• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering
Home » Thema » Respect » De Week van Respect

Week van respect

7 - 13 november 2022

 

De Week van respect

De week van respect wordt jaarlijks gehouden in de tweede week van november en wordt georganiseerd door de Respect Education Foundation (REF). Het doel van de week van respect is een bijdrage te leveren aan sociale veiligheid op de scholen, sportclubs en in de wijk. De week van respect sluit goed aan bij Kerndoel 38. Deze heeft als doel leerlingen respect mee te geven voor seksuele diversiteit.

Tijdens de week van respect proberen wij samen een wereld te creëren met meer respect voor elkaar, meer solidariteit, meer respect voor andere culturen en personen. Met behulp van posters, lesmaterialen, gastlessen en verschillende activiteiten wordt er op veel scholen extra veel aandacht een respect. De leerlingen leren respectvol om te gaan met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. En worden zich ervan bewust dat ook juist zij kunnen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen geaccepteerd wordt en zich thuis kan voelen, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, sekse of huidskleur. Lees ook het moraal verhaal 'De truc met de diamant' over de drie vormen van respect.

Overzicht van alle lesmaterialen voor de week van respect

Week van respect

Werkboekje met twee lessen over respect

Een werkboekje met twee korte lessen over respect. Lees meer over deze les over respect.
De lessen gaan over: 

  • Respect is voor iedereen anders
  • De drie vormen van respect 

Het 8 pagina's full color boekje is gedrukt op A4-formaat.
Prijs € 0,55 per stuk

 

Polsbandjes over respect

Voor een mooie start of afsluiting van de week van respect. 

 

Geweven polsbandjes over respect 

- Opdruk: Ik draag bij aan een respectvolle wereld.
- Kleurrijk gedrukt stoffen polsbandje.
- Eén maat, past iedereen.
- Door de metalen schuifkraal kun je dit bandje gemakkelijk omdoen en de maat aanpassen.

De muur van respect 

Door ervaringen te delen, leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand: een voorwaarde voor wederzijds begrip en respect.

Lespakket 'De Respectmuur'

In het begin is er alleen de poster, maar er komen meer en meer 'bakstenen' bij. De respectmuur wordt steeds hoger en langer. Iedereen kan aan de respectmuur meebouwen door zijn/haar mening over respect op een kaart te schrijven. Wat vindt jij respectvol en respectloos? Net als het bouwen aan een respectvolle samenleving!


Inhoud van het lespakket 'De Respectmuur':

  • De respectmuurposter (A2-formaat)
  • 12 verschillende tekstposters (A3-formaat)
  • Honderd 'bakstenen' (Kaarten A5-formaat)
  • Boekje 8 pagina 'Respect Respectloos'
  • Speldje de respectmuur
  • Linnen armbandje "100% Respect' 


Lesmateriaal voor burgerschapsonderwijs en sociale veiligheid op school