De Muur tegen pesten

De muur tegen pesten is een mooi project over pesten

Pesten bespreekbaar maken is super belangrijk

De gevolgen van pesten zijn vaak heel ernstig en daarom is het zo belangrijk het pesten bespreekbaar te maken. Als pesten niet openlijk afgekeurd wordt, dan kan het pesten jarenlang plaatsvinden terwijl de gepeste, de pestkop en omstanders blijven zwijgen. Die stilte doorbreken wordt moeilijker naarmate het pesten langer kan aanhouden. Maar alle partijen hebben er last van en de onderlinge sfeer wordt slechter. Pesten snel herkennen, benoemen, bespreekbaar maken en bijsturen is het doel van de muur tegen pesten. Belangrijke momenten om extra aandacht te besteden aan pesten zijn de Vlaamse Week tegen pesten, de Dag tegen pesten en de Week tegen pesten in Nederland. 

Maak samen de muur tegen pesten

De muur tegen pesten is een project voor een klas of hele school, maar ook een bedrijf of organisatie. In het begin is er alleen de poster maar er komen steeds meer 'bakstenen' bij en de muur tegen pesten wordt steeds hoger en langer. Iedereen kan meedoen en zijn of haar mening of gevoel over pesten op een 'baksteen' schrijven of tekenen en deze bij de muur ophangen.  Na het ophangen van de poster ontvangt iedereen een 'baksteen' (A5-formaat kaart).

Per post ontvangt u:
Poster 'Muur tegen pesten' A2-formaat
- Honderd 'bakstenen' (Kaarten A5-formaat) 
- 1 werkboekje 'Muur tegen pesten'

Bouw samen de muur tegen pesten

De muur tegen pesten is al veel scholen gemaakt en is een mooi project voor een klas of de hele school. Met de muur tegen pesten wordt visueel heel duidelijk gemaakt dat iedereen tegen pesten is en dat er ook daadwerkelijk iets aan gedaan wordt. Het is dan ook een mooi en actief project over pesten en heel geschikt voor:

 • het begin van het nieuwe schooljaar
 • tijdens de dag of de week tegen pesten
 • in een projectweek over pesten
 • tijdens een mentorles

  Klantwaardering

  We hebben met alle leerlingen meegedaan met de muur tegen pesten. De leerlingen vonden het leuk om hun eigen kaart te mogen maken en bij de poster te hangen. Het was erg mooi om te zien hoe het de kinderen aansprak.

  Werkboekje: De Muur tegen pesten

  Voordat er gestart wordt met het bouwen van de muur tegen pesten kunnen leerlingen werken in het werkboekje. Dit maakt het voor de leerlingen gemakkelijker om inhoud te geven aan hun boodschap op de kaart. In het werkboekje staan korte stukjes tekst en vragen over pesten. De vragen gaan bijvoorbeeld over of de leerling wel eens pesten meegemaakt heeft, met wie de leerling er over zou kunnen en willen praten, wie zou kunnen helpen als ze gepest zouden worden en of je als pestkop geboren wordt. Zo kan er aan de hand van het boekje alvast samen over pesten gesproken worden en leren de kinderen ook van elkaar wat pestgedrag is en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Aan de hand van dit werkboekje kan pesten bespreekbaar gemaakt worden en wordt de eigen mening van de leerlingen gevraagd. Na het werken met dit boekje is het voor de leerlingen gemakkelijker geworden om een 'baksteen' te maken voor 'De muur tegen pesten'. De tekst uit het boekje draagt ook veel oplossingen aan over het omgaan met pesten. Dit werkboekje past dus heel mooi bij het bouwen van de muur tegen pesten, maar u bent dit lespakket niet nodig om met deze werkboekje 'Muur tegen pesten' te kunnen werken. Het werkboekje is full color gedrukt op A4-formaat en bevat 8 pagina's. De werkboekjes bestellen

  Op de voorkant van de kaart staat de uitleg:
  Bouw mee aan de muur tegen pesten. Iedereen kan bijdragen aan een wereld zonder pesten. Met deze steen bouw jij mee aan de muur tegen pesten. Schrijf of teken op de andere kant van deze kaart wat jij van pesten vindt of wat je kunt doen tegen pesten. Geef jouw persoonlijke mening, in de vorm van een boodschap, slogan, persoonlijke ervaring met pesten, etc. en plak deze bij de poster. Je mag je naam eronder zetten.

  Voorbeelden van de muur tegen pesten

  Op internet zijn steeds meer mooie voorbeelden te vinden van scholen/organisaties die met dit lespakket gewerkt hebben. Hieronder het voorbeeld van de buitenschoolse kinderopvang De Brieltuin. Hun project heeft zelfs heel mooi in de krant gestaan.

   

  ‘Muur tegen pesten’ in Brieltuin
  De stad Deinze wil een belangrijk signaal geven tegen pesten. De stedelijke buitenschoolse kinderopvang De Brieltuin is al enkele jaren bewust en actief bezig om pesten bespreekbaar te maken en geen kans te geven. Vorige maandag bouwden de begeleiders en kinderen van De Brieltuin samen een 'Muur tegen pesten'. De muur werd gevormd door symbolische bakstenen waarop kinderen hun boodschap tegen pesten konden schrijven. Door pesten bespreekbaar te maken en activiteiten te organiseren in de stedelijke kinderopvang en de dienst sociale zaken, wil het stadsbestuur deze boodschap verspreiden.

  Brieltuin heeft ‘de pest’ aan pesten
  Gelukkig bestaan er organisaties en verenigingen, die de problematiek blijvend onder de aandacht brengen. De Brieltuin maakt pesten bespreekbaar op de kindvergaderingen, waar dit als thema wordt behandeld. De kinderen van de kinderopvang kregen ook reeds armbandjes met opschrift ‘pesten, daar doe ik niet aan mee’. Zo wordt de visie van De Brieltuin over pesten zichtbaar voor iedereen.

  De begeleiders van De Brieltuin hebben samen met de kinderen een groter project rond pesten opgezet: samen hebben ze een tijdlang gewerkt om een ‘Muur tegen pesten’ te bouwen. De muur wordt opgebouwd uit symbolische bakstenen waarop de kinderen hun boodschap tegen pesten konden schrijven. Alle bakstenen samen vormen zo letterlijk een ‘Muur tegen pesten’. Zo werd hun boodschap tegen pesten zichtbaar voor alle kinderen, ouders en bezoekers.

  obs de Meander
  In de week van 13 t/m 17 april heeft obs de Meander ook meegedaan aan de 'week tegen het Pesten'. In alle groepen is gesproken over pesten en de gevolgen daarvan. Samen hebben ze in de hal van de school een muur tegen het pesten gebouwd. De kinderen konden op bouwstenen met tekeningen en tekst aangeven wat pesten met je doet, wat je kunt doen om het tegen te gaan, hoe het wel moet, enz. Om te laten zien dat de leiding van de school tegen pesten is hebben alle kinderen een armbandje gekregen. De week werd afgesloten met een gezamenlijke weeksluiting. Uit elke klas mocht een aantal kinderen uitleg geven over de bouwstenen die de groep voor de muur tegen het pesten had gemaakt.

  Montessori onderwijs Purmerend
  Bouw mee aan de muur tegen pesten. Iedereen kan meewerken aan een wereld zonder pesten en daarom heeft ook de Montessori School haar bijdrage geleverd en een mooie muur tegen pesten gemaakt. Alle kinderen hebben op een kaart laten weten wat ze van pesten vinden of wat je kunt doen tegen pesten. Een persoonlijke mening in de vorm van een tekening, boodschap, slogan etc. Ook enkele ouders hebben hun steentje bijgedragen.

  Polsbandjes die het bouwen van de muur tegen pesten mooi afsluiten

  Linnenbandje pesten rood

  De opdruk op dit polsbandje is: Pesten, ik doe er niet aan mee! Polsbandjes waarmee een duidelijk signaal afgegeven wordt tegen pesten. Het is een kleurrijk geweven armbandje. Door de zilverkleurige schuifkraal kun je dit bandje gemakkelijk omdoen en de maat aanpassen. De armbandjes worden veel gebruikt bij een les, project of week tegen pesten Een dag, week of project over pesten wordt mooi afgesloten met deze armbandje over pesten van stof. 

  Productinformatie armbandje over pesten van stof:

  • Geweven armbandje
  • Opdruk: Pesten, ik doe er niet aan mee!
  • Maat: één maat, past iedereen 1.5 * 35 cm