• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Grensoverschrijdend gedrag op het werk

Grensoverschrijdend gedrag op het werk

Grensoverschrijdend gedrag is een paraplubegrip voor verschillende soorten ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, geweld, intimidatie, discriminatie, mishandeling, respectloosheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om gedrag of toenaderingen die seksueel van aard zijn en de grenzen van het slachtoffer overschrijden. Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag is een paraplubegrip voor seksuele intimidatie, seksueel geweld en seksueel misbruik. 

Grensoverschrijdend gedrag op het werk geeft gevoel van onveiligheid

Grensoverschrijdend gedrag op het werk heeft een negatief effect op de veiligheid, veiligheidsgevoel, welzijn en de sfeer binnen een groep. Het gevoel van onveiligheid maakt dat de prestaties van de werknemers afnemen. Om de bewustwording bij leidinggevenden, personeel of collega's te vergroten wordt gebruik gemaakt van de posters grensoverschrijdend gedrag op het werk. 

Grensoverschrijdend gedrag op het werk

Nieuwe poster grensoverschrijdend gedrag

De nieuwste poster over grensoverschrijdend gedrag gaat over het melden ervan. Om ervoor te zorgen dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag stopt is het belangrijk om werknemers aan te moedigen het te melden. Dit melden kan bij de vertrouwenspersoon 

Posters over grensoverschrijdend gedrag op het werk

De posters hebben een preventieve werking omdat ze duidelijk maken dat grensoverschrijdend gedrag niet geaccepteerd wordt. Posters maken het melden van en praten over grensoverschrijdend gedrag laagdrempeliger omdat het onderwerp en de ernst zichtbaarder wordt.

Bekijk hier alle posters over grensoverschrijdend gedrag

Pesten is ook een veelvoorkomende vorm van grensoverschrijdend gedrag

Respectvol gedrag stimuleren voorkomt grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag staat lijnrecht tegenover respectvol gedrag.

Ook zijn de posters, buttons en armbandjes over respect en grensoverschrijdend gedrag een steun voor degene die slachtoffer zijn van misstanden op het werk van collega's en en maken duidelijk dat het niet wordt getolereerd. maken het bespreekbaar

Vertrouwenspersonen krijgen meer meldingen na publieke schandalen

Na de bekend making van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice en DWDD wordt er op de werkvloer meer gesproken over ongepast gedrag en krijgen vertrouwenspersonen meer meldingen. Ook onderling praten werknemers vaker over ongewenste omgangsvormen dan voorheen. Er is in het geheel op de werkvloer meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag als gevolg van de publieke schandalen.

Vertrouwenspersoon en grensoverschrijdend gedrag op het werk

Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Daarom moeten werkgevers hun werknemers beschermen tegen ongewenste omgangsvormen en is het belangrijk dat werknemers bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen. In de Tweede Kamer wordt gesproken over een initiatiefwetsvoorstel dat bedrijven en organisaties verplicht een vertrouwenspersoon te hebben. Hiervoor komt er een wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet. Nu is de verplichting nog niet het geval; lang niet iedere medewerker heeft toegang tot een interne of externe vertrouwenspersoon, maar als het wetsvoorstel wordt aangenomen is die verplichting er wel.

Vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen met meldingen en klachten over ongewenst gedrag terecht bij de vertrouwenspersoon. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief en heeft geen binding met het bedrijf. Ook heeft deze hierover veel kennis en ervaring. Het kan gaan om:

  • Agressie en geweld
  • Seksuele intimidatie en of ongewenste intimiteiten
  • Pesten
  • Discriminatie