mediawijsheid

Lesmaterialen die uw leerlingen mediawijs maken

Leerlingen mediawijs maken

Media is tegenwoordig overal en heeft een behoorlijke impact in ons dagelijks leven. De invloed van social media op ons leren, studeren, werken, reizen, wonen, kopen, ontspannen, contacten, etc. wordt steeds groter. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo, voldoende kennis en vaardigheden zijn nodig om hier goed mee te kunnen omgaan en dat is mediawijsheid. Maak uw leerlingen mediawijs door stil te staan bij thema's als cyberpesten, fake news, grooming, multitasking, focus, sexting, etc. De lesmaterialen en de posters over mediawijsheid zijn ook heel geschikt om te gebruiken tijdens de week van de mediawijsheid. 

Belangrijke dag/week over veilig internetgebruik:

Lessen over mediawijsheid

Er zijn negen originele en unieke lessen verkrijgbaar met informatie, uitleg, opdrachten en oefeningen om uw leerlingen mediawijs te maken. De les 'Smartphone de box' gaat over het ontstaan van de smartphone en over de invloed ervan op ons leven. De les 'Mijn wereld' legt uit dat er drie werelden zijn waarin we leven en wat de grenzen, gevoelens en gevaren zijn in deze drie werelden. In de les over 'Multitasking' wordt uitgelegd wat multitasking is en doen de leerlingen een oefening waarbij duidelijk wordt dat multitasken ervoor zorgt dat je langzamer werkt en meer fouten maakt. De les 'Focus' staat bij thema 'Leren en studeren'. Het is een hele lekkere les! De oefening bij deze les is namelijk het eten van een stukje stroopwafel. De stroopwafel-oefening is een concentratieoefening en als je je wil kunnen focussen, dan moet je je kunnen concentreren. En bij het maken van je huiswerk, of het leren van een toets gaat het beter als je je goed kunt focussen. Na deze les zal de leerling bij het leren altijd terug denken aan 'de les met de stroopwafel' Bij het thema 'Grensoverschrijdend gedrag' staat de les over sexting en de les over grooming. Bij het thema verslaving staat de les over mobielverslaving. Bij elke les horen ook posters die passen bij het thema.

Verborgen emoties

Een smartphone is een geweldig apparaat, maar geeft geen emoties door. Sterker nog, de ware emoties van de ander blijven voor jou verborgen. Ook kan de ander zich voordoen als iemand anders. Dat kun jij niet zien. Zolang je elkaar niet kunt zien en horen, bijvoorbeeld bij e-mail, sms of chat, kun je niet de emoties van de ander zien. Jij leest en begrijpt de tekst vanuit jouw ervaring, jouw gevoel en dat is alleen gebaseerd op wat je leest in de berichtjes! De werkelijkheid kan heel anders zijn. Lees ook over de drie G's.

Mediawijsheid

Veel scholen zien het als hun opdracht om leerlingen mediawijs te maken. Met de vele verschillende mogelijkheden is het niet moeilijk om een leuke en leerzame les over social media te geven. Vooral tijdens de week van de mediawijsheid is het een goed moment om nog eens extra aandacht te besteden aan het mediagebruik van de leerlingen aan de hand van alle lematerialen. Met verschillende lesmaterialen mediawijsheid zoals bijvoorbeeld een lespakket en werkboekjes over cyberpesten, een leesboek met verhalen over de smartphone, het lespakket over normen en waarden bij het gebruik van een smartphone en lessen voor leerlingen over haatmail, mobielverslaving, grooming, sexting, multitasking, focus en het gebruik van social media in het verkeer. Naast deze lesmaterialen mediawijsheid zijn er nog heel veel posters over social media verkrijgbaar.