• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Lesmateriaal over online pesten

Cyberpesten of digitaal pesten voor het onderwijs

De lesmaterialen over online pesten

De lesmaterialen zijn speciaal gemaakt voor het onderwijs. Bij online pesten of cyberpesten maken pestkoppen gebruik van digitale middelen en virtuele ruimtes zoals chatrooms, forums, prikborden en sociale media om anderen te pesten. Omdat de gevolgen van pesten en cyberpesten enorm zijn is het goed om er zowel in het basisonderwijs, als in het voortgezet onderwijs regelmatig aandacht aan te besteden. De rijk geïllustreerde lesmaterialen op deze pagina zijn origineel en nergens anders verkrijgbaar. Ze helpen bij het voorkomen en aanpakken van online pesten. Online pesten bespreekbaar maken kan aan de hand van alle onderstaande lesmaterialen en is een belangrijke stap naar het voorkomen van digipesten. Op deze pagina een overzicht van de lesmaterialen online pesten.

Lespakket 'Cyberpesten' met uitleg over online pesten

Vooral het hierboven genoemde lespakket 'Cyberpesten' met de grote posters met sms-afkortingen in het nederlands en in het engels maken de les erg leuk en leerzaam voor leerlingen vanaf ongeveer elf jaar. In de les wordt uitgelegd wat cyberpesten is en hoe je jezelf kunt beschermen tegen online pestkoppen. Met deze les kan online pesten bespreekbaar gemaakt worden. UIt onderzoek blijkt dat leerlingen vaak niet uit zichzelf vertellen dat zij met pesten te maken hebben en dus is het goed om er tijdens een les naar te vragen. Met posters, een werkboekje, PowerPoint-presentatie, moraal verhaal en een oefening worden de leerlingen zich bewust van de impact van cyberpesten en kunnen ze ook met verhalen naar buiten komen.

Posters online pesten

Bekijk alle posters

Boek met moraal verhalen over de smartphone

Welke invloed heeft de smartphone op jouw leven? Een boek met moraal verhalen voor een smartphonegeneratie. De verhalen zullen je aan het denken zetten over een slim en sociaal smartphonegebruik. De oude verhalen zijn zo bewerkt en herschreven dat we nieuwe inzichten krijgen over onze huidige maatschappij. Leuk om cadeau te geven en te krijgen!

Lesmaterialen online pesten, cyberpesten of digitaal pesten