• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan in de klas

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar 2024-2025 is ook het gebruik van mobiele telefoons, tablets en smartwatches in de klas op basisscholen niet langer toegestaan. Deze apparaten leiden af en hebben een negatieve invloed op de prestaties van leerlingen. Scholen dienen zelf regelingen te treffen met docenten, ouders en leerlingen om duidelijkheid te scheppen over wat is toegestaan en wat niet.

Scholen zijn bezig met het uitwerken van afspraken

Sinds 1 januari 2024 is het gebruik van mobiele telefoons al verboden op middelbare scholen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal dit verbod ook gelden voor basisscholen en het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. Scholen dienen in overleg met docenten, leerlingen en ouders te bepalen hoe deze regel op hun eigen school vorm krijgt. Onderstaande posters worden ingezet om aan te geven waar de mobiele telefoons niet langer gebruikt mogen worden.

Je smartphone uitzetten, inleveren of in een kluisje doen voor schooltijd en deze pas na schooltijd weer gebruiken. Het blijkt dat niet alleen ouders, maar ook kinderen tevreden zijn met deze regel. Ze kunnen zich beter concentreren en hebben meer sociaal contact met klasgenoten. Bovendien vermindert het de kans op online pesten. Minder telefoons op school zorgen ook voor meer fysieke activiteit tijdens de pauzes, wat belangrijk is omdat twee derde van de Nederlandse jongeren onvoldoende beweegt. Daarnaast is gebleken dat zwakkere leerlingen betere prestaties leveren op scholen waar telefoongebruik verboden is. Onderzoek toont aan dat zelfs de aanwezigheid van mobiele telefoons in de klas het cognitieve vermogen van leerlingen kan verminderen.