• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Klimaat

Klimaat - klimaatverandering en opwarming van de aarde

Wat kunnen we doen aan klimaatverandering?

Steeds meer scholen zetten in op klimaatonderwijs op hun school. Ze besteden tijd aan thema’s als klimaatverandering en duurzaamheid. Leerlingen die klimaatlessen krijgen op school zijn milieubewuster. Doe ook op uw school mee en maak bijvoorbeeld een klimaatmuur. Het is een superleuk lesidee voor op school, maar ook als project voor bijvoorbeeld de bibliotheek of het gemeentehuis. Iedereen kan aan de klimaatmuur meedoen en zijn of haar mening, tips of voorbeelden delen met anderen. Door het bouwen van een klimaatmuur worden we ons bewuster van de klimaatverandering en kunnen we onze levensstijl steeds verder aanpassen.

Speciale dagen/weken voor het klimaat

Gratis cliparts voor een les, whitebord of werkstuk

Klimaat Cliparts
Gecomprimeerd bestand – 8,2 MB 12 downloads

Posters over het klimaat

Flyer over het klimaat

Iemand anders doet het wel!

Download de flyer 'Klimaatverandering'

Moraal-verhaal: 'Een glas melk' 

Vraag een gratis polsbandje aan

 

Download de gratis bijbehorende lesmaterialen: 

Lespakket ‘De Klimaatmuur’

Lespakket ‘De Klimaatmuur’ die goed past in een leuk en leerzaam project over het klimaat op school, maar ook tijdens ‘De dag van de aarde’ De dag van de aarde wordt, elk jaar en in alle landen, gehouden op 22 april. De doelstelling van deze dag is om mensen bewust te maken van hun gedrag en de invloed hiervan op de aarde. Het streven is een bewustwording en een wereldwijde duurzame ontwikkeling op gang te brengen.

Polsbandjes

Klimaat polsbandjes die veel gebruikt worden voor spreekbeurten en projecten op school over het milieu en de klimaatverandering.

Posters over het klimaat

Posters over het thema klimaat in het Nederlands en Engels

Houd je spreekbeurt over het klimaat

Leerlingen die hun spreekbeurt willen houden over het klimaat kunnen veel informatie voor hun spreekbeurt vinden op de pagina hierover.

Verandering van het klimaat

Het klimaat op aarde is door de geschiedenis heen altijd al veranderd. De meeste van deze klimaatveranderingen worden toegeschreven aan zeer kleine variaties in de baan van de aarde die de hoeveelheid zonne-energie die onze planeet ontvangt veranderen. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde is sinds het begin van de 20e eeuw met ongeveer 1,18 graden Celsius gestegen. Deze verandering werd grotendeels veroorzaakt door de toegenomen uitstoot van kooldioxide in de atmosfeer en alle andere menselijke activiteiten. De meeste opwarming vond plaats in de afgelopen 40 jaar. 2016 en 2020 waren warmste jaar ooit tot nu toe. De hoogste tijd dus voor verandering!