Kamishibai of Verteltheater

Voorlezen met een kamishibai kan overal, voor en door iedereen!

Kamishibai of verteltheater

Het theater is gemakkelijk op te zetten en te vervoeren. Het voorlezen kan altijd en overal! Binnen een minuut zit het publiek geboeid te kijken en te luisteren naar het verhaal. Dit handgemaakte theatertje kost € 140,-

Een vertelkastje of een verteltheater komt uit Japan waar hij Kamishibai heet. Hier werden verhalen mee vertelt aan het volk en tegelijk snoep verkocht aan de kinderen. Nu wordt hij over de gehele wereld toegepast om een verhaal met vertelplaten te verduidelijken. De verhalen zijn vaak kort, krachtig en bedoeld om verschillende inzichten van mensen bespreekbaar te maken. 

Jonge kinderen zullen het verhaal mooi vinden, oudere kinderen en volwassenen zullen er meer diepgang in vinden en gespreksstof uit kunnen halen. Elk verhaal wil iets duidelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld een uitleg zijn over wat respect inhoudt, maar het kan ook gaan over het tegengaan van vereenzaming of over het zich belangeloos inzetten van mensen voor anderen.

Aangezien ‘kami’ Japans is voor 'papier' en ‘shibai’ voor 'drama', betekent ‘kamishibai’ letterlijk: ‘papieren drama’. Een kamishibai is een houten kast waar vertelplaten ingeschoven kunnen worden. Telkens wanneer het verhaal een nieuwe wending neemt wordt de voorste prent naar achteren geschoven en komt de volgende tevoorschijn.

Bekijk ook de:

Met een Kamishibai gezellig verhalen vertelen aan jong en oud!

Met een Kamishibai gezellig verhalen vertelen aan jong en oud!

Vertelverhalen voor jonge kinderen

De vertelverhalen van Beertje Anders zijn voor de jonge kinderen bedoeld. Het grote lettertype maakt het voorlezen gemakkelijk en de prachtige, grote en kleurrijke (geplastificeerde A3-formaat) vertelplaten geven een goed beeld bij het verhaal. Opa Appie kan erg leuk voorlezen met de Kamishibai en alle kinderen genieten van de verhalen van Beertje Anders die hij voorleest. 

Voorlezen met een verteltheater voor jong en oud

Als een theater voorhanden is in een gemeenschappelijke ruimte dan nodigt het gewoon uit om elkaar voor te lezen. Ouderen kunnen elkaar voorlezen, maar zij kunnen ook de eventuele kleinkinderen voorlezen die op bezoek komen. Of andersom: de (klein)kinderen kunnen (o)pa en/of (o)ma voorlezen. Hierbij zorgt het theatertje voor een gezellige interactie. Als activiteit kan een voorleesuurtje vereenzaming helpen voorkomen en de verhalen geven de mogelijkheid tot andere gespreksstof bij de koffie dan normaal. Ook voor het organiseren van een voorleesuurtje om het contact tussen oud en jong te stimuleren, leent het voorleestheater zich uitstekend. Verhalen vertellen met een verteltheater leent zich dus uitstekend als activiteit voor bijvoorbeeld de bewoners van een verzorgingstehuis, beschermd wonen of een andere zorginstelling. 

Voorlezen met een verteltheater in een verzorgingshuis

Andere mogelijkheden zijn:

  • Kinderen kunnen met een verteltheater voorlezen aan elkaar, maar ook aan opa en/of oma.
  • Vertelverhalen voorlezen aan zieke mensen met een theatertje
  • Op school kan de juf of meester de kinderen voorlezen met de Kamishibai
Voorlezen mat de Kamishibai
Kinderen lezen elkaar voor met de kamishibai of verteltheater
Voorlezen aan groepen kinderen