• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Als je gepest wordt

Hart onder de riem als je gepest bent of wordt

Ben jij gepest?
Wat erg!
Wat een verdriet!
Ik wil je helpen en troosten.
Naar je luisteren en je begrijpen.


Pesten?
Lees hier alles rustig door, alleen of samen met iemand die je vertrouwt. Gepest zijn is zo’n groot verdriet dat je het vaak niet alleen aankunt. Zoek altijd hulp en geef nooit op! (Poster: 'Geef nooit op')
Wat jou uniek maakt is dat je anders bent en juist dit moet je bewaren. Je bent goed zoals je bent, wees daar trots op!

Pesten is altijd fout.
Laat pesten nooit je eigenwaarde en zelfrespect afnemen! Iedereen verdient respect, óók als je anders bent!

Als je gepest wordt

Pesten is leedvermaak ten koste van anderen.
Een pester pest vanuit frustratie, angst of onmacht. Pesten geeft de pester een gevoel van macht. Maar geen enkele reden of excuus geeft iemand het recht om te mogen pesten. Een pester houdt geen rekening met het verdriet dat hij veroorzaakt bij anderen.

 

Een pestkop pest als hij:
- lelijke dingen zegt
- respect wil afdwingen
- over grenzen van anderen gaat
- krabt, bijt, schopt of slaat
- gevoelige of persoonlijke informatie via internet of andere media verspreidt en daarmee anderen in verlegenheid brengt
- anderen angstig of verdrietig maakt
- anderen buitensluit
- haatmail of roddels via mail, sms of internet stuurt of doorstuurt
- flauwe grapjes maakt en anderen uitlacht
- intimideert
- anderen het pesten laat uitvoeren
- bespot en treitert
- een grote mond heeft tegen volwassenen en probeert ze in verlegenheid te brengen
- anderen overhaalt of dwingt om mee te doen met het pesten

 

Een pestkop verwacht dat anderen zijn pestgedrag accepteren!


Wist je dat:
Pesten veel verdriet veroorzaakt?
Een pestkop zijn gedrag niet als pesten ziet?
Iedereen wel eens met pesten te maken krijgt?
Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen pesten?
Een pestkop bijna altijd ontkent dat hij gepest heeft?
Een pestkop zelf vaak niet eens doorheeft dat hij pest?
Pesten overal gebeurt waar mensen samen zijn zoals school, werk, buurt, media, sportvereniging en zelfs in bejaardentehuizen?

 

Herken je dit?
Ik word bespot, getreiterd.
Ik word erg geïntimideerd.
Ik word geschopt en geslagen.
Ik word buitengesloten.
Ik word bang en verdrietig.
Ik word ziek, kan niet slapen en moet veel huilen.
Ik kan het niet meer verdragen.

 

Weet je wat ...
Ik word ook een pestkop en ga ook lelijk doen.
Ik word ook agressief, ga slaan, krabben en bijt van mij af.
Ik word ook een last voor mijn omgeving!
Ik word ook gemeen!

Pesten is niet alleen het verdriet van duizenden mensen, maar ook duizendmaal het verdriet van één mens, jaar in jaar uit.

Help mij?
Cursus? Therapie? Ik moet mijn gevoeligheid verbergen. Ben ik nou gek? Niemand mag het weten. Ik moet grenzen aangeven en weerbaar WORDEN. Ik moet weerbaar worden, mijn angsten VERBERGEN. Ik wil niet weer hulp waar ik mij nog slechter bij VOEL! Gekweld door de pestkoppen, die ik in mijn leven tegenkwam.

Ik ben wie ik ben.
Mijn gevoeligheid is het mooiste dat ik heb en kan geven. Moet ik echt zo gevoelloos worden? Maar dan word ik net als zij. Zal de pestkop zich ook slecht of schuldig voelen als hij weet wat het met mij doet? Of heeft hij geen gevoel? Waarom moet de pestkop niet leren zich te gedragen in een cursus of therapie?

Pesten is gevoelloos en mensonwaardig.
Ik ben gevoelig en wil mijn gevoeligheid niet verliezen. Ik schakel mijn gevoel niet uit! Met mijn gevoeligheid kan ik juist mensen helpen, troosten en liefhebben. Dat wil ik niet kwijtraken. Ik ben wie ik wil zijn! En ik geef nooit op!


Schelden doet wel pijn!
Ze zeggen vaak: schelden doet geen pijn, trek je er gewoon niks van aan. Maar dit klopt helemaal niet, schelden doet wél pijn! Als je gepest wordt, weet je wel beter. Een lelijk woord, een scheldnaam. Of het nu is gezegd of in een mailtje staat, je kunt er ’s nachts van wakker liggen, vooral als het vaker voorkomt. Niemand kan dit volhouden, vooral als je bang wordt dat het weer gebeurt. Dan moet je hulp zoeken en zorgen dat het stopt. Lees hierover ook maar eens het moraal verhaal over kwetsende opmerkingen 'Varken of engel?'

Pestkop
Jij bent fout bezig ..., ik niet!
Jij pest ..., ik niet.
Jij bent gemeen ..., ik niet.
Jij moet je rot voelen ..., ik niet.
Jij moet je schamen ..., ik niet.
Jij moet maar vertrekken ..., ik niet.
Jij bent gevaarlijk ..., ik niet.
Jij moet je schuldig voelen ..., ik niet.
Jij bent respectloos ..., ik niet.
Jij ..........., ik niet.

Jij hebt hulp nodig! Ik niet.
Jij gaat maar een cursus Goed Gedrag volgen.
Wanneer ga jij je aanpassen?


Beste pester, je hebt gepest.

Soms is alleen sorry zeggen niet genoeg, maar moet je werkelijk iets veranderen! Bij een oprechte verontschuldiging zeg je:

1. Het spijt mij, of sorry.
2. Het is mijn schuld.
3. Wat kan ik doen om het goed te maken?
4. Ik zal zorgen dat het niet weer gebeurt.


Lees maar eens het moraal verhaal 'kreukelpapier'
Kijk of luister samen met een vriend het liedje 'vrienden helpen elkaar'
Lees samen het moraal verhaal 'de ezel in de put'


Opkomen voor jezelf bij pesten!

Als je gepest wordt probeer dan de tips hieronder:

- Benoem het gedrag dat jou niet bevalt! De ander gaat ervan uit, dat jij in de war raakt. Hij verwacht niet dat je hem verantwoordelijk stelt voor het pestgedrag. 

- Zeg dat hij onmiddellijk op moet houden!

- Blijf hem aankijken! Je bent veel sterker als je de persoon recht in de ogen durft te kijken. 

- Maak je groot. Laat je niet wegduwen en maak je niet klein! Ga niet zenuwachtig friemelen of schuifelen, maar sta als een boom.

- Praat met een rustige en duidelijke stem!

- Neem de tijd om te reageren.

- Je hoeft niet uit te leggen waarom jij wilt dat hij ophoudt!

- Je kunt het beste steeds een duidelijk kort zinnetje herhalen, zoals houd daarmee op , blijf uit mijn buurt of dat gaat jou niets aan. (Bestel de poster 'Opkomen voor jezelf')

 

Was pesten maar net zo gemakkelijk te corrigeren als een taalfout.


Schrijven helpt!

Schrijf op wat je tegen een pester wilt zeggen.
Schrijf op wat je dwars zit.
Schrijf op hoeveel pijn het doet.
Schrijf op hoe gemeen de pestkop is.
Schrijf op hoe je anders kunt reageren op een pestkop.
Schrijf op wie jou zou kunnen helpen.
Schrijf op wat je kunt doen tegen pesten.
Schrijf op wat je had kunnen of willen zeggen tegen een pester.
Schrijf om anderen te helpen tegen pesten.
Schrijf voor hulp.
Schrijven lucht op.
Schrijf als troost.
Maar schrijf of sms nooit zelf iets naar de pester!

 

Als je wordt gepest is dat nooit leuk! Waarom doen ze je pijn?
Ik weet niet hoeveel je gehuild hebt, hoe hard je geschreeuwd hebt voor verandering, waarna dat alles hetzelfde is gebleven en het pesten niet gestopt is. Misschien denk je dat de situatie niet veranderen kan, misschien ben je bang, voel je je alleen, niet begrepen en heb je pijn. Maar ik wil dat je weet dat het niet jouw schuld is, er is niks mis met jou. Het probleem ligt bij de pester(s). Ik wens dat we elkaar persoonlijk zouden kennen. Ik weet zeker dat we goede vrienden zouden zijn. Ik geloof in jou, ik zou je beschermen, ik zou je begrijpen en jij zou jezelf mogen zijn.
Ik wil dat je weet dat je uniek bent, ik wil dat je weet dat je speciaal bent in alle vormen. Dat zelfs je tekortkomingen jou perfect maken. Wees altijd jezelf, want je bent uniek. Maar ook al kennen we elkaar niet en zien we elkaar niet persoonlijk; zorg goed voor jezelf. Geloof in jezelf. Je zult uit deze situatie komen, uiteindelijk zullen dingen veranderen. Jij bent krachtig. Jij bent meer waard dan goud! Het maakt niet uit wat anderen denken en vinden. Jij bent goed zoals jij bent, ongeacht hoe de pester over je denkt of wat hij zegt of doet. Het is jouw leven, dus het is alleen
belangrijk wat jij vindt en doet. Weet dat er altijd mensen achter je staan. Weet dat ik achter je sta. Laat niemand je pijn doen, sta op voor jezelf. Het klinkt makkelijk, maar het moet. Kom op, sta op, je kunt het, gezicht omhoog, zeg wat je denkt, zeg wat je wilt. Praat met jezelf, werk aan jezelf, hou van jezelf. Als er geen vijand in je is, dan kan de vijand aan de buitenkant je als het ware niks doen. Ik kan je beloven dat alles
goed zal komen, dat er ook goede mensen zijn, die je geen pijn willen doen. Ik kan je beloven dat over 20 jaar je terug zult kijken en er sterker uit bent gekomen.

Van Lian


Alle teksten, die hierboven beschreven staan, komen uit het boekje Hart onder de riem voor als je gepest bent of wordt
Een mooi geschenk bij een groot verdriet! Als steun bij pesten. Met korte, pakkende verhaaltjes en plaatjes.

Een leesboekje over pesten. Een hart onder de riem voor als je gepest bent of wordt. Het is een leesboekje vol positieve verhalen en teksten voor slachtoffers van pesten. Het boekje legt uit dat pesten leedvermaak is en ten koste gaat van anderen en dat niemand het recht heeft om te pesten. Een pester houdt geen rekening met het verdriet dat hij veroorzaakt bij anderen. De verhalen geven ook aan dat je mag zijn zoals je bent en dat je, nooit door pesten, je eigenwaarde en zelfrespect mag laten afnemen. De pester is altijd fout bezig en hij of zij moet dat gaan inzien. Geef dus nooit op en blijf zoeken naar hulp en naar oplossingen om het pesten te stoppen.

Product informatie leesboekje over pesten:
Formaat: Carre large (210 x 210)
ISBN: 8719189110814
Pagina's: 40
Afwerking: glans laminaat