Pesten bij jonge kinderen

Pesten bij jonge kinderen bespreekbaar maken

Pesten bij jonge kinderen

Met de lesmaterialen van Beertje Anders wordt pestgedrag en pestsituaties herkenbaar voor de kinderen en kan er thuis, op de kleuterschool, in het gastgezin, etc. door papa, mama, juf of meester met de kinderen over gesproken worden. De kinderen zullen de situaties gaan herkennen en leren hier beter mee om te gaan.

Lesmaterialen over pesten

 

Boekjes over pesten voor jonge kinderen:

Voor kleuters en jonge kinderen zijn er kleine voorleesboekje over ruzie, pesten en appels voor oma (vervolg op pesten). De 12 pagina's full-color boekjes zijn gedrukt op formaat medium carre (14,8 x 14,8 cm) en kostn € 6,95 per stuk.

 

Voorleesboekje Ruzie
Beertje Anders die ruzie heeft met Beertje Bruin. Vader Beer helpt de ruzie op te lossen.

Voorleesboekje Pesten

Beertje Anders is aan het pesten. Maar hij wilde helemaal niet pesten, zeker niet toen hij merkte hoeveel verdriet hij de andere beertjes hiermee deed.

Voorleesboekje Appels voor oma

De beertjes spelen piraatje, maar het spelen is niet leuk. Oma Beer legt uit dat er gepest werd. Een vervolg op het boekje Pesten.

Filmpjes en liedjes van Beertje Anders

Er zijn tien filmpjes en vijf liedjes over pesten verkrijgbaar. Na uw bestelling ontvangt u een link om de filmpjes en liedjes te downloaden.

Prijs: € 14,95

Filmpjes:

 1. Wat is pesten
 2. Ruzie maken
 3. Wat is plagen
 4. Beertje Anders is aan het pesten
 5. Appels voor oma
 6. Appeltaart bij oma
 7. Beer Stil ontploft
 8. Waarom moest Beer Stil ontploffen?
 9. Sorry zeggen
 10. Maak pesten bespreekbaar

Liedjes:

 1. De gemene pester
 2. Ik baal ervan
 3. Iedereen is anders
 4. S.T.O.P
 5. Vrienden helpen elkaar

Bekijk het eerste filmpje 'Wat is pesten'

Vertelverhalen over pesten ruzie en pesten

De vertelverhalen bestaan uit ongeveer 13-16 platen gedrukt op A3-formaat (420x297 mm) afwasbaar glanslaminaat. Geschikt voor een verteltheater of Kamishibai.

 

Vertelverhaal Ruzie - 13 platen
Beertje Anders die ruzie heeft met zijn beste vriend. Vader Beer helpt de ruzie op te lossen. 

Vertelverhaal Voorkom pesten - 16 platen
Beertje Anders die ruzie heeft met zijn beste vriend. Vader Beer helpt de ruzie op te lossen. 

Vertelverhaal Appels bij oma - 16 platen
Beertje Anders die ruzie heeft met zijn beste vriend. Vader Beer helpt de ruzie op te lossen. 

Posters over ruzie

 

Pesten bij jonge kinderen?!

Vanaf 4 jaar gaan kinderen steeds meer samen spelen. Ze kunnen al snel opmerken welke kindjes geliefd zijn, welke kindjes soms niet mee mogen doen en hoe ze van andere kinderen iets gedaan krijgen. Door te observeren en het te ervaren, leren ze met andere kinderen omgaan. Ze gaan op deze leeftijd nog vaak uit van hun ‘eigen ik’, maar langzaam maar zeker leren ze steeds meer rekening houden met elkaar en zich in te leven in de ander. Ze gaan steeds meer begrijpen dat iedereen anders reageert op eenzelfde situatie. Ze gaan begrijpen dat gedrag voortkomt uit wat mensen denken, voelen, willen of verwachten. Tussen het derde en zesde levensjaar gaan kinderen beseffen dat anderen ook gevoelens en gedachten hebben. Ze herkennen de gevoelens en kunnen op basis daarvan gedrag voorspellen. Kleuters die deze sociale signalen kunnen herkennen en interpreteren kunnen hun gedrag hierop afstemmen. Vanaf dit moment kan er dus gesproken worden van pesten bij jonge kinderen.

Pesten is bewust gedrag met de intentie een andere pijn te doen. Bij jonge kinderen wordt dit pestgedrag nog vaak als onschuldig of plagen beschouwd, zoals treiteren, iemand niet laten meespelen, ruzie maken, etc. Onderzoek heeft echter aangetoont dat dit gedrag niet zo onschuldig is als het lijkt en dat pesten bij jonge kinderen weinig verschilt van pesten bij oudere kinderen en jongeren. Het is dus belangrijk om ook al bij kleuters adequaat en consequent te reageren op elke vorm van pestgedrag.

 

Kleurposter over pesten (A2-formaat)