Grensoverschrijdend gedrag

pesten - ongewenst sexueel gedrag - discriminatie - agressie en geweld

Grensoverschrijdend gedrag is ongewenst gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is een term die vaak wordt gebruikt om verschillende soorten negatieve interacties te beschrijven, zoals pesten, intimidatie, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit paraplubegrip dekt meer dan alleen deze vormen van ongewenst gedrag; ook respectloosheid, agressie en geweld vallen hieronder.

Grensoverschrijdend gedrag aanpakken is belangrijk want het tast je gevoel van veiligheid en welzijn aan, het verpest de sfeer en het vermindert de prestaties binnen een groep. Grensoverschrijdend gedrag kan op verschillende manieren:

  • non-verbaal: dreigen, vernederen, ...
  • verbaal: schelden, vloeken, ...
  • fysiek: schoppen, een wapen gebruiken, ...
  • psychisch: chanteren, intimidatie, stalken, ..

  Om grensoverschrijdend gedrag te kunnen voorkomen is het belangrijk dat je het kunt herkennen en daarom is het belangrijk dat hier op scholen regelmatig aandacht aan geschonken wordt. Als kinderen en jongeren zich tijdig bewust zijn van de gevaren en de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag, zijn ze ook in staat dit te voorkomen of eerder hulp te zoeken als ze er toch mee te maken krijgen. Hoe kun je het beste handelen als je ongepaste berichtjes of foute filmpjes via je smartphone krijgt. Wat kun je doen als iemand je ongevraagd aanraakt op een manier die jij niet oké vindt en wat kun je doen tegen pesterijen? Voorlichting op scholen en weten waar je grensoverschrijdend gedrag kunt melden en waar je terecht kunt voor hulp zijn de eerste stappen in het voorkomen van (seksueel) ongewenst gedrag.

  Lesmaterialen om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken

  Vergroot het inzicht van uw leerlingen in grensoverschrijdend gedrag door gebruik te maken van de lesmaterialen over grensoverschrijdend gedrag. Middels de lessen en posters jongeren uit leggen wat grensoverschrijdend gedrag is zal ongewenst gedrag verminderen en voorkomen. Omdat er over pesten erg veel lesmateriaal op onze website verkrijgbaar is kijk je hiervoor het beste direct bij het thema: pesten of lesmateriaal over pesten.

  Wat is grensoverschrijdend gedrag? 

  Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waar de ander op fysiek, mentaal, emotioneel, of financieel vlak schade ervaart. Dit gedrag kan met opzet ingezet worden, om de ander te pesten, misbruiken of te kleineren, maar soms gebeurt het per ongeluk, zoals een slecht grapje. Gedrag van een ander kan als ongewenst en onaangenaam ervaren worden en is dan grensoverschrijdend.Grensoverschrijdend gedrag is een vorm van ongewenst en ongepast gedrag waarbij één partij niet (vrijwillig) akkoord gaat met wat de ander doet of zegt. Het gaat om gedrag dat ongepast is en over de grenzen van de ander gaat, met vaak grote gevolgen voor het slachtoffer. Vormen kunnen zijn: ongewenste intimiteiten, seksueel getinte opmerkingen, seksuele intimidatie en seksueel misbruik, intimiderend gedrag, onder druk zetten of bang maken, discriminatie, racisme, pesten, uitsluiten of fysiek misbruik. Grensoverschrijdend gedrag komt veel voor, zowel offline als online, en treft alle lagen van de bevolking. Dit soort gedragingen kunnen voor een slachtoffer heel onprettig en soms zelfs traumatisch zijn. Veel van deze daden houden verband met machtsmisbruik waardoor minderjarige mensen (jonger dan 25 jaar), ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn. Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal erg veel voor.

  Seksueel grensoverschrijdend gedrag

  Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een verzamelterm voor ongewenste en schadelijke seksuele handelingen, zoals ongewenste aanrakingen, intimiteiten, intimidatie en seksueel misbruik. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag waarbij de dader een ongewenst seksueel tintje aan het contact toevoegt. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er ongepaste dubbelzinnige of flirterige opmerkingen worden gemaakt, nafluiten op straat, begluurt worden, intimiderend of ongepast aangestaart worden of seksueel getinte grappen of grooming Het kan ook verder gaan en leiden tot in aanranding, intiem contact en zelfs verkrachting. Uit recente onderzoeken blijkt dat 62% van de vrouwen en 19% van de mannen weleens seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. Of dit strafbaar is verschilt per situatie; afhankelijk van ernst en aard van de gedraging(en). 

  Grensoverschrijdend gedrag kan strafbaar zijn

  Als iemand bewust of onbewust buiten de maatschappelijk aanvaardbare normen gaat, kan dit zowel juridische als civielrechtelijke consequenties hebben.

  Grenzen stellen bij grensoverschrijdend gedrag

  Bij grensoverschrijdend gedrag gaat iemand over de grenzen van een ander. Een veilig klimaat is belangrijk voor kinderen en jongeren om grenzen aan te kunnen geven en voor jezelf op te kunnen komen, hulp te vragen en ‘nee’ te zeggen. Heb je te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Wees je ervan bewust dat jij hiervoor nooit verantwoordelijk bent en dat je hier niet voor hoeft te schamen. Probeer jouw grenzen zo duidelijk mogelijk aan te geven. Vind je het lastig om jouw grenzen aan te geven? Neem dan contact op met iemand die jij vertrouwt of zoek hulp bij een professionele zorgverlener. Je staat er niet alleen voor! 

  Weerbaar

  Probeer grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk aan te pakken. Hoe langer je het ongewenste gedrag tolereert, hoe meer de dader het gevoel krijgt dat zijn gedrag oké is. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om een eind te maken aan het wangedrag. 
  Bekijk ook het thema: Opkomen voor jezelf