• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Stop pesten

Lesmateriaal voor het onderwijs

Stop pesten

'Stop pesten' is een initiatief dat al sinds 1998 actief is om scholen te helpen bij het voorkomen en aanpakken van pesten. Om pesten te stoppen zijn er veel lesmaterialen die gericht zijn op het voorkomen van pesterijen. Pesten kan vaak ernstige gevolgen hebben, daarom is het zo belangrijk dat er openlijk over wordt gesproken. Met de lesmaterialen streven wij ernaar om kinderen bewust te maken van de negatieve effecten die pesterijen kunnen hebben, zowel op betrokken individuen als in groepsdynamiek. Onze lesmateriaal zijn uniek en speciaal gemaakt om naast het herkennen van pestgedrag ook te helpen bij de bespreking ervan en om de leerlingen bewust te maken van de ernstige gevolgen van pestgedrag. Door onze leermiddelen te gebruiken wordt er gezorgd dat er veel leed door pestgedrag kan worden voorkomen in de toekomst. Belangrijke momenten om extra aandacht te besteden aan pesten zijn de Vlaamse Week tegen pesten, de Dag tegen pesten en de Week tegen pesten in Nederland. 

Hoe kun je pesten stoppen?

Wil je pesten stoppen dan is het belangrijk dat je hier open over durft te spreken. Door pesten en de gevolgen ervan te benoemen, creëer je ruimte om goed naar elkaar te luisteren en erover te praten. Praat met het slachtoffer, maar ook met de pestkop en andere omstanders. Luister naar hun verhalen, zo kan je beter begrijpen wat er aan de hand is. Door de stilte rondom pesten te doorbreken bied je steun aan het slachtoffer en laat je zien dat iedereen gehoord wordt. 

Lesmaterialen 'Stop pesten'

Poster Stop pesten

De poster 'Stop pesten' is de eerste poster die we uitgegeven hebben. En nog steeds is deze poster erg populair. Het meisje in het verbodsbord met een dikke duim omhoog. Pesten zou altijd direct verboden moeten worden! Dat verdient een dikke duim!

Lesmaterialen die passen bij de poster 'Stop pesten'

Pesten bespreekbaar maken met armbandjes en buttons 'Stop pesten'

Acties tegen pesten

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om actief te zijn in het voorkomen van pesten. Het is belangrijk om te beseffen dat aandacht geven aan pesten, door erover te praten, de kans op pesten juist vermindert. Sociaal bewustzijn en gewaardeerd worden spelen een essentiële rol bij het voorkomen van pestgedrag en daarom is het van groot belang dat iedereen actie onderneemt tegen pestgedrag. Indien niet ingegrepen wordt, zal het slachtoffer vaak emotionele schade meedragen tot in de volwassenheid. Aandacht schenken aan (het voorkomen van) pestgedrag, maar ook steun en begrip tonen voor mensen die met pesten te maken krijgen zijn dus heel belangrijk door de preventieve werking die hier vanuit gaat!

Stop pesten omdat de gevolgen zeer ernstig zijn

Pesten en cyberpesten kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Om dit bewust te maken, is er een oefening met een kreukelpapiertje die laat zien hoe de slachtoffers geraakt worden door pestgedrag. Eerst neem je een papiertje waar je naam op staat en maak daar een bolletje van. Leg het voor je op tafel en sla het plat. Gooi het op de grond en ga erop springen of stampen. Vouw daarna langzaam het papiertje uit totdat alle kreukels eruit verdwenen zijn. Hierdoor krijg je steeds meer inzicht in de ernstige gevolgen van pestgedrag, doordat deze oefening duidelijk maakt dat het slachtoffer nooit meer precies zoals voorheen kan worden hersteld. Stop daarom met pesten en neem de schade serieus - pas als we ons bewust zijn van de gevolgen van pesten, kunnen we pesten actief laten stoppen!

Meelopers en toeschouwers

Meelopers en toeschouwers spelen een cruciale rol bij pesten. Meelopers voeren meestal actief een pestgedrag uit omdat ze bang zijn dat ze zelf gepest kunnen worden. Als de meelopers echter weigeren te doen instemmen met het pestgedrag, staat de pester alleen. Hierdoor zal het pesten eerder stoppen. Maar om dit te bewerkstelligen is er inspanning nodig van iedereen. Leerkrachten, ouders en vriendengroepjes moeten duidelijk maken dat pestgedrag niet wordt getolereerd en helpen bij het creëren van respectvolle groepssituaties waarin lachen en plagen toegestaan is, maar waarin iedereen luistert naar elkaar en elkaar respecteert.

Pesten is nooit oké en moet stoppen

Pesten is nooit oké, dus als je ermee te maken krijgt, is er altijd wat aan te doen! Begin met het negeren van pesterijen. Als dat niet werkt, zoek dan hulp bij volwassenen waar je vertrouwen in hebt zoals je ouders of opa en oma. Zij hebben misschien goede ideeën om de pestkoppen te stoppen. Bovendien geeft de school vaak een pestprotocol uit met afspraken die iedere leerling moet ondertekenen of zich eraan moet houden om pestgedrag tegen te gaan.

Lesmateriaal basisschool: Speurtocht 'Stop pesten'

Hoe kun je pesten voorkomen?

Pesten is een ernstig en veelvoorkomend probleem, maar er zijn manieren om het te voorkomen. Pesten voorkomen begint met het doorbreken van de stilte hierover. We weten dat isoleren van het slachtoffer alleen maar erger maakt, en daarom is het belangrijk dat we openlijk over pesten spreken om echt iets te kunnen veranderen. De beste manier is door het openlijk te bespreken, zodat een slachtoffer van pesten gehoord wordt. Er moet ruimte komen om naar de oorzaken achter pesten te luisteren en samen oplossingen bedenken. Daarnaast is het belangrijk dat er open gecommuniceerd word tussen alle betrokken partijen: slachtoffers, pesters en omstanders. Alleen met open gesprekken kunnen we de stilte over pesten doorbreken en hopelijk uiteindelijk beter begrijpen waarom het pestgedrag ontstaat en hoe dit opgelost kan worden.