Kleuters en pesten

Kleuters en pesten

Kleuters en pesten

Kleuters en pesten - Schoolbreed pesten 1     Dit pakket gratis downloaden

Voor de allerjongste leerlingen zal het besef van pesten de komende jaren meer en meer betekenis krijgen. Een goede reden om tijdig uit te leggen wat pesten is, dat het niet leuk is als het in de groep gebeurt en dat je er erg verdrietig van kunt worden. Maar nog belangrijker is om in te zetten op een goede onderlinge samenwerking. Het project is zo opgezet dat de kinderen in tweetallen werken aan beide werkboekjes. Daarbij ligt de nadruk op het samenwerken, lief zijn voor elkaar en lieve woorden zeggen (complimenten maken).

Werkwijze:
De PowerPoint-presentatie:
Start met de PowerPoint-presentatie met op de eerste zes dia’s uitleg over pesten. Op deze dia’s staat wat pesten is, dat andere kinderen er verdrietig van worden en dat we daarom in een werkboekje vijf opdrachten gaan doen met telkens een ander kindje. We gaan samenwerken en terwijl we samenwerken doen we lief voor elkaar en helpen we elkaar. Tijdens het maken van de opdrachten geven de leerlingen goede woorden en geven ze elkaar complimentjes.

 

Het werkboekje:
Vanaf de zevende dia kan de PowerPoint-presentatie gebruikt worden als ondersteuning tijdens het werken in het werkboekje. In het werkboekje staan vijf opdrachten. Elke opdracht wordt met een ander kind uit de groep/klas gemaakt. Zo werken de leerlingen dus samen met vijf verschillende kinderen. De bedoeling is dat de kinderen samen in de beide boekjes gaan keuren, hierbij elkaar goed helpen en lief zijn voor elkaar. Tijdens het samenwerken zeggen de kinderen goede woorden en geven ze elkaar complimentjes. Is dit goed gelukt dan krijgen ze van juf of meester de eerste stempel in hun boekje.

 

De opdrachten:
Opdracht 1 (PPP dia 10) - Samen kleuren. Help elkaar. Als het gelukt is krijgen ze een eerste stempel in hun werkboekje.
Opdracht 2 (PPP dia 12) - Hierbij kunnen de kinderen goede woorden tegen elkaar zeggen. Ze kunnen elkaar tijdens het kleuren een complimentje geven over het kleuren. Als het gelukt is krijgen ze de tweede stempel in hun boekje.
Opdracht 3 (PPP dia 14) - Bij deze opdracht kiezen de leerlingen samen een puzzel uit en gaan ze die samen maken. Ook mogen de letters op de bladzijde natuurlijk nog weer samen ingekleurd worden. Als het lukt krijgen ze de derde stempel.
Opdracht 4 (PPP dia 16) - Bij opdracht vier moeten de poppetjes gekleurd worden in de kleurtjes van de potloden die erbij staan.
Opdracht 5 (PPP dia 18) - Bij deze opdracht kleuren de leerlingen de polsbandjes die vervolgens uitgeknipt en uitgedeeld kunnen worden. Ze kunnen zelf een armbandje omdoen maar ook een bandje weggeven aan een ander kindje. Bij het omdoen van de armbandjes zijn ze een beetje hulp nodig van juf of meester. 

 

Doelstellingen:
- Het pesten voorkomen
- Samenwerken

 

Voorbereiding/benodigdheden: 
- Digibord voor de PowerPoint-presentaties.
- De werkboekjes klaarleggen.
- Verder nog nodig: pennen, kleurpotloden, scharen, nietapparaat, plakband of lijm.


 

Pesten is niet leuk, maar een project over pesten mag wel leuk zijn!       Dit pakket gratis downloaden

 

Poster_5_Wij_zijn_wel_lief_voor_elkaar

Bestel de bijbehorende posters

 

 


Bekijk ook de lespakketten 'Schoolbreed pesten 2' en 'Schoolbreed pesten 3' om deze pakketten in te zetten in alle klassen/groepen van de basisschool.