• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Troost Cadeau

Cadeau bij overlijden

Een troost cadeau bij overlijden als steun bij verwerking van een verlies

Verlies is moeilijk, maar komt helaas in ieders leven voor. Het verlies van een dierbare zal veel droefheid en verdriet geven. Het gedenkbandje ‘Ik zal je nooit vergeten’ is een klein troost cadeautje bij een overlijden. Het helpt om over het verdriet te praten en kan bijdragen aan een stukje verwerking ervan. Het gedenkbandje is bedoeld voor iedereen die een dierbare heeft verloren.

Wat is een troost cadeau?

Een troost cadeau bij overlijden, zoals het gedenkbandje ‘Ik zal je nooit vergeten’, is een klein geschenkje die troost en steun biedt tijdens het rouwproces. De juiste woorden vinden om het intense verdriet te verlichten is soms heel moeilijk. Bij het geven van iets tastbaars zoals het armbandje ben je geen woorden nodig. Een klein gebaar zegt immers dan meer 1.000 woorden. De kern van troosten is dat de getrooste zich niet alleen en/of verlaten voelt. 

Waarom een troost cadeau bij overlijden?

Het dragen van het gedenkbandje is een manier om te laten weten dat je aan ze denkt en ze nooit zult vergeten. Het uitdelen van troost cadeautje helpt bij de verwerking van het verdriet tijdens het rouwproces en geeft verbondenheid in moeilijke tijden. Het belangrijkste van troosten is dat de getrooste zich niet alleen en/of verlaten voelt. Door het verdriet te delen wordt het leed gedeeld en wordt praten over het verlies gemakkelijker.

Verlies van een dierbare

Verlies door een dierbare is pijnlijk en het gemis kan zwaar zijn. Om troost en steun te geven, is gedenkarmbandje ontwikkeld. Met dit geschenkje laat je weten dat je aan degene denkt en meeleeft in het verlies. Een klein, maar betekenisvol gebaar.

Vraag een gratis voorbeeld bandje aan:

Wilt u graag eerst het armbandje bekijken? Geen probleem! We sturen u gratis en vrijblijvend één bandje toe. Deze aanbieding geldt uiteraard alleen voor scholen, bedrijven en organisaties.

Troostcadeau helpt bij het rouwproces

Na het overlijden van vader, moeder, broer, zus, opa of oma is het armbandje voor alle familieleden een tastbare herinnering aan iemand die je zo liefhad. Het verdriet wordt samen gedragen. Het persoonlijke herinneringsbandje ‘Ik zal je nooit vergeten’ geeft verbinding en werkt troostend.

Rouw op school

Als een dierbare van je school wegvalt, zoals een leerling, de ouder van een leerling of docent, dan kan een troost cadeau steun bieden bij de verwerking van het verlies van de dierbare. Bij het overlijden van iemand op school kan het bandje uitgereikt worden aan de leerlingen en docenten. Met de gedenkbandjes op school, creëer je een herkenbaar symbool van het behoud van de band en verbondenheid met elkaar en met degene die er niet meer is, maar nooit vergeten zal worden. Heb je als leerkracht, mentor of vertrouwenspersoon een persoonlijk gesprekje dan kan het geven van het polsbandje voor de betreffende leerling een grote steun zijn. Rouwen kan erg eenzaam zijn en een klein gebaar, zoals het gedenkbandje geeft dan veel steun.

Troostcadeau kan helpen bij het omgaan met verlies

Als school of kinderdagverblijf wordt je soms geconfronteerd met rouwende leerlingen. Het is niet gemakkelijk om mee om te gaan, maar de steun die school of kinderdagverblijf kan geven is wel heel belangrijk voor het kinderen en jongeren. Wat is een docent nodig om een rouwende leerling goed te kunnen begeleiden? En wat heeft een school nodig om goed te kunnen handelen als er zich een sterfgeval op school voordoet. Meestal is er wel een rouwprotocol waarin omschreven staat hoe er gehandeld moet worden direct na het overlijden, maar zijn er geen duidelijke richtlijnen over hoe te handelen tijdens de lessen in de periode na de begrafenis of crematie. Leerlingen die behoefte hebben om over hun verdriet te praten, kunnen meestal terecht bij de mentor, IB’er, vertrouwenspersoon of zorgcoördinator. Om leerlingen goed te begeleiden hebben zij soms een cursus rouwverwerking gedaan en zijn een eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. 

Op school praten over de dood

Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen het fijn vinden als er op school over het thema dood gesproken zou worden, terwijl docenten dit thema liever niet in hun lessen willen behandelen. Een sterfgeval en rouwende mensen zijn onderwerpen waar we liever niet mee te maken krijgen. Toch is het van groot belang dat leerlingen niet alleen komen te staan met hun verdriet als zij persoonlijk of op school iemand verliezen die veel voor en betekende. Het is belangrijk dat de dood en omgaan met de dood, rouw, verlies en bijkomende emoties er mogen zijn. Je kunnen uiten na een groot verlies is heel belangrijk voor het rouwproces ook al is dit proces voor iedereen anders. En dus kun je als leerkracht maar beter op dit soort zaken voorbereid zijn, dan dat het opeens werkelijkheid is en je niet weet wat te doen. En je voorbereiden hierop kan al door eens met je leerlingen over de dood in gesprek te gaan. Zolang het zich niet voordoet is de dodo een onderwerp waar mensen liever aan willen denken, zodra het zich voordoet wordt het actueel en is het fijn als je weet hoe je ermee om kunt gaan. Onderwijzend personeel worden hierover meestal niet op voorhand geïnformeerd.

Wat kan school doen om het rouwen te verlichten?

Rouwrituelen zoals een cadeau bij overlijden zijn belangrijk voor rouwverwerking. Een ritueel laat voelen dat het gemis en verdriet er mag zijn. Ook anderen om je heen zijn verdrietig. Dit kan juist verbinden en troostend werken. Naast het inrichten van een gedenkplekje met kaarsen en een boek waar iedereen iets in kan schrijven kan er een gedenkbandje ‘Ik zal je nooit vergeten’ uitgedeeld worden. Symbolisch kunnen we het verdriet dan ook samen delen. 

Rouwen is voor iedereen anders

Rouwen is een erg persoonlijk proces en voor iedereen anders. Er zijn verschillende gevoelens die kenmerkend zijn wanneer er zich een periode van rouw voordoet, deze gevoelens zijn te kenmerken als verdriet, angst, wanhoop en onzekerheid.

Troostbox of rouwkoffer

Het Gedenkbandje is ook een mooi troost cadeautje voor in een troostbox, rouwkoffer, etc.

Armbandje 'Ik zal je nooit vergeten'