Pesten basisschool

Pesten basisschool

Pesten basisschool

Pesten op de basisschool bespreekbaar maken en voorkomen!

Bekijk alle materialen over pesten op de basisschool

*pesten basisschool - Leesboek Gepest?

Hart onder de riem voor als je gepest bent of wordt.
38 pagina's met gekleurde illustraties

 

Vierkant boekje over pesten, met name om het slachtoffer een hart onder de riem te steken. De lezer, degene die gepest wordt, wordt rechtstreeks aangesproken. Hij/zij wordt opgebeurd, krijgt informatie over de pestkop, lijstjes over manieren van pesten en tips om zichzelf te blijven. Verder zijn er voorbeeldverhalen, zinnen om tegen de pestkop te zeggen, een lied, manieren om voor jezelf op te komen en de tip om het voor jezelf op te schrijven.


Een leesboekje als steun voor gepesten kinderen

Hart_onder_riem

  Boekje Gepest?

Pesten op de basisschool kan op allerlei manieren

Duwen, trekken, knijpen, slaan en/of stompen. Maar ook spulletjes verstoppen, tekeningen kapot maken, gemene dingen zeggen en/of schelden. Het kunnen hele kleine dingen zijn, die steeds weer opnieuw gebeuren. 

 

1 op de 4 kinderen op de basisschool heeft met pesten te maken. 

Veel kinderen worden gepest op school. Kinderen die gepest worden, hebben veel verdriet. Je voelt je vaak heel ongelukkig. Je hebt geen zin om naar school te gaan. Je voelt je vaak ziek: buikpijn, hoofdpijn en andere klachten. Je bent bang/boos /verdrietig en je weet niet goed waarom. Je hebt bijna geen vriendjes en vriendinnetjes. Je weet niet meer wat je wel of niet moet doen, wat je wel of juist niet moet zeggen. Je weet wel dat je er niet bij hoort. En je denkt vaak: ‘Wat kan/moet ik er toch aan doen?'

Pesten, er is altijd wat aan te doen.

Het is erg moeilijk om het pesten te laten stoppen. Vaak durft een gepest kind niets tegen meester of juf te vertellen uit angst om nog meer gepest te worden. Maar als juf of meester het op een goede manier aanpakt, zal hij/zij proberen je te helpen en hoef je niet bang te zijn om het te vertellen. n/moet ik er toch aan doen?' 


Posters_over_pesten
  A2-posters over pesten

Niemand heeft het recht jou te pesten. Niemand!!! 

Als je gepest wordt is dat nooit je eigen schuld, hoewel je dat misschien wel denkt. Maar je doet misschien wel iets wat pesters aantrekt. Als je b.v. op pestgedrag reageert door te huilen, verdrietig of bang weg te lopen of heel kwaad te worden hebben de pesters een reden te meer om je te pesten. Want ze vinden dit 'lollig'.  Dit kun je veranderen, maar de pester is verantwoordelijk voor wat hij doet. Hij moet gewoon stoppen. 

 

Meester of juf van de basisschool kan helpen.

In het begin is het negeren van pestkoppen een sterk wapen tegen pesters. 
Als het pesten doorgaat kun je niet meer doen alsof het niet bestaat. Je hebt er hulp bij nodig, omdat het je alleen niet lukt. Misschien is er wel een volwassene met wie je erover kunt praten. Hun hulp kun je gebruiken om het pesten te stoppen. Bijvoorbeeld je ouders of je opa of oma. Misschien hebben ze wel een goed idee. Zij hebben ook op school gezeten en ze weten wat er allemaal kan gebeuren. Of heb je een vriend of een vriendin die begrijpt hoeveel verdriet je hebt? Ook meester of juf kan je helpen door een les voor te bereiden met als thema pesten. In deze les gaat het dan niet rechtstreeks over wat er bij jullie in de klas gebeurt, maar over pesten in het algemeen. 
Sommige leerkrachten zijn daar heel goed in. Misschien eindigt dit wel met afspraken, waarin staat hoe jullie goed met elkaar omgaan. Belangrijk is dat je in ieder geval laat weten wat er aan de hand is. 

Schoolpakket_pesten_basisonderwijs
  Schoolpakket pesten

Pesten op de basisschool moet stoppen.

Zowel pestkoppen als gepesten krijgen vroeg of laat last van het pesten. 
Ook de kinderen die het pesten zien gebeuren, hebben er last van. De sfeer van een groep waarin gepest wordt, is alles behalve gezellig. Hoe langer het pesten kans krijgt, hoe slechter de sfeer wordt. Daarom moet het pesten stoppen. Dat is niet gemakkelijk. Het vraagt de inspanning van iedereen. 
De beloning is een groep waar best wel eens geplaagd en gelachen mag worden, maar waar je wel graag naar toe gaat. Een groep waar iedereen luistert en respect heeft voor de ander in dezelfde mate als de ander respect heeft voor jou.