• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Week van respect

7 - 13 november 2022

De Week van respect

De week van respect wordt jaarlijks gehouden in de tweede week van november en wordt georganiseerd door de Respect Education Foundation (REF). Het doel van de week van respect is een bijdrage te leveren aan de sociale veiligheid op scholen, sportclubs en in de wijk. Met name op veel scholen in het primair en secundair onderwijs zien wij dat er de laatste jaren steeds meer aandacht geschonken wordt aan het respectvol leren omgaan met de (sexuele) diversiteit binnen de samenleving. Om ook uw school aan dit onderwerp meer aandacht te besteden kunt u  kijken bij het thema: LHBTIQ+. Vooral de regenboogbandjes 'Zijn wie je bent',die staan voor acceptatie en respect voor sexuele diversiteit, worden op dit moment veel ingezet op de scholen. Op deze pagina staan alle lesmaterialen over respect die gemakkelijk inzetbaar zijn tijdens de week van respect.

Kerndoel 38

De Week van Respect sluit in het onderwijs in Nederland goed aan bij Kerndoel 38. Deze heeft als doel leerlingen respect mee te geven voor (seksuele) diversiteit. Tijdens de week van respect proberen wij samen een wereld te creëren met meer respect voor elkaar, meer solidariteit, meer respect voor andere culturen en personen. Met behulp van posters, lesmaterialen, gastlessen en verschillende activiteiten wordt er op veel scholen extra veel aandacht een respect. De leerlingen leren respectvol om te gaan met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Zij worden zich ervan bewust dat ook juist zij kunnen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen geaccepteerd wordt en zich thuis kan voelen, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, sekse of huidskleur. 

Gratis over respect

Flyer Respect
PDF – 1,7 MB 35 downloads

Lesmaterialen over respect

Uw bestelling wordt meestal nog dezelfde dag verzonden!

Lesmateriaal voor de week van respect, burgerschapsonderwijs en sociale veiligheid op school.

Respectbandjes voor de week van respect

De respectbandjes worden veel gebruikt voor de week van respect en misschien is het ook iets voor uw school of bedrijf en wilt u graag eerst het bandje bekijken? Geen probleem! We sturen u gratis en vrijblijvend één respectbandje toe. Aanvragen kan via de pagina: Polsbandjes over respect Deze aanbieding geldt uiteraard alleen voor scholen, bedrijven en organisaties!