• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering
Home » Lessen respect

Lessen respect

lesmateriaal voor het onderwijs

Er zijn drie werkboekjes met lessen over respect voor het onderwijs. De werkboekjes zijn gedrukt op A4-formaat. De boekjes kosten € 0,55 per stuk. Het zijn aantrekkelijke full color 8 pagina's werkboekjes. Ze worden veel gebruikt tijdens een project of dag over respect in de klas en tijdens de week van respect. Ook zijn ze geschikt voor een burgerschapsles of een les maatschappijleer.

De drie werkboekjes

 1. De les: 'Wat is respect' legt uit wat respect is en dat je respect moet geven om het te mogen ontvangen.
  De drie vormen van respect staan ook in 
  het verhaal over 'De truc met de diamant' waarmee deze les afsluit.
 2. De les: 'Respect is ...' In dit werkboekje staan twee korte lessen respect. De eerste les legt uit dat respect voor iedereen anders is, de tweede les legt de drie vormen van respect uit.
 3. De les: Vrede, Vrijheid en respect is geschikt voor het voortgezet onderwijs.

 

Doelstellingen van de lessen respect:

 • Beter inzicht krijgen in de verschillende belevingen en elkaar beter begrijpen.
 • Openstaan voor elkaar en het ‘anders’ zijn leren waarderen.
 • Begrip kweken voor het met elkaar oneens kunnen zijn, maar wel elkaars mening kunnen respecteren.
 • Respectvoller omgaan met de verschillen in mening, iedereen is anders.

De les: 'Respect is ...'

De les: 'Wat is respect'

De les: Vrede, Vrijheid en respect 

Overzicht van alle lesmateriaal over respect

Naast deze lessen respect zijn er ook posters en polsbandjes over respect. De lesmaterialen worden veel gebruikt op scholen tijdens een dag, week of project over respect.

Handleiding van de les 'Respect is ...'

Eén van de korte lessen over respect gaat over de over de beleving van respect. Iedereen heeft een andere beleving van eenzelfde gebeurtenis of situatie, positief of negatief. In deze les wordt hier verder op ingegaan.

Werkwijze:

Het eerste werkblad
Het eerste werkblad kan klassikaal of zelfstandig door de leerlingen doorgelezen worden.

PowerPoint-presentatie
Dia 1 en 2 - Een korte introductie van Selfie. U kunt de PowerPoint-presentatie alvast op de eerste of tweede dia klaarzetten.

Dia 3 t/m 5 - Komen overeen met het eerste werkblad. Stap voor stap kunt u tijdens deze dia’s met de leerlingen bespreken of ze de verschillen in beleving begrijpen. Hierbij kunt u ook andere voorbeelden aandragen of vragen of de leerlingen een voorbeeld kunnen geven van een situatie die heel verschillend ervaren wordt. Ook kunt u dieper ingaan op het begrip respect in deze voorbeelden. Kunnen de leerlingen een andere mening respecteren?

Vanaf dia 6 starten de vragen van het tweede werkblad.

Dia 6 en 7 - Hierop staan de vragen 1 t/m 4 van het tweede werkblad.
Dia 8 - Vraag 5 gaat over honger en armoede in de wereld. In de PowerPoint-presentatie geven eerst drie verschillende smileys hun mening. Gevraagd wordt naar de beleving en de mening van de leerling. De leerling kan een eigen mening opschrijven of een mening overnemen van één van de drie voorbeelden. Vraag 6 is of ze de andere meningen kunnen respecteren en vraag 7 is of hun mening veranderd is door de meningen van de verschillende smileys.


Dia 9 - Vraag 9 gaat over het gebruik van de nieuwe media in het verkeer. In de PowerPoint-presentatie geven eerst drie verschillende smileys hun mening. Gevraagd wordt naar de beleving en de mening van de leerling. De leerling kan een eigen mening opschrijven of een mening overnemen van één van de drie voorbeelden. Vraag 9 is of ze de andere meningen kunnen respecteren en vraag 10 is of hun mening veranderd is door de meningen van de verschillende smileys.

Bij vraag 6 en vraag 9 kan een discussie ontstaan over of men altijd begrip en respect moet hebben voor alle andere meningen. Of is er ook een grens?

Dia 10 - Vraag 11 gaat over het respecteren van je klasgenoten.
Dia 11 - Vraag 12 gaat over het respecteren van andermans spullen.
Hier kunt u eventueel ingaan op het omgaan met spullen van school.
Dia 12 - Vraag 13 gaat over het respecteren van de afspraken in de klas. Wat zijn de afspraken op school? Wat zijn de afspraken in de klas? Kunnen de leerlingen hiervan voorbeelden noemen? U kunt zelf een voorbeeld geven van een afspraak die goed gaat en die kennelijk door iedereen gerespecteerd wordt. Zijn er afspraken die de leerlingen vaak overtreden, dan worden die niet goed nageleefd of gerespecteerd. Waar zou dat door komen? De leerling denkt er misschien anders over, maar er wordt wel van hem/haar verwacht dat hij/zij zich eraan houdt. Thuis gelden soms andere regels dan op school. Kan de leerling die verschillen respecteren?

Wat kunnen de gevolgen zijn als we elkaars mening niet respecteren?

Dia 13 - Vraag 14 gaat over afspraken, regels en wetten online. Er zijn weinig regels voor het gebuik van de nieuwe media. Algemeen gelden dan al snel de gebruikelijke omgangs- en beleefdheidsvormen, maar soms is iets zo nieuw dat er eigenlijk nog geen goede regels voor bestaan. Hoe we er dan mee om zouden moeten gaan, kan in ieders beleving zeer verschillend zijn.

Op het derde werkblad tekst en vragen over respectvol en respectloos.