• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Lidmaatschap – licentievoorwaarden DMS educatief

DMS educatief werkt met een lidmaatschap waar ook een licentieovereenkomst bij hoort. Deze overeenkomst geeft u het recht om materialen van DMS educatief te kopiëren. Alleen leden met een geldige licentie mogen het lesmateriaal kopiëren of aanpassen naar eigen inzicht. De licentie is persoons- of school-/organisatiegebonden.

 

Persoonsgebonden licentie

De persoonsgebonden licentie geeft u als licentiehouder de mogelijkheid om op verschillende scholen gebruik te maken van de lessen en materialen. U kunt het lesmateriaal aanpassen en kopiëren voor uw eigen leerlingen. Deze vorm geeft freelancers, docenten, kindercoaches en trainers van bijvoorbeeld sociale vaardigheden de mogelijkheid om op verschillende locaties hun lessen te geven aan de hand van de materialen van DMS educatief. De inloggegevens staan op één naam.

 

School- of organisatiegebonden licentie

De school- of organisatiegebonden licentie geeft alle betrokken docenten/medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van het lesmateriaal. Alle docenten/medewerkers mogen het lesmateriaal aanpassen en kopiëren voor de leerlingen. Dit geldt voor één school/organisatie en één locatie, ongeacht het aantal leerlingen of docenten. Het is docenten/medewerkers niet toegestaan het lesmateriaal voor eigen gebruik en/of op andere locaties te gebruiken of te verveelvoudigen. De inloggegevens staan op één naam en adres, maar kunnen door alle medewerkers of het gehele schoolteam gebruikt worden.

Gebruik
Het is toegestaan om de lessen, werkbladen, PowerPoint-presentaties, enzovoort, ten behoeve van het niveau van de leerlingen aan te passen binnen de persoonsgebonden of school-/organisatiegebonden licentievoorwaarden. Illustraties en afbeeldingen mogen alleen gebruikt worden bij de materialen van DMS educatief. Ze mogen niet samengevoegd worden met eigengemaakt werk.

U heeft geen toestemming om de materialen te gebruiken voor wederverkoop of andere commerciële doeleinden. Als dit wel uw bedoeling is, neem dan eerst contact op met DMS educatief. info@dms-educatief.eu 

 

Bij twijfel over het gebruik van het lesmateriaal kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Lidmaatschapsbijdrage

Voor het lidmaatschap ontvangt u jaarlijks een factuur en een licentie voor één jaar. Het lidmaatschap kan elk moment ingaan. Enkele weken voordat uw licentie verloopt, ontvangt u van ons een nieuwe factuur en licentie voor het daaropvolgende jaar. U kunt uw lidmaatschap te allen tijde opzeggen.