Dag tegen pesten

de Dag Tegen Pesten is jaarlijks op 19 april

Dag Tegen Pesten

Op 19 april is het de dag tegen pesten en op die dag besteden veel scholen in Nederland extra aandacht aan het stoppen van pesten. Elke dag worden kinderen en jongeren gepest en daar moet zoveel mogelijk aan gedaan worden. Daarmee kunnen we veel leed voorkomen, want pesten en zeker ook de gevolgen van pesten zijn zeer ernstig. Ben je in je jeugd gepest, dan heb je daar als volwassene nog steeds last van. Het verdriet van pesten gaat verder dan het moment waarop het gebeurd en daaom wordt er op 19 april heel bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. Want de gevolgen van pesten zijn er niet alleen voor degene die gepest wordt, ook de pestkoppen zelf, de meelopers en de omstanders hebben last van pestgedrag in hun groep. Bekijk alle lesmaterialen om een zinvolle dag tegen pesten te organiseren!

 

Aandacht voor de pestkop tijdens de dag tegen pesten

Aandacht voor pesten is ook aandacht voor de pestkop. Waarom pest hij of zij? Hoe gaan de anderen hier mee om? Gaan ze meedoen met het pestgedrag, of spreken ze de pestkop aan op zijn gedrag? Ga met een pestkop in gesprek. Zo kom je er misschien achter waarom hij of zij pest en kun je hulp aanbieden. Ook de pestkop zit niet lekker in zijn vel. Pesten komt vaak voort uit frustratie. Als je belemmerd wordt in je verwachtingen, behoeften of om je doel te verwezelijken geeft dit frustratie en dat wordt afgereageerd op een ander. Ook kunnen omstanders de pestkop aanspreken op zijn gedrag. Dat is voor de pestkop een duidelijk signaal dat zijn gedrag niet geaccepteerd wordt.

Het groepsproces is heel belangrijk

Pestgedrag moet worden gezien als een groepsproces waarbij meer personen zijn betrokken dan slechts daders en slachtoffers. Er zijn een aantal manieren waarop leerlingen zelf iets kunnen doen om pestgedrag tegen te gaan. Studies tonen aan dat wanneer er druk door de andere leerlingen wordt uitgeoefend, het pesten in 57% van de gevallen binnen 10 seconden stopt. Pestgedrag is een groepsproces waarbij meelopers ervoor kunnen zorgen dat daders hun pestgedrag blijven vertonen of toeneemt. Leerlingen die het opnemen voor het slachtoffer kunnen een groot verschil maken in het pestgedrag van de pestkop. Het slachtoffer voelt zich gesteunt en kan zich beter verweren tegen het pesten. Daarom is het belangrijk te laten zien dat je pestgedrag niet steunt. Zo kun je samen het pestgedrag te stoppen!

Oefening voor toeschouwers en meelopers: Buffertik

Armbandjes voor dag tegen pesten

Posters voor dag tegen pesten :

Bekijk alle poster over pesten voor de dag tegen pesten - bekijk alle posters over online pesten of cyberpesten

Werkboekjes voor dag tegen pesten:

Lespakketten voor de nationale dag tegen pesten:

Niet veel tijd om iets voor te bereiden voor de landelijke dag tegen pesten?

Dat is helemaal geen probleem. Veel lesmaterialen vragen niet veel tijd en helpen wel het pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Het hoeft niet veel werk te zijn om op de dag tegen pesten toch iets op school te kunnen doen tegen pesten. Een poster is zo opgehangen, een polsbandje is doeltreffend en vraagt weinig voorbereiding en ook in de werkboekjes kunnen leerlingen zelfstandig werken. Wil je iets meer doen op de dag tegen pesten, dan is de muur tegen pesten een prachtige activiteit die met de klas of hele school gedaan kan worden. De muur tegen pesten is geschikt voor basisonderwijs en middelbaar onderwijs.

Help mee het pesten zoveel mogelijk te voorkomen en maak van de dag tegen pesten een succes!

 

Thema: Pesten