• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Lespakket 'Muur tegen pesten'

€ 29,95

Lespakket 'Muur tegen pesten'
De muur tegen pesten is een project voor een klas of hele school, maar ook een bedrijf of organisatie. In het begin is er alleen de poster maar er komen steeds meer 'bakstenen' bij en de muur tegen pesten wordt steeds hoger en langer. Iedereen kan meedoen en zijn of haar mening of gevoel over pesten op een 'baksteen' schrijven of tekenen en deze bij de muur ophangen. 


Per post ontvangt u:


Rating: 5 sterren
9 stemmen

Klantwaardering

We hebben met alle leerlingen meegedaan met de muur tegen pesten. De leerlingen vonden het leuk om hun eigen kaart te mogen maken en bij de poster te hangen. Het was erg mooi om te zien hoe het de kinderen aansprak.

 

DE MUUR TEGEN PESTEN

De muur tegen pesten is een mooi project over pesten

Pesten bespreekbaar maken is super belangrijk

De gevolgen van pesten zijn vaak heel ernstig en daarom is het zo belangrijk het pesten bespreekbaar te maken. Als pesten niet openlijk afgekeurd wordt, dan kan het pesten jarenlang plaatsvinden terwijl de gepeste, de pestkop en omstanders blijven zwijgen. Die stilte doorbreken wordt moeilijker naarmate het pesten langer kan aanhouden. Maar alle partijen hebben er last van en de onderlinge sfeer wordt slechter. Pesten snel herkennen, benoemen, bespreekbaar maken en bijsturen is het doel van de muur tegen pesten.

Bouw samen de muur tegen pesten

De muur tegen pesten is al veel scholen gemaakt en is een mooi project voor een klas of de hele school. Met de muur tegen pesten wordt visueel heel duidelijk gemaakt dat iedereen tegen pesten is en dat er ook daadwerkelijk iets aan gedaan wordt. Het is dan ook een mooi en actief project over pesten en heel geschikt voor:

  • het begin van het nieuwe schooljaar
  • tijdens de dag of de week tegen pesten
  • in een projectweek over pesten
  • tijdens een mentorles

Deel ook de spreekbeurt over pesten uit bij de muur tegen pesten.

Bijpassende lesmaterialen:

Voorbeelden van de muur tegen pesten

Op internet zijn steeds meer mooie voorbeelden te vinden van scholen/organisaties die met dit lespakket gewerkt hebben. Hieronder het voorbeeld van de buitenschoolse kinderopvang De Brieltuin. Hun project heeft zelfs heel mooi in de krant gestaan.

‘Muur tegen pesten’ in Brieltuin
De stad Deinze wil een belangrijk signaal geven tegen pesten. De stedelijke buitenschoolse kinderopvang De Brieltuin is al enkele jaren bewust en actief bezig om pesten bespreekbaar te maken en geen kans te geven. Vorige maandag bouwden de begeleiders en kinderen van De Brieltuin samen een 'Muur tegen pesten'. De muur werd gevormd door symbolische bakstenen waarop kinderen hun boodschap tegen pesten konden schrijven. Door pesten bespreekbaar te maken en activiteiten te organiseren in de stedelijke kinderopvang en de dienst sociale zaken, wil het stadsbestuur deze boodschap verspreiden.

Brieltuin heeft ‘de pest’ aan pesten
Gelukkig bestaan er organisaties en verenigingen, die de problematiek blijvend onder de aandacht brengen. De Brieltuin maakt pesten bespreekbaar op de kindvergaderingen, waar dit als thema wordt behandeld. De kinderen van de kinderopvang kregen ook reeds armbandjes met opschrift ‘pesten, daar doe ik niet aan mee’. Zo wordt de visie van De Brieltuin over pesten zichtbaar voor iedereen.

De begeleiders van De Brieltuin hebben samen met de kinderen een groter project rond pesten opgezet: samen hebben ze een tijdlang gewerkt om een ‘Muur tegen pesten’ te bouwen. De muur wordt opgebouwd uit symbolische bakstenen waarop de kinderen hun boodschap tegen pesten konden schrijven. Alle bakstenen samen vormen zo letterlijk een ‘Muur tegen pesten’. Zo werd hun boodschap tegen pesten zichtbaar voor alle kinderen, ouders en bezoekers.

obs de Meander
In de week van 13 t/m 17 april heeft obs de Meander ook meegedaan aan de 'week tegen het Pesten'. In alle groepen is gesproken over pesten en de gevolgen daarvan. Samen hebben ze in de hal van de school een muur tegen het pesten gebouwd. De kinderen konden op bouwstenen met tekeningen en tekst aangeven wat pesten met je doet, wat je kunt doen om het tegen te gaan, hoe het wel moet, enz. Om te laten zien dat de leiding van de school tegen pesten is hebben alle kinderen een armbandje gekregen. De week werd afgesloten met een gezamenlijke weeksluiting. Uit elke klas mocht een aantal kinderen uitleg geven over de bouwstenen die de groep voor de muur tegen het pesten had gemaakt.

Montessori onderwijs Purmerend
Bouw mee aan de muur tegen pesten. Iedereen kan meewerken aan een wereld zonder pesten en daarom heeft ook de Montessori School haar bijdrage geleverd en een mooie muur tegen pesten gemaakt. Alle kinderen hebben op een kaart laten weten wat ze van pesten vinden of wat je kunt doen tegen pesten. Een persoonlijke mening in de vorm van een tekening, boodschap, slogan etc. Ook enkele ouders hebben hun steentje bijgedragen.

Bekijk ook het thema: Pesten, lesmateriaal pesten, wat is pesten en de pagina 'Stop pesten' voor meer informatie.