• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Smartphone verbod op school 2024

Posters smartphone verboden en smartphonevrij gebied

Nieuwe maatregel op middelbare scholen: vanaf 1 januari 2024 mag de mobiele telefoon niet meer in het klaslokaal. Vanaf het nieuwe schooljaar (2024-2025) is het gebruik van mobiele telefoons niet meer toegestaan op basisscholen en het speciaal onderwijs. Als mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de een les, zoals bijvoorbeeld een les over mediawijsheid, zijn ze wel toegestaan.

Raamposter Smartphone verboden (dubbelzijdig bedrukt)

Voor schooltijd je smartphone uitzetten, inleveren of in een kluis stoppen en na schooltijd pas weer aanraken. Wat blijkt: niet alleen ouders, maar ook kinderen zijn blij met de maatregel, omdat ze zich simpelweg beter kunnen concentreren en meer sociaal contact hebben met medeleerlingen. Daar voegen wij nog aan toe dat de kans op online pesten hierdoor ook afneemt. Het blijkt bijvoorbeeld dat minder telefoons op school leidt tot meer fysieke activiteit in de pauze. Geen overbodige luxe, want twee derde van de Nederlandse jongeren beweegt te weinig. Ook blijkt dat zwakkere leerlingen beter zijn gaan presteren op scholen waar telefoons verboden zijn. Uit onderzoek is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van moliele telefoons in de klas het cognitieve vermogen van de leerlingen vermindert.