• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Moraal verhaal over toetsen en examens

Iedereen is anders en leert anders!

 

Voor een eerlijke selectie moet iedereen hetzelfde examen afleggen 

Klim in deze boom!

Een meester werd eens gevraagd om te kijken welk dier het beste van de wereld is. De meester koos tien verschillende dieren om te testen en zij: "Om jullie te testen moeten jullie allemaal dezelfde proef afleggen zodat jullie allemaal dezelfde kansen krijgen om te slagen! "Dit is jullie test", zegt de meester: “Klim in die boom!

Een aap klimt behendig in de boom en krijgt een 10.
Een poes klimt heel goed in de boom maar durft er niet meer uit en krijgt een 9.
Een Beer klimt met veel moeite in de boom en krijgt een 8. 
Een vogel vliegt in de boom, maar omdat dit geen klimmen is en tegen de regels is krijgt hij een 7.
Een slak klimt ook in de boom maar doet er zolang over dus krijgt hij een 6.
Een giraf steekt zijn hoofd door de boom maar kan niet klimmen dit is fout hij krijgt een 5.
Een mol kruipt onder de boom door en hij krijgt een 4.
Een hond springt tegen de boom omhoog maar klimt niet dus hij krijgt een 3. 
Een ezel weet niet wat hij moet doen hij krijgt een 2.

Als laatste is de vis aan de beurt. Hij durft niet uit zijn kom te komen omdat hij bang is dan dood te gaan. De vis is dus het slechtste dier zegt de meester en krijgt een 1. De meester zegt dan: "Wij mensen zijn beter dan dieren en hoeven de test niet af te leggen." Volgens een wijze jury van mensen heeft elk dier dezelfde proef afgelegd en dus dezelfde kansen gehad zich te bewijzen. De aap is het beste dier en de vis het slechtste.
De vis blijft zijn leven lang verdrietig en ongelukkig. "Hoe zou dat komen?"

*Ter overdenking

Hoe zou het komen dat de vis ongelukkig is? Met welke test zou hij een 10 gehaald hebben?
Testen en cijfers zijn bedoeld om te zien hoe goed je in dat onderdeel bent of dat je daarin beter geworden bent. Het zegt niets over hoe goed je als mens bent. Ga dus nooit cijfers met elkaar vergelijken! En als je een ander verdrietig maakt door hem of zij op een slecht cijfer te wijzen dan heb je zelf een dikke onvoldoende voor vriendelijk zijn. Want iemand verdrietig maken is pesten!

Iedereen is anders!

Als iedereen anders is kun je dan bij kinderen of mensen wel eerlijk testen of meten wie de beste is? 
In de klas?
Op school?
In de sport?
Op het werk?

 


Lesmaterialen over concentreren, leren, toetsen, examens en geslaagd zijn.