Tips om te motiveren

 

Tips om jouw leerlingen te motiveren!

Uit onderzoek is gebleken dat de motivatie van leerlingen vanaf een jaar of 8 begint af te nemen. Bij leerlingen tussen de 14 en 17 jaar bereikt dit een dieptepunt. Jouw leerlingen motiveren kan een flinke uitdaging zijn. Uiteraard leren gemotiveerde leerlingen meer dan ongemotiveerde leerlingen! Daarom tips om ook jouw klas in het nieuwe schooljaar weer gemotiveerd te krijgen.

* Stel haalbare doelen

Als het doel haalbaar is raak je sneller gemotiveerd om dit doel ook daadwerkelijk te willen halen. Het behalen van dit doel motiveert weer om door te gaan. Bedenk voor de les wat je nou echt met de leerlingen wilt bereiken in die les. Dat is je lesdoel, dat vertel je ze aan het begin en daar werken jullie in die les naartoe. Aan het einde van de les moeten alle leerlingen dat doel behaald hebben. Deze tip is ook terug te vinden op de poster 'Tips om beter te leren'.

* Wat is het nut van hetgeen ze leren

Laat leerlingen regelmatig nadenken over het nut van hetgeen ze leren in de les. Alles wat leerlingen nu doen, is voor ‘later’. Waarom zouden ze dit willen leren? Wat is hiervan het voordeel voor hun verdere leven? Wie/wat willen ze later zijn? De leerlingen kunnen dit eens opschrijven, hang een motiverende spreuk op of praat hier eens klassikaal over.

 

* Samenwerken

Door leerlingen samen aan een opdracht te laten werken en elkaar helpen om gemotiveerd te blijven en het doel te bereiken. Hierbij kunnen ze ook op een positieve manier gebruik maken van elkaars talenten om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en leren ze van elkaar.

 

* Vraag het de leerling

Leerlingen hebben zelf vaak goede ideeën over wat voor hen werkt. Maak daar gebruik van! Vraag of ze zelf goede ideeën hebben over hoe ze, de lesstof die geleerd moet worden, het beste kunnen onthouden. Wat maakt dat zij het onderwerp interessant gaan of blijven vinden? Vraag ook welke manier van leren ze het leukst vinden. Wordt de les interessanter en leerzamer door een quiz, filmpje, experiment, tekenopdracht of spel?

 

* Afwisseling

Lange instructies maken de les niet aantrekkelijk voor de leerlingen. Als het nodig is kun je de instructie dan beter opdelen in meerdere korte stukjes met een korte opdracht hier tussendoor.

 

* Sluit aan bij hun belevingswereld

Wat speelt er op dit moment in hun directe omgeving? Waar houden ze zich mee bezig? Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij belangrijke thema's in het leven van je leerlingen. Begin de les bijvoorbeeld met een (voor het onderwerp) relevant filmpje van een populaire vlogger of een videoclip.

 

* Je hoeft het niet alleen te doen.

De gouden weken, aan het begin van het nieuwe schooljaar, is zeker een goed moment om in te zetten op motivatie. Overleg daarom tijdig met collega's, het hele team of met ouders samen, hoe jullie de leerlingen dit nieuwe schooljaar weer gemotiveerd kunnen houden.

Goede Voornemens Schrift

Met het goede voornemens schrift kunnen de leerlingen individueel, maar ook voor de hele groep of klas goede voornemens opschrijven. In het schrift wordt uitgelegd wat goede voornemens kunnen zijn en het nut van goede voornemens voor jezelf of voor de hele groep of klas. Meestal bedenken mensen aan het eind van het jaar, goede voornemens voor het nieuwe jaar. 

Door het bedenken en opschrijven van de goede voornemens kan je meer bereiken. Een voorbeeld kan zijn dat de leerlingen in het schrift schrijven dat ze betere cijfers willen halen. Met deze goede voornemens kunnen leerlingen zichzelf verbeteren, maar ook grenzen verleggen.

Voor de hele groep of klas kunnen de leerlingen zich aan de hand van dit schrift ook samen een goed voornemen bedenken en opschrijven.  
Bijvoorbeeld om vriendelijker met elkaar om te gaan. Het doel kan dan zijn dat de sfeer in de groep/klas beter wordt.


De gouden weken

Alhoewel je natuurlijk het goede voornemens schrift op elk moment kunt inzetten voor je leerlingen is het begin van het nieuwe schooljaar, tijdens de gouden weken, uiteraard een heel geschikt moment.

Dit schrift voor uw leerlingen bestellen