De Selfie-methode

lessen social media en mediawijsheid

 

Social media lessen

De Selfie-methode bestaat uit een lessenreeks mediawijsheid voor het onderwijs. De lessen zijn geschikt voor leerlingen vanaf 11 jaar. Bent u docenten, mediacoach, jongerenwerker, etc. dan kunt u aan de hand van de Selfie-methode inspirerende lessen, over social media, aan uw leerlingen of jongeren geven. Met originele oefeningen voor de bewustwording over het gebruik van de smartphone en social media. 

 

Lessen mediawijsheid

Smartphone the box - Een les over de ontwikkeling van de smartphone. Het kleine doosje waar we niet meer zonder kunnen. Met een oefening om de eens anders tegen de smartphone aan te kijken! meer info - les direct bestellen

Mijn wereld - Een les over de drie werelden. In elke wereld gaat het om gevoelens, gevaren en grenzen (de drie G's). Met de moraal verhalen 'In welke wereld wil jij leven?' en 'Een vis in de vissenkom'. meer info - les direct bestellen

Multitasking - Kun je eigenlijk wel multitasken? Aan de hand van een oefening wordt het de leerlingen al snel duidelijk dat we meer fouten maken en trager werken als we gaan multitasken, of is het toch switchtasken? meer info - les direct bestellen

Focus - Een les waarbij stroopwafels nodig zijn?! Een hele leuke en lekkere les dus, waarin de leerlingen leren wat echt focussen is. Dat kan bij het leren en huiswerk maken goed van pas komen, toch? meer info - les direct bestellen

Verslaving - Deze les kan in drie gedeeltes gegeven worden. Deel 1 over hoe een verslaving tot stand komt. Hierin wordt uitgelegd dat als we iets niet kennen, we dit ook niet missen. En hoe we in de verleiding komen, hoe we ergens verslaafd aan kunnen raken. meer info - les direct bestellen

Mobielverslaving - Deel 2 over een mobielverslaving. In deze les wordt bij het schema ‘Van onbekend naar verslaafd’ aan de leerlingen gevraagd aan te geven waar hun grens ligt bij het gebruik van de smartphone. meer info - les direct bestellen

De surviveltest - Deel 3 gaan docent en leerlingen de uitdaging aan hoelang we nog zonder social media kunnen. Kan het onderwijs nog wel zonder social media? meer info - les direct bestellen

Sexting - In deze les wordt uitgelegd wat sexting is, dat het verspreiden van naaktfoto’s of blootfilmpjes strafbaar is. Het kan bepalend zijn voor de rest van je leven. Je hebt op jonge leeftijd een strafblad en daar kom je nooit meer van af. Iets wat leerlingen zich niet vooraf beseffen. meer info - les direct bestellen

Grooming - In deze les wordt uitgelegd wat grooming is, dat het iedereen kan overkomen, dat het strafbaar is en wat je het beste kunt doen als het je overkomt. meer info - les direct bestellen

Gastles of ouderavond

Bovengenoemde lessen/thema's zijn ook voor bijvoorbeeld een gastles of ouderavond in te zetten.

Social media

De ontwikkelingen gaan snel op het gebied van social media. Het gaat zo snel dat het amper bij te houden is. Wat honderd jaar geleden sciencefiction was, is nu realiteit. De smartphone en de tablet zijn het bewijs van kunstmatige telepathie. Alle kennis en informatie van de hele mensheid is op het World Wide Web terug te vinden; goed of kwaad. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben geleid tot een heel complexe wereld. Deze complexe wereld brengt helaas ook gevaren, verleidingen en risico’s op verslaving en dwangmatig handelen met zich mee.

Mediawijs worden

Hoe gaan we om met die grote veranderingen? Hoe houd je je als mens staande in deze snelle wereld van kennis, informatie en verleidingen door onbeperkte communicatie tussen miljarden mensen. Hoe kun je op een gezonde manier samenleven met de computer, tablet en smartphone? Hoe ga je er sociaal en respectvol mee om? Welke regels en wetten, normen en waarden gelden er?

Tips & tools 

Veel veranderingen op social media gebied en dus genoeg reden om hier verantwoord mee te leren omgaan. De lessen mediawijsheid geven de leerlingen inzicht en vaardigheden om hier op een sociale en respectvolle manier mee om te gaan.

Gevaren social media

Zolang de smartphone nog een ruwe diamant is moeten we zelf leren omgaan met de verleidingen en gevaren die het gebruik van de smartphone met zich meebrengt.
- De smartphone uitzetten of wegleggen als we moeten slapen, uitrusten, geconcentreerd studeren of werken.  
- Het gebruik van de smartphone in het verkeer.
- Leren omgaan met de nieuwe gevaren van cybercriminaliteit, cyberpesten, sexting en grooming.
- Leren herkennen en omgaan met 'nieuwe gevoelens', zoals het gevoel van 'leeg zijn' of de angst om er niet bij te horen. 
Hopelijk zal er in de toekomst een smartphone komen die dat voor ons kan doen. Die gebruiksvriendelijker en veiliger is.

Waarom de Selfie-methode?

Selfie wordt als neutraal emotie-icoon bij deze lessenreeks gebruikt. In de communicatiewereld geven emotie-iconen de mogelijkheid ons gevoel of mening te uiten in een tekstbericht. Het verduidelijkt de emotie of intentie van het bericht. Het geeft gezichtjes aan berichtjes. Zo geeft Selfie uitdrukking aan de gevoelens bij de lessen. De naam Selfie is gekozen omdat iedereen zichzelf ermee kan vergelijken en iedereen zo zijn eigen keuzes kan maken en grenzen kan stellen in het gebruik van de nieuwe media.

 

In de Selfie-methode gaan we uit van drie werelden!

1 - de wereld om je heen
2 - de wereld in je hoofd 
3 - de digitale wereld


De drie G's

Hoe kunnen we ons beschermen tegen lelijk taalgebruik, haatmail, hufterigheid, cyberpesters, oplichters, viezeriken, loverboys en hackers? Zijn we opgewassen tegen reclame, verleidingen, push-berichten, misleidingen en fake nieuws? Welke grenzen stellen we in het gebruik van de digitale wereld? Wat zijn de gevolgen als je over deze grenzen heen gaat? Denk daarbij aan rust/slaap, multitasking, verslaving en gebruik van de smartphone in het verkeer. Wat zijn onze 'digitale fatsoensnormen' en wat kun je eraan doen als deze grenzen overschreden worden? Hoe gaan we in de digitale wereld om met onze menselijke gevoelens en emoties? Welke gevoelens kun je delen? Hoe kun je ze digitaal veilig delen? meer over de drie G's

De smartphone van de toekomst

Welke handvaten geven wij aan de nieuwe generatie om te kunnen omgaan met deze nieuwe, snelle wereld?

Deze smartphone van de toekomst komt er vanzelf.

De mooiste en nieuwste apps zullen nog gemaakt worden. Een app om met 14 jaar je rijbewijs te halen voor een zelfrijdende auto! Of een onderwijs-app waarmee je in gamevorm je diploma kunt halen. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het zal er komen en misschien wel sneller dan we nu kunnen vermoeden. Maar zijn wij er al klaar voor? Welke handvaten geven wij door aan de nieuwe generatie om te kunnen omgaan met deze nieuwe snelle wereld? De schoolgaande generatie van nu kunnen we maar beter goed voorbereiden om 'safe & smart' om te gaan met een digitale wereld.