• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering

Les goede voornemens

Individueel of met de hele groep goede voornemens maken

De digitale lesmaterialen bij deze les zijn:

 • Uitleg
 • PowerPoint-presentatie 'Goede voornemens'
 • Bijlage PowerPoint
 • Werkblad 'Mijn goede voornemens'
 • Werkblad goede voornemens klas/groep

De digitale lesmaterialen download je via de website. Hiervoor ontvang je een mail met link.

De les goede voornemens in drie stappen

 1. Bedenk voor de groep een goed voornemen en schrijf dit op.
 2. Bedenk voor jezelf een goed voornemen en schrijf dit op.
 3. Bewaar alle goede voornemens om later te kijken of de doelen bereikt zijn.

Les goede voornemens is:

 • doelen stellen
 • teambuilding
 • de sfeer verbeteren
 • betere resultaten behalen
 • groepsgevoel versterken
Uitleg Goede Voornemens Les
PDF – 1,6 MB

De tekst hieronder komt uit de les goede voornemens

Goede voornemens is doelen stellen!

Veel mensen bedenken, aan het eind van het jaar, goede voornemens. Met goede voornemens wil je meestal iets bereiken. Je wilt iets veranderen en dat wordt dan je doel of doelstelling. Dat wil je bereiken! Je wilt bijvoorbeeld je conditie verbeteren, want dat is goed voor je
gezondheid. Of je wilt meer gaan leren om betere cijfers te halen. Goede voornemens zijn dus bedoeld om jezelf te verbeteren, maar ook om grenzen te verleggen. Goede voornemens kun je individueel hebben, maar ook samen met iemand of met een groep/klas. Je spreekt  bijvoorbeeld samen af om vriendelijker met elkaar om te gaan. Het doel is dan dat de sfeer in de groep/klas beter wordt. Omdat je een gewoonte gaat veranderen, is het moeilijk om je aan je goede voornemen te houden. Dagelijkse gewoontes aanpassen lukt niet zomaar. Je kunt  gemakkelijk terugvallen in je oude levensstijl, er is dan niets veranderd. Neem daarom kleine stappen om je doel te bereiken.

Tips om je goede voornemens te laten slagen!

- Neem kleine doelstellingen! Maak kleine veranderingen, kleine voornemens met haalbare doelen.
- Focus je steeds op één belangrijk doel. Bepaal wat voor jou het meest belangrijk is, en ga dat doen.
- Goede voornemens komen vaker uit als je ze aan iemand vertelt of als je ze opschrijft!
- Deel je goede voornemens met elkaar en probeer samen te slagen in de goede doelen die jullie je voorgenomen hebben.
- Een goede voorbereiding is het halve werk, dus denk van tevoren eens na over de moeilijke momenten.
- Praat erover. Goede voornemens komen vaker uit, als je ze aan iemand vertelt.
- Hou vol! Lukt het een keer niet? Geef niet op! Morgen is er weer een dag om wél succesvol te zijn.
- Deel je succes als je slaagt in je goede voornemen.
- Geef niet op! Totdat je succes hebt! Hou vol! Lukt het een keer niet? Geef niet op! Morgen is er weer een dag om wél succesvol te zijn.


Veel plezier met het bedenken en ... vooral veel succes met het bereiken van je goede voornemens!

Voorbeelden van goede voornemens voor de groep!

 • We helpen elkaar
 • We zijn aardiger voor elkaar
 • We gaan beter opletten tijdens de les!
 • Tijdens de les laten we ons niet afleiden
 • We zorgen ervoor dat we op tijd in de les zijn
 • Respectvoller met elkaar omgaan

Voorbeelden van goede voornemens voor de groep!

 • Goede cijfers halen
 • Respectvoller gedragen
 • Op tijd komen
 • Minder gamen of appen
 • Netter gaan werken
 • Meer sporten
 • Mijn diploma halen
 • Beter mijn best doen op school

Voorbeelden van goede voornemens uit de les

Als je het gevoel hebt dat je het te druk hebt, kan je goede voornemen zijn het wat rustiger aan te doen. Van gestrest naar relaxt. Wat zou je kunnen doen als je het rustiger aan wilt doen? Je voornemen kan zijn om op tijd naar bed te gaan, zodat je uitgerust op school komt. Van niet uitgerust naar niet uitgerust. Waarom zou je dit goede voornemen willen? Een goed voornemen kan zijn dat je betere cijfers wilt halen. Van onvoldoende naar voldoende. Wat kun je dan doen om betere cijfers te halen? Wat voor afleidingen beïnvloeden je leerwerk? Een ander goed voornemen kan zijn dat je gezonder wilt eten. Van ongezond naar gezond. Wat zou je kunnen doen als je gezonder wilt gaan eten? Wie van jullie heeft weleens goede voornemens bedacht? Was het gemakkelijk vol te houden?

 

Goede voornemens kun je individueel hebben, maar ook samen met iemand of met een groep/klas. Je spreekt bijvoorbeeld samen af om vriendelijker met elkaar om te gaan. Het doel is dan dat de sfeer in de groep/klas beter wordt. Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot het nieuwe jaar! Sterker nog, hoe eerder je die dingen aanpakt, hoe beter dit is. Iedere dag en elk moment van de dag kun je je voornemen om iets te
veranderen/verbeteren.

Bedenk bij jouw goede voornemen wat:

is je doel?
wil je bereiken?
moet je ervoor doen?
is het voordeel?
is de beloning?

Denk eerst goed na:

hoe bereik je je doel?
wie kan je helpen?
hoeveel tijd neem je?
een goed idee!
schrijf het op!
Als je het opschrijft staat het zwart op wit voor jezelf, maar ook voor anderen!