• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Kreukelpapier

Moraal verhaal over de impact van pesten

 

Kreukelpapier
Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf hun de volgende opdracht. Alle kinderen in de klas kregen een stuk papier en moesten het verfomfaaien, verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond gooien en erop stampen. Kortom, er echt een puinhoop van maken, maar het niet verscheuren. De kinderen vonden dat wel een leuke opdracht en deden hun best het blad zo veel mogelijk te verkreukelen. Toen kregen ze de opdracht om het papier voorzichtig weer open te vouwen, zodat het niet scheurde, en het weer glad te strijken. Ze liet hun zien hoe vol littekens en vuil het papier was geworden. Toen zei ze de klas dat ze het papier moesten zeggen dat het hen speet dat ze het zo verkreukeld hadden. Maar hoe vaak ze ook zeiden dat het hen speet en hoe ze hun best ook deden om de kreukels weer uit het papier te halen, het lukte hen niet om het blad in de vorige gladde staat terug te krijgen. Ze wees haar leerlingen op alle littekens die ze achterlieten. En dat die littekens nooit meer zullen verdwijnen, hoe hard ze ook probeerden ze te repareren. Dat is wat er gebeurt als een kind een ander kind pest. Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens zijn er en die blijven. Mensen van 80 kunnen nu nog navertellen hoe ze op de lagere school gepest werden. De kreukels gingen er niet meer uit. De gezichten van de kinderen in de klas vertelden haar dat haar boodschap was overgekomen.

 

Een verhaal waarmee de gevolgen van pesten voor iedereen zichtbaar worden. Dit verhaal Kreukelpapier kan gebruikt worden bij de lessen over pesten en cyberpesten

Dit verhaal staat in het leesboek 'Think outside the box'

Welke invloed heeft de smartphone op jouw leven? Een boek met moraal verhalen voor een smartphonegeneratie. De verhalen zullen je aan het denken zetten over een slim en sociaal smartphonegebruik. De oude verhalen zijn zo bewerkt en herschreven dat we nieuwe inzichten krijgen over onze huidige maatschappij. Leuk om cadeau te geven en te krijgen!

 

Kreukelpapier - moraalverhaal over de impact van pesten