• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering
Home » Muur tegen pesten

Muur tegen pesten

De muur tegen pesten is een project voor een klas of hele school, maar ook een bedrijf of organisatie. Iedereen kan meedoen en iedereen heeft wel eens met pesten te maken gehad. Na het ophangen van de poster ontvangt iedereen een 'baksteen' (A5-formaat kaart).

Op de voorkant van de kaart staat de uitleg:
Bouw mee aan de muur tegen pesten. Iedereen kan bijdragen aan een wereld zonder pesten. Met deze steen bouw jij mee aan de muur tegen pesten. Schrijf of teken op de andere kant van deze kaart wat jij van pesten vindt of wat je kunt doen tegen pesten. Geef jouw persoonlijke mening, in de vorm van een boodschap, slogan, persoonlijke ervaring met pesten, etc. en plak deze bij de poster. Je mag je naam eronder zetten.

 

Tegelijkertijd met het bouwen van de muur kan er tijdens het klasgebeuren veel aandacht besteed worden aan pesten. Dit maakt het voor de leerlingen gemakkelijker om inhoud te geven aan hun boodschap op de kaart. Door over pesten te praten leren kinderen van elkaar ook wat pestgedrag is en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

 

Start van het nieuwe schooljaar
Het lespakket 'Muur tegen pesten' is ook een mooi actief project over pesten voor de start van het nieuwe schooljaar. Ook de mentor of zorgcoördinator kan deze les geven tijdens een mentorles of projectweek. Met de muur tegen pesten wordt ook visueel heel duidelijk gemaakt dat iedereen tegen pesten is en dat er ook daadwerkelijk iets aan gedaan wordt.

Lespakket 'Muur tegen pesten'
De muur tegen pesten is een project voor een klas of hele school, maar ook een bedrijf of organisatie. In het begin is er alleen de poster maar er komen steeds meer 'bakstenen' bij en de muur tegen pesten wordt steeds hoger en langer. Iedereen kan meedoen en zijn of haar mening of gevoel over pesten op een 'baksteen' schrijven of tekenen en deze bij de muur ophangen. 


Per post ontvangt u:
Poster 'Muur tegen pesten' A2-formaat
- Honderd 'bakstenen' (Kaarten A5-formaat) 
- 1 werkboekje 'Muur tegen pesten'

Lespakket 'Muur tegen pesten'
Meer info over dit lespakket en voorbeelden van muren tegen pesten.

Door vooraf te werken in het werkboekje 'Muur tegen pesten' hebben leerlingen al een beter idee wat ze op hun 'baksteen' willen schrijven of tekenen. Bij het pakket ontvangt u één werkboekje. Meer boekjes zijn bij te bestellen.


Voorbeelden van een muur tegen pesten

Op internet zijn steeds meer mooie voorbeelden te vinden van scholen/organisaties die met dit lespakket gewerkt hebben. Hieronder het voorbeeld van de buitenschoolse kinderopvang De Brieltuin. Hun project heeft zelfs heel mooi in de krant gestaan.

 

‘Muur tegen pesten’ in Brieltuin
De stad Deinze wil een belangrijk signaal geven tegen pesten. De stedelijke buitenschoolse kinderopvang De Brieltuin is al enkele jaren bewust en actief bezig om pesten bespreekbaar te maken en geen kans te geven. Vorige maandag bouwden de begeleiders en kinderen van De Brieltuin samen een 'Muur tegen pesten'. De muur werd gevormd door symbolische bakstenen waarop kinderen hun boodschap tegen pesten konden schrijven. Door pesten bespreekbaar te maken en activiteiten te organiseren in de stedelijke kinderopvang en de dienst sociale zaken, wil het stadsbestuur deze boodschap verspreiden.

Brieltuin heeft ‘de pest’ aan pesten
Gelukkig bestaan er organisaties en verenigingen, die de problematiek blijvend onder de aandacht brengen. De Brieltuin maakt pesten bespreekbaar op de kindvergaderingen, waar dit als thema wordt behandeld. De kinderen van de kinderopvang kregen ook reeds armbandjes met opschrift ‘pesten, daar doe ik niet aan mee’. Zo wordt de visie van De Brieltuin over pesten zichtbaar voor iedereen.

De begeleiders van De Brieltuin hebben samen met de kinderen een groter project rond pesten opgezet: samen hebben ze een tijdlang gewerkt om een ‘Muur tegen pesten’ te bouwen. De muur wordt opgebouwd uit symbolische bakstenen waarop de kinderen hun boodschap tegen pesten konden schrijven. Alle bakstenen samen vormen zo letterlijk een ‘Muur tegen pesten’. Zo werd hun boodschap tegen pesten zichtbaar voor alle kinderen, ouders en bezoekers.


obs de Meander
In de week van 13 t/m 17 april heeft obs de Meander ook meegedaan aan de 'week tegen het Pesten'. In alle groepen is gesproken over pesten en de gevolgen daarvan. Samen hebben ze in de hal van de school een muur tegen het pesten gebouwd. De kinderen konden op bouwstenen met tekeningen en tekst aangeven wat pesten met je doet, wat je kunt doen om het tegen te gaan, hoe het wel moet, enz. Om te laten zien dat de leiding van de school tegen pesten is hebben alle kinderen een armbandje gekregen. De week werd afgesloten met een gezamenlijke weeksluiting. Uit elke klas mocht een aantal kinderen uitleg geven over de bouwstenen die de groep voor de muur tegen het pesten had gemaakt.


Montessori onderwijs Purmerend
Bouw mee aan de muur tegen pesten. Iedereen kan meewerken aan een wereld zonder pesten en daarom heeft ook de Montessori School haar bijdrage geleverd en een mooie muur tegen pesten gemaakt. Alle kinderen hebben op een kaart laten weten wat ze van pesten vinden of wat je kunt doen tegen pesten. Een persoonlijke mening in de vorm van een tekening, boodschap, slogan etc. Ook enkele ouders hebben hun steentje bijgedragen.


Activiteit voor de week tegen pesten of de dag tegen pesten.

Armbandje over pesten van stof

De opdruk op dit polsbandje is: Pesten, ik doe er niet aan mee! Polsbandjes waarmee een duidelijk signaal afgegeven wordt tegen pesten. Het is een kleurrijk geweven armbandje. Door de zilverkleurige schuifkraal kun je dit bandje gemakkelijk omdoen en de maat aanpassen. De armbandjes worden veel gebruikt bij een les, project of week tegen pesten Een dag, week of project over pesten wordt mooi afgesloten met deze armbandje over pesten van stof. 

Productinformatie armbandje over pesten van stof:

  • Geweven armbandje
  • Opdruk: Pesten, ik doe er niet aan mee!
  • Maat: één maat, past iedereen 1.5 * 35 cm