De verrassingstest

 

Op een dag kwam een leraar het klaslokaal binnen en vroeg zijn leerlingen zich voor te bereiden op een verrassingstest. De leerlingen keken verschrikt om zich heen terwijl de leraar de test begon uit te delen, zoals gebruikelijk met de tekst naar beneden. Zodra hij ze allemaal had overhandigd, vroeg hij zijn leerlingen om met de test te beginnen. De leerlingen draaiden het papier om en tot hun verbazing zagen zij alleen een zwarte stip in het midden van het papier. De leraar vertelde hun toen dat de leerlingen moesten opschrijven wat ze zagen. Een beetje in de war begonnen de leerlingen aan hun verrassingstest. Aan het einde van de les haalde de leraar alle antwoorden op en begon ze hardop voor te lezen. Zonder uitzondering was in alle antwoorden de zwarte stip omschreven. De mooie diepzwarte kleur van de stip, zijn centrale positie in het midden van het blad, zijn vorm, enzovoorts. De meest uiteenlopende kunstzinnige, maar ook wiskundige verklaringen over de zwarte stip waren omschreven. Nadat alles was voorgelezen, was het stil in het klaslokaal. De leraar begon uit te leggen: 'Met deze test wilde ik jullie aan het denken zetten! Iedereen richtte zich op de zwarte stip, maar niemand van jullie omschreef het witte gedeelte van het papier.' Zo is het ook vaak in het leven. 

* Ter overdenking
- Wat is op dit moment jouw zwarte stip? Wat houdt jou op dit moment bezig?
- Zou je hier anders mee om willen gaan? 

- Een probleem lost zich niet op door er steeds op dezelfde manier naar te kijken. 
- Is de smartphone de zwarte stip of het witte vlak? 

 

Dit verhaal staat in het leesboek 'Think outside the box'

Leesboek 'Think outside the box' 

Welke invloed heeft de smartphone op jouw leven? Leuk om cadeau te geven!

 

Product informatie:
Formaat: Carre large (210 x 210) / Hardcover
Pagina's: 104
Eerste druk: september 2018
ISBN: 8719189110838