• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

posters Grensoverschrijdend gedrag

Bespreekbaar maken en grenzen aangeven

Posters grensoverschrijdend gedrag

Om mensen bewust te maken van grensoverschrijdend gedrag worden er vaak posters en campagnes gehouden die leerlingen aanmoedigen om een respectvolle omgeving te creëren. Deze postercampagnes zijn essentieel voor de preventie van pesten, intimidatie, agressie, respectloosheid en andere vormen van ongewenst gedrag. 

Overzicht posters grensoverschrijdend gedrag

Bekijk ook de posters over pesten en de posters over cyberpesten.

Postercampagnes zijn essentieel voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag heeft een negatief effect op de veiligheid, het welzijn en de sfeer binnen een groep. Daarnaast vermindert het ook de prestaties. Posters kunnen er dan ook voor zorgen dat mensen bewust worden van dit soort gedrag en proberen het te voorkomen. Posters over grensoverschrijdend gedrag maken duidelijk dat het niet wordt getolereerd. Grensoverschrijdend gedrag komt op verschillende manieren voor:

  • non-verbaal: dreigen, vernederen, ...
  • verbaal: schelden, vloeken, ...
  • fysiek: schoppen, een wapen gebruiken, ...
  • psychisch: chanteren, intimidatie, stalken, ..

Grenzen stellen

Grenzen stellen is belangrijk om ongeoorloofd gedrag te voorkomen. Kinderen en jongeren moeten weten hoe ze hun grenzen kunnen aangeven en voor zichzelf op kunnen komen. Lesmaterialen hierover zijn te vinden bij het thema: Opkomen voor jezelf. Gaan anderen over jouw grenzen heen bedenk je dan dat dit nooit jouw schuld is en dat je je hier over niet hoeft te schamen. Probeer duidelijkheid te geven in wat wel en niet kan. Als je moeite hebt met grenzen aangeven, zoek dan hulp bij iemand die je vertrouwt of neem contact op met een huisarts of andere professionele zorgverlener. Je staat er niet alleen voor!

Grensoverschrijdend gedrag kan als strafbaar worden beschouwd. Het is belangrijk om te weten dat het overtreden van de wet, de normen en waarden van een land of gemeenschap, als grensoverschrijdend kan worden gezien. Het kan bestaan uit fysiek of verbaal geweld, discriminatie of intimidatie, seksueel misbruik of de diefstal van persoonlijke eigendommen. Als iemand op bewuste of onbewuste wijze buiten de sociaal aanvaardbare norm stapt, kan dit zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke gevolgen hebben.

Wie ontwerpt de posters?

Onze ervaren illustrator, Herman Vos, is verantwoordelijk voor het ontwerpen van alle posters. Hij begon al in 1996 met het illustreren van lesmateriaal en oefeningen voor onze producten. Herman vindt het een leuke uitdaging om originele en doeltreffende posters te bedenken. De meeste posters bevatten naast tekst ook afbeeldingen, die net als de teksten bijdragen aan de effectiviteit van de poster. Complexe thema's weet hij vaak te verbeelden met één krachtige afbeelding. Smileys zijn een populair element op veel posters, want ze zorgen voor een glimlach bij lezers en geven een luchtige sfeer aan zodat de informatie beter blijft hangen. Maar bovenal staat er altijd een duidelijke boodschap op het posterontwerp waar iedereen wat mee kan.