Dag van de aarde

22 april 2023 - International Mother Earth Day 

Dag van de aarde

De dag van de aarde wordt, elk jaar en in alle landen, gehouden op 22 april. De doelstelling van deze dag is om mensen bewust te maken van hun consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde. Om op deze dag op een positieve wijze aandacht te besteden aan de wereldproblematiek rondom milieu, natuur en klimaatverandering kan samen een klimaatmuur gebouwd worden. Zoekt u voor uw school een leuk en leerzaam project of posters voor de dag van de aarde lees dan snel verder. Voor meer inspriratie kunt u ook kijken op de pagina 'Lesmateriaal over het klimaat'  De agenda voor Dag van de Aarde is breed en omvat naast natuur en milieu tevens de onderwerpen ontwikkelingssamenwerking, sociale verhoudingen, overbevolking, consumptie en economie. Het streven is een bewustwording en een wereldwijde duurzame ontwikkeling op gang te brengen. Daar dragen wij natuurlijk ook graag een steentje aan bij;) Speciale dagen om op school bezig te zijn met klimaatverandering:

Dag van de aarde

Lesmateriaal voor de dag van de aarde:

Tip!

Lespakket 'De Klimaatmuur'

€ 39,95
Tip!

Lespakket 'De Klimaatmuur'

€ 39,95

Lespakket 'De Klimaatmuur'

Het lespakket 'Maak een klimaatmuur' is een lesidee of project voor een klas, school, maar ook voor een bibliotheek, gemeentehuis, vereniging of club. Iedereen kan meedoen en heeft wel een mening over het opwarmen van de aarde. In het begin zijn er alleen de posters, iedereen krijgt een 'baksteen' (A5-formaat kaart) en zet hier iets op om de aarde te redden, de klimaatverandering te stoppen of voor een betere en schonere aarde. Het mag een goede tip, een vraag, een verhaal, een goed idee of een tekening zijn. In het begin is er alleen de poster maar er komen steeds meer kaarten 'bakstenen' bij. Iedereen kan meewerken aan de muur.In het lespakket 'De Klimaatmuur' zit:

Polsbandjes 'Save our planet' voor de dag van de aarde 

Polsbandje over het klimaat.
Doel van het geweven polsbandje over het klimaat is een stukje bewustwording. Het armbandje past goed bij een actie voor het klimaat of klimaatverandering. Het is bijvoorbeeld een mooi bandje om uit te delen en te dragen tijdens een spreekbeurt, dag, project of week over het klimaat en de opwarming van de aarde. 

Opdruk polsbandje over het klimaat:
Save our planet - we have to act now - system change not climate change (In het Nederland vertaald: Red onze planeet - We moeten nu handelen - Systeemverandering, niet klimaatverandering

Product informatie polsbandje over het klimaat:
- kleurrijk geweven armbandje
- één maat, past iedereen 1.5 * 35 cm. Door de zilverkleurige schuifkraal kun je dit bandje gemakkelijk omdoen en de maat aanpassen.

Posters voor de dag van de aarde

Maak van elke dag een dag van de aarde

Op "International Mother Earth Day" (Dag van de Aarde) staat de aandacht centraal voor het behoud van natuur en milieu. Dit is een wereldwijd begrip dat al sinds 1970 populair is in de Verenigde Staten. Omdat het een plezierige manier is om deze boodschap over te brengen, krijgt International Mother Earth Day sinds 2004 ook steeds meer bekendheid in Nederland.

Ieder jaar wordt de periode vanaf 22 april tot eind april uitgeroepen tot Week van de Aarde, tot eind mei is het de Maand van de Aarde met als hoogtepunt de Dag van de Aarde op 22 april en vanaf nu is het ook elk jaar het Jaar van de Aarde!! ;)

Verklein je eigen voetafdruk

Op Earth Day komen diverse organisaties bij elkaar om aandacht te schenken aan het milieu en onze planeet. Er worden workshops, markten, ecologische beurzen en andere initiatieven georganiseerd. Het doel is om mensen bewust te maken van het belang om goed voor onze planeet te zorgen en de schadelijke 'foot print' die we tijdens ons leven achterlaten zo min mogelijk te houden. De Dag van de Aarde is een belangrijk moment om je te verdiepen in de verschillende problemen die onze planeet negatief beïnvloeden om meer inzicht hierin te krijgen. En mooie dag ook om stil te staan bij wat jezelf nog kunt doen om bij te dragen aan het behoud van de natuur en je voetafdruk kleiner te maken. Zo kan iedereen bijdragen aan een gezondere planeet die ook nog bewoonbaar is voor toekomstige generaties.

Het ontstaan van de Dag van de Aarde

De Dag van de Aarde werd in 1970 in het leven geroepen door de toenmalige Amerikaanse senator Gaylord Nelson. Op 22 april van dat jaar riep de senator op tot protesten die de aandacht van de bevolking en de regeringen moesten vestigen op de milieuproblemen die onze planeet aarde bedreigen. Het werd een groot succes. Ongeveer 20 miljoen mensen deden mee en eisten een gedragsverandering en een nieuwe weg voor de geschiedenis van de planeet. Vanaf 1990 werd de Dag van de Aarde in meer landen gevierd. Elk jaar wordt  een ander thema gekozen. De thema’s zijn gericht op milieuproblemen die dringend aandacht nodig zijn, zoals het afnemen van de biodiversiteit en de klimaatverandering. In 2009 werd 22 april door de VN ingevoerd en uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Aarde.

Maak leerlingen bewust van de klimaatverandering

De Dag van de Aarde is een mooie gelegenheid om samen met leerlingen na te denken over klimaatverandering en andere acties die we in de praktijk kunnen brengen om onze planeet te beschermen. Maak samen de klimaatmuur op school. Het is een activiteit die met een klas of de hele school gedaan kan worden. Leerlingen leren veel van elkaar over ecologie en het milieu. Leerlingen dragen, tijdens het maken van de klimaatmuur, mooie ideeën aan voor klimaatlessen die op een later moment op school uitgevoerd kunnen worden. 

Activiteiten die aangedragen werden door de leerlingen:

  • Een boom planten. Hoe leuk is het als er op school vruchten geplukt kunnen worden van een boom die door leerlingen zelf gepoot is? Het planten van een boom is een bijzondere en waardevolle ervaring voor leerlingen. De boomplantdag op school is een mooie herinnering die ze lang zal bijblijven en het vrolijkt het schoolplein op.
  • Organiseer een uitstapje naar een park of bos in de buurt. Wandel er samen heen en ontdek veel vogels, insecten, planten en bloemen je zo in hun natuurlijke habitat kunt observeren. In combinatie met een speurtocht wordt spelenderwijs veel kennis over het milieu overgedragen op de leerlingen. Leg bijvoorbeeld uit hoe flora en fauna van elkaar afhankelijk zijn, hoe dieren afhankelijk zijn van het evenwicht in de omgeving om zich voort te planten en te overleven, de relatie tussen bijen en bloemen om honing te produceren, of over de rol van bomen bij het behoud van de biodiversiteit op aarde. Een perfecte activiteit om veel van te leren.
  • Een schonere wereld begint met een schone school. Houd een grote schoonmaak op en rond de school. Verzamel met z’n allen het afval op het schoolplein en in de buurt. De actie zal bijdragen aan meer respect en zorg dragen voor de natuur.
  • Moestuintje bij de school. Als het mogelijk is om een moestuintje aan te leggen bij de school zeer leerzame ervaring voor alle leerlingen. Het volgen van de groei van groente en fruit zal het kind helpen de relatie van de mens met de natuur te observeren, evenals de vitale aanwezigheid ervan in ons voedsel. Als je geen ruimte hebt, maak dan een kleine vierkantemetertuin met kruiden en planten.