• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering
Home » Thema » Respect

Respect

Leer alles over respect

Thema respect

 • Lespakketten ‘De Respectmuur’, ‘Respect @ school’ en ‘Vrede, Vrijheid en Respect voor bijvoorbeeld ‘De Week van Respect’.
 • Posters - de posters over respect zijn zowel los als per set verkrijgbaar.
 • Polsbandjes van stof of siliconen in verschillende kleuren en met verschillende opdruk.
 • Werkboekjes ‘Wat is respect’, ‘Respectvol en Respectloos’ en ‘Vrede, Vrijheid en Respect’.
 • Vertelverhalen over respect.
 • Gratis respect flyer.

Lespakketten over respect

Polsbandjes over respect

Om te leren wat respect is hebben we verschillende lesmaterialen uitgebracht.

 1. Met de werkboekjes kunnen leerlingen kunnen zelfstandig of in groepjes aan de slag.
 2. De Respectmuur maak je samen als groep, klas of met de hele school een respectmuur. In het begin hangt er alleen een voorbeeldposter. Alle leerlingen en docenten ontvangen een 'baksteen' en schrijven of tekenen hier iets op met betrekking tot respect. Deze kaarten worden rondom de voorbeeldposter opgehangen en zo groeit de muur van respect op school. Het is een actief en leerzaam project over respect en kan bijvoorbeeld ingezet worden tijdens de 'week van respect' of 'de gouden weken' aan het begin van het schooljaar.
 3. Alle posters over respect bevatten een duidelijke boodschap door de tekst en de afbeelding! Hoe gaan we met elkaar om? Respect is heel veelzijdig en voor iedereen anders, maar enorm belangrijk voor een veilig en positief schoolklimaat en voor een fijne samenleving.
 4. Het lespakket 'Respect at school', bevat twee lessen over respect en een posterstandaard met 15 verschillende posters over respect. Met de posters kan in een klas of aula respect onder de aandacht gebracht worden door regelmatig een andere poster in de standaard te plaatsen.

 5. Lees de gratis moraal verhalen voor in de klas: 'Het geheim van respect', 'Respect voor Koning Virat', 'Twintig witte en één grijs muisje', Varken of engel? en 'De uil en de flamingo'

 6. Voor jonge kinderen is er de afspraak 'Goede woorden zeggen' met de 'Goede woorden polonaise' van Beertje Anders

Doelstellingen van de lesmaterialen over respect:

 • Beter inzicht krijgen in de verschillende belevingen en elkaar beter begrijpen.
 • Openstaan voor elkaar en het ‘anders’ zijn leren waarderen.
 • Begrip kweken voor het met elkaar oneens kunnen zijn, maar wel elkaars mening kunnen respecteren.
 • Respectvoller omgaan met de verschillen in mening, iedereen is anders.

Respect

Respect houdt in dat je begrijpt, accepteert en respecteert dat er verschillen zijn tussen mensen. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op opvoeding, cultuur, seksualiteit of religie. Respect is het openstaan voor en het accepteren van het 'anders' zijn van anderen. Juist het waarderen en respecteren van verschillen in de mens is respectvol en geeft dat je gewoon beleefd bent tegen anderen. Het discrimineren van minderheidsgroepen past daar dus niet bij. 

Wat is de betekenis van respect?

Respect houdt niet in dat je het dus altijd met elkaar eens moet zijn. Je kunt het over dingen oneens zijn. Je verschilt bijvoorbeeld van elkaar van mening over iets, maar je respecteert de mening van de ander. Vaak denken mensen dat als ze respect hebben voor iemands mening dit ook betekent dat ze deze persoon 'gelijk' geven. Ze zijn bang dat zijzelf met hun mening niet meer gerespecteerd worden. Respect is wat we allemaal nodig zijn. We willen allemaal gezien en gewaardeerd worden.

Wat betekent respecteren?

Iemand vrij laten qua keuzes of mening. Wie een ander respecteert kan de ander aanvaarden in wie hij of zij is als mens, ongeacht de standpunten, religie of politieke keuzes die de ander heeft. Maar iemands mening respecteren is niet hetzelfde als hem daarin gelijk geven. Jouw mening blijft, naast de mening van de ander, gewoon even belangrijk. Je respecteert het dat een ander anders denkt dan jijzelf.

Vormen van respect

We onderscheiden drie vormen van respect. Gedwongen respect, aangeleerd respect en spontaan respect. Respect houdt ook in dat je respectvol omgaat met de natuur en de dieren. Uitbuiting hiervan is respectloos. Lees meer over: 'Wat is respect' en de 'vormen van respect'.

 

Waarom is respect belangrijk?

Respect verbind mensen in positieve zin. Door respect blijft de wereld als het ware bestaan. Dit geldt ook voor de natuur en de dieren. Respect voor mensen, dieren en natuur zorgt ervoor dat we zorgvuldig handelen, rekening houden met elkaar en de ander in zijn/haar waarde laten.

Waar komt het woord respect vandaan?

Het woord respect komt van het Latijnse woord re-spicere, wat 'terugkijken' of 'omkijken' betekent en stamt uit de Romeinse tijd. Als een Romein in Athene was een gevaarlijke plek voor de Romeinen. Ze konden elk moment aangevallen worden en daarom keken ze, uit ontzag, voortdurend over hun schouder of er rovers of ander onverlaten hun zouden kunnen aanvallen. Je kunt het woord ook zien als re-spect, ofwel het 'nog eens (beter) kijken'. Dan kijk je met meer belangstelling en interesse naar de ander en kun je de ander beter begrijpen (respecteren). 

Hoe krijg je meer respect?

Respect neemt toe naarmate we elkaar meer als gelijke behandelen. Iedereen is anders, maar wel gelijkwaardig. Meer berip en dus respect voor een ander kan toenemen als we meer van elkaar zouden afweten. Als je bekend bent met een andere cultuur, religie, sexuele geaardheid, etc. zal er meer onderling begrip komen. Het is dus ook heel belangrijk als hier op school veel aandacht voor is. 

Wat is respectloos zijn?

Als je respectloos bent, dan heb je geen ontzag voor de ander kwets je de ander opzettelijk om zijn/haar mening, religie, geaardheid of cultuur. Op social media en in nieuwsapps neemt respectloosheid enorm toe. Als iemand zijn mening over iets geeft, komen er snel hele respectloze, negatieve en afbrekende reacties op. Waarom laten we de ander niet in zijn/haar waarde? Het is verstandig dit niet persoonlijk op te vatten. Alles wat je tenslotte over een ander zegt, zegt iets over jezelf!

Welke woorden horen bij respect?

Woorden die bij respect horen zijn: aanzien, bewondering, eerbied, ontzag, waardering, achting, etc.

 

Leer en leer alles over respect

Vragen die je leerlingen kunnen bezighouden en die, aan de hand van alle lesmaterialen, zo goed mogelijk beantwoorden kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is respect?
 • Wat is de betekenis van respect?
 • Wat betekent respecteren?
 • Vormen van respect
 • Waar komt het woord respect vandaan?
 • Waarom is respect belangrijk?
 • Hoe krijg je meer respect?
 • Welke woorden horen bij respect?
 • Wat is respectloos zijn?