• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Pesten melden

Lespakket en posters om pesten te melden

Het is belangrijk om regelmatig aandacht te besteden aan pesten en uit te leggen dat pesten melden geen klikken is. Daarvoor is het veel te ernstig. De gevolgen van pesten zijn enorm en daarom blijft het belangrijk om te laten zien dat, ook al wordt er weleens gepest, het niet verzwegen wordt. Pesten mag je melden en er wordt dan ook daadwerkelijk iets aan gedaan. Het melden van pesten kan middels het lespakket 'Meld pesten'. Leerlingen kunnen (eventueel) anoniem een berichtje in de brievenbus stoppen over pesten. De docent, zorgcoördinator of vertrouwenspersoon kan hier dan het nodige mee doen. Zo is de drempel om pesten te melden laag en dit komt ten goede aan de sfeer in de groep en het vertrouwen in elkaar. 

Lespakket 'Meld pesten'
Elke school heeft een pestprotocol op papier staan en deze is ook te vinden op de website van de school. Maar met dit lespakket 'Meld pesten' geeft u ouders en leerlingen een extra mogelijkheid om pesten te melden en het geeft nog eens aan dat er daadwerkelijk op uw school iets tegen pesten gedaan wordt. 


Inhoud lespakket 'Meld pesten':
- Originele kartonnen brievenbus
- Twee posters (A3-formaat) 

 

Prijs € 17,95

Met de eenvoudig in elkaar te zetten brievenbus vult u het pestprotocol op papier en de website aan. Het is een zeer aantrekkelijke en laagdrempelige manier voor leerlingen om eventuele pesterijen te melden. Ze kunnen, eventueel anoniem, een briefje in de brievenbus stoppen. Het gepeste kind heeft zo een laagdrempelige mogelijkheid om aan te geven dat het gepest wordt, maar ook kinderen die het pesten zien gebeuren en zich er wellicht ook niet prettig bij voelen kunnen melding maken. Ook de pestkop zelf mag en kan om hulp vragen omdat hij of zij het zelf wellicht ook niet prettig vindt en er iets mee wil doen. Aan de hand van eventuele meldingen kunt u pesten in de groep of klas bespreekbaar maken en eventueel ook nog verdere stappen ondernemen. Zo kan de sfeer in de groep of klas ook verbeteren en een positiever groepsklimaat is fijn voor de leerlingen, maar ook voor de docent. Pesten bespreekbaar maken, of de groepssfeer verbeteren kan ook middels het lespakket 'Muur tegen pesten'. De muur tegen pesten is een lespakket voor een groep of klas, maar kan ook, als project, met alle leerlingen van de hele school gedaan worden. 

Posters over het melden van pesten:

Prijs € 5,95

Prijs € 5,95

Prijs € 5,95

Tekst op de zwarte poster 'Meld pesten!':

  • Meld pesten! - Verbreek de stilte! Jij kunt helpen het pesten te stoppen. Accepteer pesten niet! Pesten melden is niet klikken! 
  • Gepeste - Vertel je verhaal, je verdriet, je angst, alles wat je is overkomen, met eventuele oplossingen of juist niet. Omschrijf in enkele woorden hoe het voelt om gepest te worden. 
  • Pester - Er is veel moed voor nodig om te bekennen dat je een pester bent of was. Biecht het op, beken je pestgedrag; je zult zien dat het oplucht. Vraag  anderen je te helpen geen pester meer te zijn.
  • Toeschouwer - Als jij niets doet, wie dan wel? Ook jij kunt het  volgende slachtoffer zijn. Ga aan de kant van de gepeste staan, niet aan die van de pester. Dat maakt een groot verschil. Vertel het thuis en op school! 

Meld het desnoods anoniem, maar doe het wel! Het lucht op en is een sterk signaal tegen pesten! Wees een held, meld pesten!

Verbreek de stilte!

Bij pesten is het ene kind altijd sterker of heeft een grotere mond dan het andere kind. Pesten is nooit lief bedoeld. Pesten is niet leuk voor het kind dat gepest wordt. Pesten kan op heel veel manieren. Bijvoorbeeld: duwen, trekken, knijpen, slaan of stompen. Maar ook gemene dingen zeggen of schelden. Het kunnen kleine dingen zijn, die steeds weer gebeuren. Vaak durf het kind zelf niets te zeggen of te doen als je gepest wordt. Maar als je merkt dat iemand aan het pesten is, kun je er beter wel wat van zeggen. Je mag zeggen dat de ander moet ophouden. Vertel dat er gepest wordt, want dan kan meester of juf er wat aan doen. Erover praten met je vader of moeder kan ook helpen. Ook als je zelf gepest hebt kun je dit maar beter vertellen, dan kun je er samen over praten en dat voelt goed voor iedereen. Wees niet bang om te praten over pesten, want door er samen over te praten is het waarschijnlijk op te lossen. Als je gepest hebt, voel je je misschien ook wel verdrietig en heb je spijt.

Iedereen kan helpen het pesten te stoppen. De gepeste of de pestkop zelf, de meelopers of de toeschouwers, maar ook ouders of meester of juf. Als je gepest wordt vertel het dan aan iemand die je vertrouwt. Vertel hem of haar wat er aan de hand is en vraag of diegene jou kan helpen. Lukt het niet direct? Geef dan niet op, maar zoek iemand anders. Op school kunnen meester of juf ook helpen. Vertellen dat er gepest wordt is geen klikken, daarvoor is pesten veel te erg. Probeer altijd iemand te vinden die jou wil helpen en ga samen een plan maken. Neem kleine stapjes en verbreek de stilte en het zwijgen erover.