• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Fijn dat je ook meedoet!

Stuur je e-mailadres en naam en ontvang de link voor de gratis download (witte poster)!

Wil je nog wat meer doen, bekijk dan hieronder andere lesmaterialen voor de week tegen pesten:

  • Twee grote A1 posters die goed opvallen bekijken
  • Pesten schoolbreed aanpakken A3 posters + les bekijken
  • Cyberpesten A1 posters + les bekijken
  • Posters 'Stop pesten' A2 bekijken
  • Posterpakket 'Online pesten' bekijken 
  • Posters voor de kleinsten bekijken