• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Regels en wetten

Regels en wetten zorgen ervoor dat we goed met elkaar omgaan. Zonder regels zou het leven ingewikkeld en gevaarlijk zijn. Zo maken verkeersregels het verkeer veilig, omdat iedereen zich aan dezelfde regels en wetten moet houden. Stel je voor dat iedereen maar wat deed, of zijn eigen regels bedacht. De meeste samenlevingen hebben geschreven regels en wetten die de rechten van burgers beschermen, en straffen opleggen aan overtreders (daders). Volwassen mensen behoren de wet te kennen. Als ze deze overtreden kan hun straf een boete of zelfs een evangenisstraf zijn. 

Regels op school

Zo heb je de regels van school, en thuis hebben jullie ook eigen regels. Het kan zijn dat je de regels niet altijd leuk vindt, maar er wordt wel van je verwacht dat je je eraan houdt. Je moet bijvoorbeeld nog huiswerk maken als je net lekker zit te gamen of eigenlijk moet gaan slapen,
maar er komt nog een mooie film op tv. Of je moet je bed uitkomen, omdat je naar school moet. Zo kun je nog een lange lijst maken van
dingen die je moet, ook als je er net helemaal geen zin in hebt. Maar ja, zo gaat dat nou eenmaal. Er zijn mensen naar wie je moet luisteren. In het verkeer is dat naar de politie, op school moet je naar je docent luisteren en thuis naar je ouders. Deze mensen hebben macht over jou.

Macht en machtsmisbruik
Macht is gezag hebben, dat wil zeggen dat iemand met macht anderen kan zeggen wat ze wel en niet mogen doen. Iemand met macht over jou, is de baas over jou, deze zul jij normaal gesproken gehoorzamen.


Vormen van macht zijn:
- Ouders hebben gezag over hun kinderen.

- Een baas geeft opdrachten aan zijn personeel.

- De politie zorgt ervoor dat de burgers zich aan de wet houden.

- Een leraar op school zorgt ervoor dat de kinderen de lessen volgen en opdrachten maken.

Normaal gesproken luisteren mensen naar iemand die macht over hen heeft. Bij iemand die zijn macht op een verkeerde manier gebruikt, is er sprake van machtsmisbruik.

Vormen van machtsmisbruik zijn:

Daders
Jaarlijks is ongeveer 37% van de bevolking van Nederland slachtoffer van een misdrijf, variërend van een fietsendiefstal tot geweldsdelicten.
Plegers van seksueel geweld zijn 'normale' jongens, mannen of vrouwen en komen uit alle sociale lagen van de bevolking. Veel mensen denken dat seksueel geweld alleen plaatsvindt in enge steegjes, parken en in het bos. Het meeste seksueel geweld gebeurt echter gewoon thuis. Het kan ook plaatsvinden bij familie of vrienden, in een auto, op school of werk, in de disco of in een café.

 

Aangifte doen is belangrijk!
Als je slachtoffer bent van een crimineel delict, doe dan altijd aangifte bij de politie, of het nu om een verkeersongeval gaat of om een inbraak. Waarschuw ook altijd de politie ingeval je criminaliteit vermoedt, of als iemand zich zeer verdacht op een bepaalde plaats ophoudt. Aangifte kan voorkomen dat een ander ook slachtoffer wordt. Pesten melden op school.

Opsporing verzocht
Veel mensen durven geen hulp te bieden aan iemand anders die in een vervelende of gevaarlijke situatie is. Dit is ook niet zo vreemd want je hoort steeds vaker dat mensen die iemand anders wilden helpen zelf het slachtoffer zijn geworden. Wat je in ieder geval altijd wel kunt doen is een goed signalement opnemen van de dader en de situatie. Als je achteraf aan de politie een goed signalement kunt geven van de dader is de kans groot dat de dader sneller opgepakt wordt. Dit geeft jezelf achteraf het gevoel dat je toch iets hebt kunnen doen. Ook voorkom je daar misschien mee dat hij het nog een keer kan doen. Ook dit signaleren is een vorm van 'weerbaar zijn'.Tijdens het signaleren kun je op de volgende punten letten: - Specifieke uiterlijke kenmerken, zoals tatoeages, haardracht, kleding, lengte, postuur, sieraden, leeftijd, enzovoort.
- Lichamelijke kenmerken, zoals een litteken, accent of dialect, manier van bewegen, enzovoort. - Als je een auto gezien hebt: wat was het kenteken, het merk en de kleur? - Heb je nog andere mensen gezien? Waren dat daders, slachtoffers of getuigen? Hoe zagen die
eruit? - Filmen of foto’s maken met je mobiel is natuurlijk helemaal goed bewijs materiaal. Andere mensen om hulp vragen als je het alleen niet kunt oplossen is ook een vorm van 'weerbaar zijn'.

 

Slachtofferhulp
Als je het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, blijf daar dan niet alleen mee rondlopen, maar praat erover met iemand die je vertrouwt. Een aantal organisaties waar je voor deskundige hulp of advies terechtkunt zijn: politie, huisarts of vertrouwensarts, RIAGG of de Kindertelefoon.