Moraal verhaal

Een moraal verhaal is bedoeld om de lezer te inspireren!

Lees gratis een moraal verhaal

De onderstaande inspirerende korte verhaaltjes zijn gratis en zo bewerkt of herschreven dat ze beter toepasbaar en te begrijpen zijn voor onze huidige generatie. Elk verhaal sluit af met een overdenking! Hoe kun je het moraal verhaal nu interpreteren in onze snelle nieuwe social media wereld. Op zoek naar moraal, normen en waarden en wijsheid uit het verleden, hier de waarde van inzien voor het dagelijkse leven nu! Elk moraal verhaal wil iets duidelijk maken. Thema's zijn bijvoorbeeld: respect, eenzaamheid, hebzucht, verlangen, enz. Het zijn verhalen die je motiveren en stimuleren om positiever te denken en gelukkiger te leven. Lees gratis een inspirerend moraal verhaal voor jezelf, je kinderen of je leerlingen.

Moraal verhaal - overzicht van alle verhalen:

 

Moraal verhaal - Inspirerende kleine verhaaltjes voor kinderen en volwassenen met een moraal of levenswijsheid

Een moraal verhaal als vertelverhaal voor een verteltheater

Veel van de bovenstaande verhalen staan in het boek 'Think outside the box' of zijn verkrijgbaar als vertelverhaal. De vertelverhalen passen in een Kamishibai of verteltheater De moraal verhaal zijn korte boeiende verhalen waar een levensles of wijsheid uitkomt. De interpretatie hiervan is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen en kan helpen inzichten te ontwikkelen om beter om te gaan met de situaties in het leven en alternatieve keuzes te maken.

Boek met moraal verhalen en vertelverhalen voor de Kamishibai

Wat is een moraal verhaal?

In een moraal van een verhaal gaat het om de diepere betekenis in het vaak korte verhaalthje. Het is een belangrijke boodschap die de schrijver van het verhaal, tussen de regels door, aan jou wil overbrengen. De moraal van een verhaal is de belangrijke onderliggende boodschap of levensles die het verteld. Het is vaak niet letterlijk zo gezegd in het verhaal, maar wordt duidelijk gemaakt door middel van hier en daar subtiele hints.

Een moraal verhaal zal je inspireren

Met een moraal verhaal kun je leren, reflecteren en ook je hart openstellen voor meer inzicht. Het vervolgens achterhalen van de boodschap die het verhaal wil overbrengen is wat een moraalverhaal bijzonder maakt. Je wordt erdoor ontroerd of geprikkeld om na te denken, te reflecteren en dingen te zien die vaak verborgen zijn. Moraal verhalen werken inspirerend door middel van heldere illustraties die kunnen dienen als begeleiding en voeding voor je moraliteit.

Een moraal verhaal geeft inzicht

Een verhaal geeft inzicht in morele thema's die we dagelijks tegenkomen, zoals trouw, vriendschap, respect, prioriteiten stellen, karakter en uithoudingsvermogen. De verhalen zijn vaak gebaseerd op traditionele folkverhalen, waarin via personages, situaties en dialoog een soort levenswijsheid wordt verkondigd. De bedoeling is om de betekenis van het verhaal op een meeslepende manier over te brengen en om lezers uit te dagen filosofisch na te denken over hun eigen ervaring in het leven. De inspirerende verhalen zijn vaak kort, krachtig en helpen om verschillende inzichten bespreekbaar te maken.