• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

De Week tegen pesten

Maak pesten bespreekbaar tijdens de week tegen pesten!

Tijdens de week tegen pesten staat het werken aan een veilig schoolklimaat en het aanpakken van pesten centraal. De week tegen pesten valt in Nederland in de Gouden Weken. De gouden weken, na de zomervakantie, zijn net als de Zilveren Weken na de Kerstvakantie, hele belangrijke weken voor een goede en vooral positieve groepsvorming. Als leerkracht zijn deze weken dé weken om te investeren in de groep. Samen kunnen we pesten bespreekbaar maken en zoveel mogelijk voorkomen. Geschikt voor deze week zijn de polsbandjes met verschillende opdruk. De armbandjes zijn verkrijgbaar in stof of siliconen en geven een duidelijk signaal tegen pesten af. Elk jaar doen heel veel scholen in Nederland en België mee aan de week tegen pesten. In Nederland is de week tegen pesten dit jaar van 26 t/m 30 september 2022 en in België wordt deze belangrijke week gehouden in de week voor de krokusvakantie. De eerst volgende Vlaamse week tegen pesten In België is van 10 t/m 17 februari 2023. Laten we inzetten op pestvrije scholen voor alle leerlingen!

De Week Tegen Pesten

Ieder jaar wordt er tijdens deze weken, op duizenden scholen, BSO's, kinderdagverblijven, jeugdbewegingen en (sport)verenigingen aandacht geschonken aan pesten met als doel pesten bespreekbaar te maken. Praten over pesten helpt om het zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Lesmaterialen voor de week tegen pesten

Natuurlijk los je het pesten niet op door er alleen tijdens de week tegen pesten met de leerlingen mee bezig te zijn, het is belangrijk om pesten regelmatig bespreekbaar te maken. Dat kan aan de hand van de vele lesmaterialen die hier verkrijgbaar zijn. De lesmaterialen zijn allemaal gemakkelijk inzetbaar.

Gratis PowerPoint-presentatie
Download de gratis PowerPoint-presentatie gemaakt voor de week tegen pesten.

Schoolbrede aanpak voor de week tegen pesten voor het basisonderwijs:

Het pesten in alle klassen/groepen bespreekbaar maken kan met de vier onderstaande lespakketten. Het eerste pakket is voor de jongste leerlingen en gaat over pesten en samenwerken. In het kleine boekje gaan de leerlingen veel opdrachten samen uitvoeren. De super grote kleur-plaat wordt met de alle leerlingen samen ingekleurd en krijgt een mooi plek in de klas of in de hal van de school. Het lespakket ‘Pesten en gedrag’ is voor leerlingen van ongeveer 7 tot en met 10 jaar en het lespakket ‘Pesten en iedereen is anders’ is voor leerlingen uit de hoogst klassen van het basisonderwijs. Het vierde lespakket gaat over cyberpesten en is geschikt voor leerlingen van de hoogste klassen/groepen van het basisonderwijs en de eerste klassen van het middelbaar onderwijs (brugklassers). Extra werkboekjes voor alle leerlingen kunt u kopiëren of eenvoudig bij bestellen voor slechts € 0,55 per stuk. De A5-formaat boekjes zijn full-color gedrukt. Klik op de lespakketten hieronder voor de gratis lesmaterialen die bij het betreffende pakket hoort.

 

Pesten en samenwerken

Adviesleeftijd: 4 t/m 6 jaar

Pesten en gedrag

 Adviesleeftijd: 7 t/m 10 jaar

Iedereen is Anders

Adviesleeftijd: 9 t/m 12 jaar

Cyberpesten

Adviesleeftijd: 11 jaar en ouder

Lespakketten voor alle leerlingen van de basisschool en het middelbaar onderwijs:

Vier lespakketten die zowel op de basisschool als op het voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden. Het eerste lespakket bestaat uit twee posters (A4-formaat) over het melden van pesten en een brievenbus. Leerlingen kunnen (anoniem) berichten in de brievenbus stoppen over situaties die zij zien of meemaken betreffende pesten. Het tweede lespakket bestaat uit een grote poster waarmee een muur tegen pesten gestart kan worden, kaarten (A5-formaat) om op te tekenen of te schrijven en een werkboekje ‘muur tegen pesten’. Met dit pakket kan op de hele school een muur tegen pesten gebouwd worden en ook docenten en ouder kunnen een ‘steentje’ bijdragen. Het derde lespakket ‘Respect@school’ bestaat uit een posterstandaard met vijftien verschillende posters (A3-formaat) over pesten en twee lessen. Het vierde lespakket is een leuk en eigentijds lespakket over normen en waarden met een super dun ‘mobieltje’ die elke leerling mee naar huis mag nemen!

Meld pesten

Geschikt voor alle leeftijden

 

Muur tegen pesten

Meer info en voorbeelden

Respect@school

Normen en waarden

mag je altijd delen!

Schoolpakketten voor basis- en middelbaar onderwijs voor de week tegen pesten:

Naast de acht bovengenoemde pakketten over pesten zijn er nog twee schoolpakketten:

  1. Schoolpakket pesten BO - Met acht complete lespakketten voor alle leerlingen op de basisschool - meer infoo schoolpakket pesten BO
  2. Schoolpakket pesten VO - Met zes complete lespakketten voor leerlingen op het middelbaar onderwijs - meer info schoolpakket pesten VO

Polsbandjes voor de week tegen pesten:

De polsbandjes tegen pesten worden veelvuldig ingezet tijdens de week tegen pesten. De opdruk op de bandjes is verschillend, net als de kleur. De polsbandjes zijn gemaakt van stof of van siliconen. Vanaf 500 bandjes maken we ook graag een bandje voor u op maat, met een eigen opdruk en logo. Zie ook maatwerk voor een polsbandjes op maat.

Posters maken pesten bespreekbaar en geven een duidelijk signaal af!

Er zijn inmiddels heel veel posters in verschillende maten en opdruk. De illustraties op de posters zijn kleurrijk en de teksten spreken de leerlingen erg aan. De boodschap is duidelijk; pesten is geen spelletje en moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Het voorkomen van pesten lukt nooit als we het in een doofpot stoppen, er geen aandacht aan besteden en doen alsof het hier niet gebeurd. Juist het doorbreken van de stilte voor het slachtoffer en het bespreekbaar maken van pesten kan zorgen voor een veilige sfeer in de klas/groep.

Bekijk alle posters over pesten

Werkboekjes over pesten:

Het eerste werkboekje ‘De vijf afspraken’ is gemaakt voor kleuters en jonge kinderen. Beertje Anders maakt met hen vijf afspraken om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Het tweede boekje ’Voorkom pesten’ is als eerste boekje uitgebracht voor leerlingen van de basisschool. Het werkboekje ‘Cyberpesten’ is geschikt voor leerlingen uit de hoogste klassen van het basisonderwijs en voor leerlingen van het eerste leerjaar van het middelbaar (brugklassers). In het werkboekje ‘Muur tegen pesten’ werken de leerlingen voordat er samen een muur tegen pesten gebouwd wordt met de hele groep, klas of school.

Overige lesmaterialen over pesten:

De kleine leesboekjes ‘Pesten’ en ‘Appels voor oma’ van Beertje Anders voor de jongste leerlingen. Het boekje ‘Gepest?’ Een boekje over pesten met kleurrijke illustraties en korte verhaaltje als hart onder de riem voor kinderen die gepest worden. De digitale speurtocht met vragen over pesten voor in de school of op het schoolplein. Het vertelverhaal ‘Voorkom pesten’ is gedrukt op A3-formaat en past in een Kamishibai of verteltheater. Zo kan het verhaal voorgelezen worden aan groepen jonge kinderen op school, gastgezin, BSO of bibliotheek. 

  

Positief groepsklimaat

Aandacht besteden aan pesten is direct ook werken aan een positief groepsklimaat. De week tegen pesten is een goed moment om daar aandacht aan te besteden.

Ook op het Copernicus in Hoorn deden ze mee met de week tegen pesten.

Gelukkig werd er bij hen op school niet veel gepest, maar het pesten volledig uit bannen en een pestvrije school worden, dat is heel moeilijk. Daarom wilden zij hun leerlingen wel meegeven, dat ook wanneer ze zelf niet gepest worden, ze wel invloed kunnen uitoefenen door anderen erop aan te spreken en iedereen te behandelen, zoals ze zelf behandeld willen worden. Pesten heeft alles te maken met respect en met respect heeft iedereen te maken. Ze vonden het daarom heel belangrijk om op school stil te staan bij het brede begrip RESPECT. De leerlingenraad is bij alle klassen langs gegaan om dit op een originele manier bij iedereen onder de aandacht te brengen: ze deelden polsbandjes uit met een opdruk. De leerlingen konden kiezen uit drie opschriften: 

  • “Op onze school zijn wij tegen pesten!”
  • “Stilte ….. Mijn protest tegen zinloos geweld!”
  • “Ik draag bij aan een respectvolle wereld!”