• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Posters ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag bespreekbaar maken

Te veel leerlingen hebben nog altijd te maken met ongewenst gedrag op school zoals seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Hoe kunnen we dit voorkomen? Om het onderwerp op school bespreekbaar te maken, hebben we diverse posters gemaakt. Dit maakt het onderwerp zichtbaar en benadrukt de ernst ervan. Bekijk ook alle lesmaterialen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Posters ongewenst gedrag

posters ongewenst gedrag


Poster 'Ongewenst seksueel gedrag'


Poster 'Stop ongewenst gedrag!'


Poster 'Grensoverschrijdend gedrag'

Poster 'Stop ongewenst gedrag'

Poster 'Stop cyberpesten'

Poster 'Ja=Ja Nee=Nee'

Poster 'Opkomen voor jezelf'

De bovenstaande posters zijn ook samen in één pakket verkrijgbaar.

 

Welke vormen van ongewenst gedrag zijn er?

Ongewenst gedrag is gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Voorbeelden hiervan zijn seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De posters moeten bijdragen aan een situatie waar mensen zich veilig voelen en respectvol met elkaar omgaan. Posters over ongewenst gedrag kunnen ervoor zorgen dat jongeren zich veiliger voelen. Door posters op te hangen krijgen ze eerder informatie en tips over hoe seksueel gedrag te vermijden of ermee om te gaan. Als het nodig is, helpen deze posters jongeren ook bij het herkennen ervan en zullen ze sneller hulp bieden als iemand lastiggevallen wordt, waardoor escalatie van situaties voorkomen kan worden.

 

Wat kan je doen als je ongewenst gedrag ziet gebeuren?

Veel mensen weten niet hoe ze op dergelijk gedrag moeten reageren. De posters zijn gemaakt om leerlingen er bewust van te maken wat hun opties zijn en hoe ze iemand erop kunnen aanspreken als hij of zij discriminerend, intimiderend, seksueel of op andere wijze denigrerend worden benaderd. Ook vergroten ze het bewustzijn over de impact van dit soort daden. Ze geven Informatie over wat je kunt doen als je getuige bent of betrokken bent bij ongewenst gedrag is, en welke hulp je kunt bieden of zoeken om een oplossing te vinden. Met het ophangen van de posters wordt een duidelijke norm aangegeven: Ongewenst gedrag wordt hier niet geaccepteerd.

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat ongewenst gedrag al een tijdlang voorkomt, maar dat mensen bang waren om aan te geven of ze niet wisten waar ze hulp konden krijgen. De posters over ongewenst gedrag dragen bij aan het vergroten van het bewustzijn en stimuleren hulp te zoeken.