• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Werkelijke waarde

onbegrip, verbitterdheid, gewaardeerd voelen

Werkelijke waarde

Op een dag kwam een leerling bij zijn leraar en zei: ‘Ik kom bij u omdat ik mij zo waardeloos en onbegrepen voel. Ik wil eigenlijk helemaal niet meer leven. Iedereen om mij heen zegt dat ik een mislukkeling ben en een loser. Ik ben waardeloos en een idioot. Ik krijg allerlei mailtjes en tekstberichtjes dat ik niets waard en overbodig ben. Beste leraar, ik heb uw hulp nodig. ’De leraar keek naar de jongeman en antwoordde snel: ‘Het spijt mij, maar ik heb het erg druk. Ik kan je nu dus niet helpen. Ik heb op dit moment heel belangrijke dingen te doen.’ Hij voegde eraan toe: ‘Maar als je akkoord gaat om eerst mij te helpen met mijn werk, dan zal ik daarna jou ook graag helpen.’ ‘Met alle plezier meneer’, mompelde de jongeman met bitterheid, omdat hij opnieuw als minder belangrijk werd behandeld. ‘Goed dan’, zei de leraar. Hij haalde van zijn linkerringvinger een kleine gouden ring met een kleine steen en zei: ‘Maak hier een foto van en zet mijn ring op Marktplaats. Ik heb het geld dringend nodig om een schuld af te betalen. Probeer een zo hoog mogelijke prijs te krijgen, maar ga niet akkoord met een prijs lager dan 100 euro! Laat mij zo snel mogelijk weten wat ervoor geboden wordt!’ De jongeman maakte direct een foto van de ring en plaatste deze op Marktplaats. Al snel kreeg hij een bod en de biedingen liepen op, maar het hoogste bod was nog geen 50 euro. Als hij dan reageerde dat hij er minstens 100 euro voor wilde hebben, kreeg hij als reactie dat zo'n kleine ring die waarde aan goud niet opleverde. Sommigen zeiden dat het gevraagde bedrag belachelijk hoog was. Anderen twijfelden of de ring wel echt goud was en geen koper.

 

Met de gedachte dat hij de ring niet voor minder dan 100 euro mocht verkopen, besloot de leerling weer naar de leraar te gaan. Hij voelde zich verslagen en teleurgesteld dat hij zelfs deze kleine opdracht niet had kunnen volbrengen. Aangekomen bij de leraar zei hij: ‘Leraar, ik kon uw opdracht helaas niet voltooien. In het beste geval had ik bijna 50 euro voor de ring gekregen. Niemand wilde er meer voor betalen. Ik weet niet of deze ring wel 100 euro waard is.’ De leraar antwoordde: ‘Je hebt zonet heel belangrijke woorden gezegd, mijn beste jongen! Alvorens de ring te verkopen, zou het goed zijn om zijn echte waarde te bepalen! Nou, bij wie kun je dit beter doen dan bij een echte juwelier? Fiets met de ring naar de juwelier in de stad en vraag hem hoeveel hij mij voor de ring zal geven, maar verkoop hem niet wat hij er ook voor biedt. Kom dan terug bij mij.’ De jongeman sprong op zijn fiets, ging naar de juwelier in de stad en liet de ring zien. De juwelier nam alle tijd om de ring door een vergrootglas te onderzoeken en deed allerlei testen. Uiteindelijk kwam hij naar de jongeman en zei: ‘Vertel uw leraar dat als er haast bij is, ik op dit moment direct tienduizend euro voor de ring kan geven, maar als hij me enkele dagen geeft, kan ik de ring nog beter beoordelen en er waarschijnlijk nog een veel betere prijs voor geven.’ ‘Tienduizend euro?’, lachte de jongeman gelukkig. Hij bedankte de juwelier en fietste snel terug naar zijn leraar. ‘Ga zitten’, zei de leraar en hij luisterde naar het enthousiaste verhaal van de jongeman. ‘En nu mijn beste jongen,’ zei de leraar, ‘weet dat jij deze ring bent. Kostbaar en onvervangbaar! Alleen een echte deskundige kan je waarde inschatten. Waarom luister je naar woorden en opmerkingen van vreemden en anderen die jou niet werkelijk kennen en je werkelijke waarde niet weten in te schatten? Alleen de mensen die het dichtst bij je staan, weten wie je bent en wat je waard bent.’

 

*Ter overdenking

Wie geloof je nu eerder? De mening van wildvreemden (online bijvoorbeeld) of die van je vrienden en familie in je eigen omgeving? Elk onderzoek, elke test, mening of bevinding kan nooit op tegen de mensen die je werkelijk kennen zoals je directe familieleden en vrienden of een leraar of trainer. De mening die anderen over je hebben is vaak oppervlakkig en ongegrond. Waarom zou je daar dan waarde aan hechten? Mensen beoordelen je vanuit hun perspectief en met hun overtuigingen. Dat betekent niet dat hun mening voor jou geldt. 

Dit verhaal staat in het leesboek 'Think outside the box'

 

Welke invloed heeft de smartphone op jouw leven? Een boek met moraal verhalen voor een smartphonegeneratie. De verhalen zullen je aan het denken zetten over een slim en sociaal smartphonegebruik. De oude verhalen zijn zo bewerkt en herschreven dat we nieuwe inzichten krijgen over onze huidige maatschappij. Leuk om cadeau te geven en te krijgen!