuiting hiervan is respectloos.

Respect is ...

 • Respect is ....... De ander de ruimte geven, maar ook zelf die ruimte mogen innemen. Dat betekent dat je open staat voor de ander, hoe anders hij of zij ook is. Zelfrespect is belangrijk, want hoe wil je zelf behandeld worden?
 • Respect is ....... Niet discrimineren; op geloof, op ras, op geslacht, op handicap, op leeftijd, op seksuele geaardheid. We zijn allemaal gelijkwaardig en willen zelf ook als gelijkwaardig gezien worden.
 • Respect is ....... Aardig en beleefd zijn. Wanneer je op een open en vriendelijke manier met de ander omgaat, zul je merken dat je meestal zelf ook zo wordt behandeld.
 • Respect is ....... Goed zijn voor natuur en milieu. We proberen met elkaar verantwoord om te gaan met ons milieu. We zijn zuinig met water en elektriciteit, we zorgen voor de dieren, we respecteren de natuur oftewel we gooien geen rommel in de natuur en pakken vaker de fiets, we gebruiken niet teveel plastic zakken.

Waarom is respect belangrijk?

Respect verbind mensen in positieve zin. Door respect blijft de wereld als het ware bestaan. Dit geldt ook voor de natuur en de dieren. Respect voor mensen, dieren en natuur zorgt ervoor dat we zorgvuldig handelen, rekening houden met elkaar en de ander in zijn/haar waarde laten.

Waar komt het woord respect vandaan?

Het woord respect komt van het Latijnse woord re-spicere, wat 'terugkijken' of 'omkijken' betekent en stamt uit de Romeinse tijd. Als een Romein in Athene was een gevaarlijke plek voor de Romeinen. Ze konden elk moment aangevallen worden en daarom keken ze, uit ontzag, voortdurend over hun schouder of er rovers of ander onverlaten hun zouden kunnen aanvallen. Je kunt het woord ook zien als re-spect, ofwel het 'nog eens (beter) kijken'. Dan kijk je met meer belangstelling en interesse naar de ander en kun je de ander beter begrijpen (respecteren). 

Hoe krijg je meer respect?

Respect neemt toe naarmate we elkaar meer als gelijke behandelen. Iedereen is anders, maar wel gelijkwaardig. Meer berip en dus respect voor een ander kan toenemen als we meer van elkaar zouden afweten. Als je bekend bent met een andere cultuur, religie, sexuele geaardheid, etc. zal er meer onderling begrip komen. Het is dus ook heel belangrijk als hier op school veel aandacht voor is. 

Wat is respectloos zijn?

Als je respectloos bent, dan heb je geen ontzag voor de ander kwets je de ander opzettelijk om zijn/haar mening, religie, geaardheid of cultuur. Op social media en in nieuwsapps neemt respectloosheid enorm toe. Als iemand zijn mening over iets geeft, komen er snel hele respectloze, negatieve en afbrekende reacties op. Waarom laten we de ander niet in zijn/haar waarde? Het is verstandig dit niet persoonlijk op te vatten. Alles wat je tenslotte over een ander zegt, zegt iets over jezelf!

Welke woorden horen bij respect?

Woorden die bij respect horen zijn: aanzien, bewondering, eerbied, ontzag, waardering, achting, etc.

Leer alles over respect

Vragen die je leerlingen kunnen bezighouden en die, aan de hand van alle lesmaterialen, zo goed mogelijk beantwoorden kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is respect?
 • Wat is de betekenis van respect?
 • Wat betekent respecteren?
 • Vormen van respect
 • Waar komt het woord respect vandaan?
 • Waarom is respect belangrijk?
 • Hoe krijg je meer respect?
 • Welke woorden horen bij respect?
 • Wat is respectloos zijn?

 

Het geheim van goed onderwijs

is wederzijds respect

tussen leraar en leerling!

Slogans over respect:

Respect, je krijgt er nooit genoeg van.

Respect, je kunt niet zonder.

Respect: een topprestatie...

Respect: een gezonde zaak!

Respect is als water: onmisbaar!

Respect? Ja, natuurlijk!

Respect krijg je als je het al hebt.

Respect maakt je soepel.

Groot of klein, respectvol moet je zijn.

Als respect niet werkt, wat dan wel?

Waar respect is, is begrip.

Laat respect jouw doen en laten beheersen.

 

 • Respect voor je ouders
 • Respect voor alle mensen, ongeacht religie of huidskleur
 • Respect voor de hulpverlening
 • Respect in de sport
 • Respect voor andermans spullen
 • Respect voor een moedige daad
 • Respect voor ouderen
 • Respect voor autoriteit
 • Respect voor jezelf
 • Respect voor de natuur en de dieren
 • Respect voor een andere mening