Week van respect

9 - 15 november 2020

 

De week van respect wordt jaarlijks gehouden in de tweede week van november en wordt georganiseerd door de Respect Education Foundation (REF). Het doel van de week van respect is een bijdrage te leveren aan sociale veiligheid op de scholen, sportclubs en in de wijk. De week van respect sluit goed aan bij Kerndoel 38. Deze heeft als doel leerlingen respect mee te geven voor seksuele diversiteit.

Tijdens de week van respect proberen wij samen een wereld te creëren met meer respect voor elkaar, meer solidariteit, meer respect voor andere culturen en personen. Met behulp van posters, lesmaterialen, gastlessen en verschillende activiteiten wordt er op veel scholen extra veel aandacht een respect. De leerlingen leren respectvol om te gaan met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.” En worden zich ervan bewust dat ook juist zij kunnen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen geaccepteerd wordt en zich thuis kan voelen, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, sekse of huidskleur.

 

 

Muur van respect Door ervaringen te delen, leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand: een voorwaarde voor wederzijds begrip en respect.

 

Polsbandjes over respect
Voor een mooie start of afsluiting van de week van respect. 

 

Geweven polsbandje respect 

- Opdruk: Ik draag bij aan een respectvolle wereld.
- Kleurrijk gedrukt stoffen polsbandje.
- Door de metalen schuifkraal kun je dit bandje gemakkelijk omdoen en 
de maat aanpassen.
- Eén maat, past iedereen


Lesmateriaal burgerschapsonderwijs en sociale veiligheid