Verhaal over respect

De truc met de diamant en het geheim van respect

Verhaal over respect

Er was eens een jonge koning. Hij was dit nog maar pas geworden omdat zijn vader gestorven was. Zijn vader was erg geliefd en had veel respect genoten van zijn volk. De jonge koning had dit respect niet en het personeel in het paleis, de ministers en het volk vonden de jonge koning maar eigenwijs. De jonge koning vroeg toen aan zijn generaal: "Hoe kan ik meer respect krijgen?" De generaal zei: "Respect moet je afdwingen! Maak strenge regels en wetten en iedereen die ongehoorzaam is krijgt een boete of straf." Vanaf dat moment rende iedereen voor de jonge koning en deed wat hij beval. Als ze dit niet deden kregen ze zware straffen van de rechter. De jonge koning merkte wel het verschil van dit gedwongen respect met het liefdevolle respect dat ze voor zijn vader hadden. Hij voelde de onvrede van zijn volk, ze sprongen in de houding en bogen voor hem, maar in hun ogen kon hij zien dat ze niet gelukkig met hem waren.

De jonge koning vroeg toen aan zijn eerste minister: "Hoe kan ik meer respect krijgen?" De eerste minister zei: "Respect kun je leren! Er is genoeg geld in de schatkist, we hebben veel kennis in ons land, we leren ze hoe ze respectvol met elkaar moeten omgaan. We leren ze respectabele mensen te worden door ze te leren lezen en schrijven. Zodat zij door middel van de diploma's en titels die we hun geven respect krijgen. Iedereen zal u er dankbaar voor zijn dat hun kinderen zo goed worden opgevoed met veel kennis. En we leren ze respect te hebben voor u, de koning, hun ouders, de ministers, de politie, de hulpverleners, etc." De koning stemde toe en alle kinderen kregen onderwijs. Het ging heel goed met het land, de ouders hadden meer tijd en konden meer werken, de mensen konden met hun kennis veel nieuwe machines maken om tijd te besparen, te communiceren, om kennis op te slaan, enzovoort.

De koning zag dat hij door het nieuw aangeleerde respect en kennis meer respect kreeg voor wat hij voor zijn volk had gedaan, maar hij voelde nog steeds dat hij niet het liefdevolle respect kreeg wat zijn vader genoot. Bovendien zag hij dat de ministers (van onderwijs) de druk steeds verder opvoerden om te presteren maar dat het volk hierdoor niet gelukkiger werd. Het respect brokkelde weer af bij de kinderen. Deze lachten om de koning en hadden een grote mond en geen respect meer.

De jonge koning herinnerde zich nu de raadsheer en goede vriend van zijn vader en besloot hem op te zoeken. Deze had zich teruggetrokken na de dood van zijn vader en leefde in een bos ver weg van de mensen. Toen hij bij de oude man kwam zei hij: "Ik ben de nieuwe koning, de zoon van de koning die u altijd gediend heeft. Zou u mij eens raad willen geven, want mijn vader was altijd vol lof over u."De oude man stond moeilijk op en maakte vervolgens een heel diepe buiging voor de jonge koning. Hij zei: "Als ik u kan helpen dan doe ik dat uit respect voor u. Het respect dat ik had voor uw vader, de oude koning, is groot en ik zal blij en verheugd zijn als ik u een dienst kan verlenen. 

Stel uw vraag." De jonge koning was blij verrast door die diepe buiging en nederigheid, hij voelde zelf veel respect voor de oude man. Hij voelde zichzelf ineens klein en onervaren. Hij stelde zijn vraag: "Hoe komt het dat mijn volk mij niet zo respecteert als mijn vader gerespecteerd werd? Wat was het geheim of de truc dat hij zoveel respect kreeg?"

De oude man glimlachte en zei: "Ik zal u eerst de truc leren en daarna het geheim vertellen. De truc is de kroon die u als koning van uw vader geërfd hebt. Daar bovenop zit een magische diamant. Mensen kunnen die diamant niet zien, tenzij u ver voorover buigt. Laat de diamant zien aan iedereen die u tegenkomt. Buig diep, zodat ze het goed kunnen zien en ze zullen u liefdevol respecteren. Maar denk eraan de diamant is magisch en verliest zijn kracht en krijgt zijn kracht weer terug als u glimlacht en aardig doet tegen iedereen die u tegen komt." Respect4

De jonge koning was blij dat hij de truc kende en boog diep naar iedereen om zijn diamant goed te laten zien. Dan glimlachte hij en deed erg vriendelijk zodat de diamant zijn magische krachten niet zou verliezen. Nu kreeg hij liefdevol respect terug van zijn volk en spontaan ging iedereen respectvoller met elkaar om. Dit was het soort respect wat hij zocht. Blij ging hij weer naar de oude man om hem het goede nieuws te vertellen. De oude man wou opstaan om weer een diepe buiging te maken, maar de koning zei: "Nee, blijf rustig zitten. Dankzij u krijg ik eindelijk het respect waar ik als koning naar gezocht had. Kom in mijn paleis wonen waar het warm is, waar mijn bedienden eten voor u maken en u zullen verzorgen als dank voor de truc die u mij heeft geleerd." "Nee," zei de oude man en boog, "De diamant is de truc, maar deze is niet magisch en heeft geen geheime krachten. De diamant heeft u leren buigen, dat was de truc. Door respect te tonen krijg je spontaan respect terug. De glimlach, het vriendelijk zijn, maakt de magie van respect. Het geheim is: "Respect moet je geven om het te kunnen ontvangen!" Als je van gedwongen of aangeleerd respect de glimlach en vriendelijkheid weg haalt, kun je geen spontaan respect ontwikkelen. Dat kan alleen als de autoriteit het zelf ook heeft.

Dit is het geheim van respect! Kinderen hebben een natuurlijk spontaan respect voor hun ouders, de natuur, hun omgeving, de autoriteiten, etc. Als je het spontane respect van hen afpakt door ze bij hun ouders en de natuur weg te halen en hun omgeving alleen gedwongen en aangeleerd respect laat zien, bestaat de kans dat zij respectloos worden omdat zij nooit het spontane respect hebben ontvangen.

"Respect moet je geven om het te kunnen ontvangen!" 

"Laat mij maar hier," zei de oude man, "Ik hoor thuis in de natuur. Deze laat mij een veel mooiere diamant zien, en glimlacht continu. In de natuur is liefdevol respect heel gewoon, onbetaalbaar en toch gratis." De man glimlacht nu naar de koning.

 

 

Verhaal over respect

Oude normen en waarden voor een nieuwe generatie

 • Respect voor ouderen
 • Respect voor alle mensen
 • Respect voor de natuur en de dieren
 • Respect voor jezelf
 • Respect voor je ouders
 • Respect voor religie
 • Respect voor een moedige daad
 • Respect voor de hulpverlening
 • Respect voor autoriteit
 • Respect in de sport
 • Respect voor een andere huidskleur
 • Respect voor een andere mening

Armbandjes, buttons, posters en werkboekjes over respect