• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Toeschouwers en Meelopers

Buffertik - oefening pesten

Toeschouwers en meelopers

Een pestkop pest meestal niet alleen. De pestkop voelt zich gesterkt door één of meerdere meelopers. Zij bepalen voor een heel groot deel of het pesten wel of niet plaatsvindt. Als meelopers achter de pestkop blijven staan, zal dit de pester aanmoedigen in zijn pestgedrag. Maar stel je eens voor als de meelopers van de pestkoppen zouden zeggen dat ze het niet goed vinden? Stel dat ze voor de gepeste gaan staan? Dat ze een muurtje vormen tussen de pestkop en het slachtoffer. Wordt er dan nog gepest? Bekijk het spel 'Buffertik' hieronder maar eens en wellicht kan je dit spel met je groep spelen tijdens bijoorbeeld de gymles. Kinderen/leerlingen snappen dan veel beter waar het om gaat. Het spel is veel gebruikt tijdens de weerbaarheidstrainingen. Kijk voor meer informatie en oefenvormen ook op de weerbaarheid pagina.


Buffertik

Een tikspel waarmee de invloed van de meelopers of omstanders duidelijk wordt gemaakt middels het spel en daarna ook nog besproken kan worden.

Eén kind (het meisje met het rode shirt) is de tikker, een ander kind (de jongen met het blauwe shirt) moet getikt worden. De groep meelopers in het midden kiezen niet de kant van de pestkop, maar vormen een muur tussen het slachtoffer en de tikker en proberen, met de handen op de rug!, te voorkomen dat de pestkop bij het slachtoffer kan komen om deze te tikken.

Hoe beter de 'meelopers' samenwerken en telkens weer tussen beide gaan staan, hoe moeilijker het voor de tikker wordt om te tikken. Ook degene die getikt moet worden moet handig gebruik maken van het groepje en proberen hen steeds voor zich te houden.

Toeschouwers en meelopers

Let er bij dit spel wel op dat de middengroep niet te groot is en dat ze hun handen niet gebruiken.

Een simpel tikspel, maar stel je voor dat de groep het niet voor het slachtoffer zou opnemen? De pestkop heeft dan alle 'vrijheid' om te pesten. De toeschouwers en meelopers spelen hierin dus een belangrijke rol. Nemen zij het voor het slachtoffer op en beschermen zij de gepeste tegen de pestkop, of kiezen ze de kant van de pestkop en moedigen ze daarmee het pesten onbedoeld aan?

 

Toeschouwers en meelopers

De tekst hieronder komt uit het lesboekje en staat ook in het weerbaarheidsprogramma voor kinderen.

Bij pesten heeft vaak één kind de leiding, de anderen noemen we de meelopers. Voor hen is het heel wat gemakkelijker om er iets aan te doen, dan voor de pesters en de gepeste kinderen.

Meelopers doen soms mee, omdat ze bang zijn om zelf gepest te worden. Als de meelopers niet meedoen, staat de pester alleen. Als die alleen staat en ziet dat er niemand meedoet, dan gaat de lol in pesten redelijk snel over.

Maak de kinderen die pesten of die meedoen heel duidelijk dat het erg is en dat je het niet grappig vindt. Als iedereen steeds zegt: “Hou op, dit is niet grappig! Als je zo sterk bent doe er dan iets leuks mee ga op karate of judo of zo. Als je zo graag de baas speelt organiseer dan leuke dingen”, dan geef je duidelijk steun aan het gepeste kind, die zich zo meer begrepen voelt. Je zegt ook heel duidelijk tegen de pester dat er iets gebeurt wat niet goed is.

Gelukkig vinden de meeste kinderen pesten niet goed! Tegen je juf, meester of een van je ouders kun je zeggen dat andere kinderen gekwetst, getrapt, geslagen of vernederd worden. Dat is niet klikken. Zowel pesters als gepesten krijgen vroeg of laat last van het pesten. Ook de kinderen die het pesten zien gebeuren, hebben er last van. De sfeer van een groep waarin gepest wordt, is alles behalve gezellig. Hoe langer het pesten kans krijgt, hoe slechter de sfeer wordt.

Daarom moet het pesten stoppen. Dat is niet gemakkelijk. Het vraagt de inspanning van iedereen. De beloning is een groep waar best wel eens geplaagd en gelachen mag worden, maar waar je wel graag naar toe gaat. Een groep waar iedereen luistert en respect heeft voor de ander in dezelfde mate als de ander respect heeft voor jou.

 

Laat toeschouwers en meelopers meehelpen het pesten zoveel mogelijk te voorkomen!