• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Posters mediawijsheid

posters voor het onderwijs 

Sinds 2012 worden de posters ingezet om een veilig gebruik van internet onder de aandacht te brengen. Mediawijsheid is een belangrijk onderwerp om te bespreken met de leerlingen. Aan de hand van de posters en de lessen over mediawijsheid is het gemakkelijk om de risico's van social media in de klas of groep bespreekbaar te maken. Op deze pagina een overzicht van alle posters die verkrijgbaar zijn voor een veilig gebruik van internet. 

Posters mediawijsheid

Wat is mediawijsheid?

In 2005 omschreef de Raad voor Cultuur het als 'het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.' 

Social media

Sociale media zijn alle websites of apps waarmee iedereen informatie kan delen, zoals tekst, afbeeldingen en video's. Andere gebruikers kunnen dan reageren op deze inhoud of deze delen met anderen. Via social media platforms zoals Facebook, Twitter, Instagram en Whatsapp kunnen gebruikers tekst, afbeeldingen en video's plaatsen en met elkaar communiceren. Dit maakt een open uitwisseling van informatie en inhoud tussen mensen mogelijk die voorheen niet mogelijk was.

Mediawijsheid posters

Herman Vos heeft een serie krachtige mediawijsheid posters ontworpen. Deze posters maken bewust van de gevaren die de digitale wereld met zich meebrengt en nodigen uit om hier bewuster mee om te gaan. De posters zijn een ideale aanvulling op school om te praten over verantwoordelijk social media gebruik. De posters op A3-formaat passen allemaal in de wissellijsten en posterstandaards

Posters als hulpmiddel voor het onderwijs

De posters die een waarschuwing laten zien over de gevaren van social media voor leerlingen kunnen een goed hulpmiddel zijn in het onderwijs. Ze helpen de leerlingen om zich bewust te worden of te blijven van de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van social media en andere online activiteiten. De posters hebben ook een drempelverlagende werking omdat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag eerder hulp gaan zoeken.

Kinderen en jongeren zijn dagelijks op internet

Vaak gebruiken ze dit om toegang te krijgen tot sociale media. Ze houden contact met vrienden en anderen via sociale media gedurende de hele dag. Meisjes hebben meer online contact dan jongens. Met de posters mediawijsheid hopen we de bewustwording van mogelijke gevaren bij kinderen en jongeren te vergroten.

Problematisch sociale mediagebruik

Leerlingen in het voortgezet onderwijs lopen meer risico op problematisch gebruik van sociale media, met mogelijk schadelijke consequenties, dan leerlingen in groep 8 van basisonderwijs.