Verhaal over geweldloosheid

Verhaal over geweldloosheid 'De vier vliegen'

De vier vliegen

Een samurai zat rustig zijn maaltijd te nuttigen in een klein restaurant terwijl hij de vier vliegen, die om hem heen cirkelden, negeerde. Ondertussen waren ook vier ronins (samurai zonder meester) het restaurant binnengekomen. Ze keken vol afgunst naar de twee prachtige zwaarden die de samurai op zijn rug had. De prachtige zwaarden moesten een klein fortuin waard zijn en de samurai zou geen schijn van kans hebben tegen hen. Zittend aan een nabijgelegen tafel, begonnen ze luidruchtig opmerkingen te maken om de samurai uit te lokken tot een duel, maar de samurai bleef ogenschijnlijk volkomen onverschillig dooreten. 

De vier ronins gingen door met het maken van grapjes en lelijke opmerkingen.Toen de samurai bijna uitgegeten was, pakte hij langzaam zijn eetstokjes weer in de hand en ving plotseling met een zeer snelle en nauwkeurige beweging de vier vliegen tussen de twee stokjes en doodde ze. Vervolgens legde hij met een subtiele beweging de stokjes weer neer. Hij deed dit zonder de verbaasde ronins ook maar één blik waardig te gunnen. Even werd het heel stil. De vier ronins keken elkaar aan en beseften dat daar een man zat met een formidabele vaardigheid en meesterschap in de martial arts. Bang geworden vluchtten ze weg. 

Veel later hoorden ze dat deze man, die hen gespaard had, Miyamoto Musashi heette. (Miyamoto Musashi werd in 1584 geboren en was op jonge leeftijd al zeer bekende samurai van Japan.)

 

* Ter overdenking 
Soms kun je een fysieke confrontatie beter vermijden. Zonder geweld te gebruiken kan een onverwachte handeling of reactie meer effect hebben.