• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering
Home » Thema » Pesten » Pesten melden

Pesten melden

Lespakket om eventuele pesterijen laagdrempelige te melden

Het is belangrijk om regelmatig aandacht te besteden aan pesten en uit te leggen dat pesten melden geen klikken is. Daarvoor is het veel te ernstig. De gevolgen van pesten zijn enorm en daarom blijft het belangrijk om te laten zien dat, ook al wordt er weleens gepest, het niet verzwegen wordt. Pesten mag gemeld worden en er wordt dan ook daadwerkelijk iets aan gedaan. Het melden van pesten kan ook middels het lespakket 'Meld pesten'. Leerlingen kunnen (eventueel) anoniem een berichtje in de brievenbus stoppen over pesten. De docent, zorgcoördinator of vertrouwenspersoon kan hier dan het nodige mee doen. Zo is de drempel om pesten te melden laag en dit komt ten goede aan de sfeer in de groep en het vertrouwen in elkaar. 

Lespakket 'Meld pesten'
Elke school heeft een pestprotocol op papier staan en deze is ook te vinden op de website van de school. Maar met dit lespakket 'Meld pesten' geeft u ouders en leerlingen een extra mogelijkheid om pesten te melden en het geeft nog eens aan dat er daadwerkelijk op uw school iets tegen pesten gedaan wordt. 


Inhoud lespakket 'Meld pesten':
- Originele kartonnen brievenbus
- Twee posters (A3-formaat) 

 

Prijs € 17,95

Met de eenvoudig in elkaar te zetten brievenbus vult u het pestprotocol op papier aan met een zeer aantrekkelijke en laagdrempelige manier om eventuele pesterijen te melden. Leerlingen kunnen, eventueel anoniem, een briefje in de brievenbus stoppen. Het gepeste kind heeft zo een laagdrempelige mogelijkheid om aan te geven dat het gepest wordt, maar ook kinderen die het pesten zien gebeuren en zich er wellicht ook niet prettig bij voelen kunnen melding maken. Ook de pestkop zelf mag en kan om hulp vragen omdat hij of zij het zelf wellicht ook niet prettig vindt en er iets een wil doen. Aan de hand van eventuele meldingen kunt u pesten in de groep of klas bespreekbaar maken en eventueel ook nog verdere stappen ondernemen. Zo kan de sfeer in de groep of klas ook verbeteren en een positiever groepsklimaat is fijn voor de leerlingen, maar ook voor de docent. Pesten bespreekbaar maken, of de groepssfeer verbeteren kan ook middels het lespakket 'Muur tegen pesten'. De muur tegen pesten is een lespakket voor een groep of klas, maar kan ook, als project, met alle leerlingen van de hele school gedaan worden. 

Posters over het melden van pesten: