• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering
Home » Thema » Pesten » Lesmateriaal over pesten

lesmateriaal over pesten

Lesmaterialen over pesten voor het onderwijs - sinds 1998

De lesmaterialen over pesten zijn origineel, uniek en worden al sinds 1998 ingezet op scholen. Ze zijn heel eenvoudig in te zetten en helpen bij het voorkomen en aanpakken van pesten. Het bespreekbaar maken van pesten is daarbij een eerste belangrijke stap in het voorkomen van pesten.

Lesmateriaal over pesten voor het onderwijs

De gevolgen van pesten zijn vaak heel ernstig en daarom is het zo belangrijk om pesten bespreekbaar te maken. Als pesten niet openlijk afgekeurd wordt, dan kan het pesten jarenlang plaatsvinden terwijl de gepeste, de pestkop en omstanders blijven zwijgen. Die stilte doorbreken wordt moeilijker naarmate het pesten langer kan aanhouden. Maar alle partijen hebben er last van en de onderlinge sfeer wordt slechter. Pesten direct herkennen, benoemen, bespreekbaar maken en bijsturen is het doel van de vele lesmaterialen die wij maken. Als iedereen meehelpt kan er veel leed door pesten voorkomen worden. De lesmaterialen helpen om erover te praten met de leerlingen en om pesten te voorkomen.

  • Polsbandjes
  • Posters Pesten
  • Posters cyberpesten
  • Lespakketten
  • Boekjes
  • Gratis lesmaterialen

 


Lees meer over

Polsbandjes tegen pesten

Lespakketten over pesten

Pesten schoolbreed aanpakken

Lees- en werkboekjes over pesten

Speurtocht pesten - Discussieplaat cyberpesten - armbandjes pesten voor spreekbeurt

Posters over pesten en online pesten

Lesmateriaal pesten sinds 1998
Bekijk ook het posterpakket 'Stop pesten'

Kleuters en jonge kinderen

Kijk voor kleuters en jonge kinderen ook op de website van Beertje Anders
Beertje Anders legt met filmpjes uit wat het verschil is tussen plagen en pesten en maakt vijf afspraken om pesten te voorkomen.

 

Op deze pagina kunt u veel inspiratie opdoen voor leuke, leerzame en creatieve lessen en projecten over pesten en cyberpesten. Maak gebruik van de actieve activiteiten over pesten voor bijvoorbeeld een project, dag of week tegen pesten op school. Met de lesmaterialen kunt u direct aan de slag gaan met uw leerlingen en zo werken aan een positief groepsklimaat en een fijne sfeer in de klas. De lesmaterialen over pesten zijn niet duur, maar wel zeer eenvoudig in te zetten op iedere school (PO en VO). Voor alle leeftijden zijn er leerzame lesmaterialen verkrijgbaar. Geschikte lessen en activiteiten voor alle groepen of klassen in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs.